• Novinky

    • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo
     • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo

     •    Naše študentky, ktoré zvíťazili v školskom kole v prednese v ruskom jazyku v súťaži Ruské slovo Zuzana Gaňová, Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko postúpili do krajského kola. To sa konalo online formou dňa 1. 2. 2022. Dievčatám sa darilo a takto sa umiestnili: Zuzana Gaňová 4.C sa v 3.kategórii próza jednotlivci umiestnila na 3. mieste. Študentky Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko z 1.B obsadili v 3. kategórii próza kolektívy 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola. 

         Aj celoslovenské kolo sa vzhľadom na pandemickú situáciu konalo online, dňa 16.2.2022. Dievčatá výborne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na 3. mieste vo svojej kategórii. 

      Srdečne blahoželáme!

    • Úspechy našich žiakov v okresnom a krajskom kole Olympiády v ANGLICKOM a NEMECKOM jazyku v školskom roku 2021/2022
     • Úspechy našich žiakov v okresnom a krajskom kole Olympiády v ANGLICKOM a NEMECKOM jazyku v školskom roku 2021/2022

      • okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2A:

      Timotej Jambrich, II.B – 4. miesto

      • okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2B:

      Emma Naomi Boorová, IV.B – 1. miesto

      • krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2B:

      Emma Naomi Boorová, IV.B – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Veronika Magová, II.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Patrik Vallo, II.A – 4. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Karin Kitašová, III.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Michaela Masná, IV.A – 3. miesto

      • krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Veronika Magová, II.A – 1. miesto

      • krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Karin Kitašová, III.A – 4. miesto

       

      Blahoželáme!!!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia
     • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia

     •    Na našej škole sa každoročne môžu študenti zapojiť do Stredoškolskej odbornej činnosti. Sme študentkami III. ročníka, ktoré sa tento rok rozhodli v rámci svojej SOČ-ky venovať problematike dištančného vzdelávania ako záťažovej situácie. Keďže nám problematika psychického zdravia nie je ľahostajná, rozhodli sme sa v rámci jednej z častí našej odbornej činnosti – online diskusie na danú tému, osloviť tri najviac zasiahnuté skupiny. A to konkrétne študentov, učiteľov a rodičov. Do našej online diskusie sme pozvali zástupcov menovaných skupín a celkovo sme ju zastrešili odborným okom pani psychoterapeutky. Diskusia sa konala dňa 10. 02. 2022. Veríme, že aj vďaka tejto diskusii sprostredkujeme pohľady rôznych skupín na dištančnú výuku, ktoré neboli doteraz až tak veľmi konfrontované. Tiež by sme ňou rady prispeli k celkovému zlepšeniu potreby venovať sa, resp. neprestať sa venovať otázkam psychického zdravia.

       

      Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B

       

      Link na online diskusiu tu: youtube.com

     • Úspech na Krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •    Dňa 11. 02. 2022 sa v priestoroch Gymnázia Varšavská v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z dôvodu stále pretrvávajúcich pandemických opatrení sa aj tohtoročné krajské kolo realizovalo online formou. Podľa stanovených pravidiel pozostávala súťaž z troch častí, a to: písomného online testu, štylistickej úlohy a rečníckeho prejavu. Vyučujúce slovenského jazyka z viacerých stredných škôl Žilinského kraja sa spoločne stretli, aby v jednotlivých kategóriách A, B a C hodnotili kvalitu štylistických prác, ako aj rečníckych zručností jednotlivých súťažiacich.

         Našu školu na Krajskom kole Olympiády zo SJL reprezentovali dvaja študenti: Ivana Hnátová (IV.B) v kategórii A, a Ondrej Blaško (II. B) v kategórii B.

         Azda najväčším potešením pre našu školu je fakt, že Ondrej Blaško sa v rámci kategórie B umiestnil na perfektnom 1. mieste a postupuje tak v danej kategórii na Celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

         Obom našim žiakom blahoželáme a Ondrejovi budeme držať palce, aby aj na celoslovenskom kole dosiahol taký úžasný úspech, aký sa mu podaril v rámci Žilinského kraja.

       

      PK SJL

    • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme
     • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme

     •    Dňa 15. 2. sa naši seminaristi z dejepisu, rovnako ako aj budúcoroční záujemcovia o seminár zúčastnili prednášky k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Prednáška pod patronátom Krajského kultúrneho strediska v Žiline a pod odborným vedením pána historika Petra Cabadaja študentov zaujala a dozvedeli sa mnohé nové skutočnosti týkajúce sa tohto obdobia. Samotný formát prednášky zameraný na Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme bol pre študentov jedinečný a poskytol nový pohľad na danú problematiku. Pán Cabadaj následne poskytol niekoľko dobrých knižných a filmových tipov, ktoré odzrkadľujú obdobie holokaustu vo svete, ale aj na Slovensku. Na záver prednášky prebehla krátka diskusia na jednotlivé knižné a filmové tipy. Pánovi Petrovi Cabadajovi ďakujeme za spestrenie a obohatenie tejto náročnej témy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent
     • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent

     •    Už druhý rok prebieha na Gymnáziu Hlínska 29, Žilina jedinečný program Show Your Talent. Tento rok sa, ako aj minulý, zapojila skupina 16tich žiakov, ktorí sú odhodlaní ukázať ich potenciál. Vznikli štyri efektívne tímy, ktoré chcú vložiť svoju energiu a čas do premeny školy. Preto sa ju rozhodli trochu pozmeniť so svojimi 4 projektmi.

         Po úspešne zvládnutých workshopoch sa mohli pustiť do prípravy. Napriek Covidu, ktorý im sťažuje celú situáciu, sa im darí plniť si ich plány a dokonca ich nezastavili ani vianočné prázdniny.

         Poďme sa pozrieť na jednotlivé tímy a ich projekty:

      VETYS
         Sú v škole len pár mesiacov, ale nepáčila sa im fádnosť školských šatní. Kvôli tomu je ich projekt zameraný na skrášlenie aspoň niektorých z nich. Pracovali hlavne počas vianočných prázdnin a podarilo sa im vymaľovať 4 šatne.  Steny šatne ale neostanú biele. Kreativita tímu Vetys sa prejavý v tématicky ladených nástenných obrazoch.

      BiFyChe

         Rovnako aj členovia tohto tímu pracujú na spríjemnení atmosféry školy. Na starosť si však zobrali schodisko v prírodovednom trakte. Po novom roku sa pustili do prípravy a už úspešne premaľovali tento priestor. Jednu zo stien už zdobí aj logo školy a čoskoro pribudnú aj ďalšie maľby.

      Les Baguettes

         Zrejme im prišlo trochu nefér, že na škole môžu mať triedy zamerané na nemecký a ruský jazyk, ale nemajú žiadnu pre francúzštinu. Preto sa rozhodli prerobiť jednu z učební na učebňu francúzskeho jazyka pridaním tapety a rôznych učebných pomôcok. Jeden z problémov, s ktorým sa stretli bola zadná stena miestnosti, ktorá bola viditeľne stará a mierne zanedbaná tak sa ju rozhodli vymeniť za nový sadrokartón.

      GRL PWR

         Skupinku tvorí štvorica dievčat, ktoré sa zaujímajú o našu planétu. Ich cieľom je urobiť workshopy na tému udržateľnej módy. Vypočuli aj sťažnosti študentiek, ktorým im chýba zrkadlo v šatni na telesnú výchovu. Taktiež pripravujú a organizujú školský bazár oblečenia.

         Nevieme sa dočkať záverečnej konferencie na ktorej nám predstavia výsledky projektov a ich prekážky na ceste za realizáciou.

      Program sa realizuje vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry ŽSK a Žilinského samosprávneho kraja.

    • Geografia na VŠ
     • Geografia na VŠ

     •    Dňa 7. 2. sa tohtoroční seminaristi z GEO a niektorí študenti 3. ročníka zúčastnili prednášky zameranej práve na geografiu. Prednáškou nás sprevádzal Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prostredníctvom prezentácie bola gymzákom predostretá široká paleta geograficky orientovaných študijných programov. Takýmto spôsobom nerozhodnutým študentom mohol lektor pomôcť s výberom svojho vysokoškolského zamerania, keďže záverečný termín podávania prihlášok sa nenávratne blíži. Markantná časť celej prednášky bola zameraná na objasnenie toho, ako prebieha samotné štúdium na katedre. Gymzáci sa zoznámili s pojmami, akými sú: geografický informačný systém, diaľkový prieskum Zeme či GNSS - družicový navigačný systém. Práve tieto technológie využívajú študenti katedry a zopár ich prác bolo ukázaných aj našim gymnazistom. Práca s jednotlivými softvérmi vysokoškolákom dodáva také vedomosti a zručnosti, ktoré dozaista využijú aj vo svojich nasledujúcich profesiách, ak sa teda budú držať svojho odboru.     

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk