• Novinky

    • Debatný turnaj prémiovo na Gymze
     • Debatný turnaj prémiovo na Gymze

     •    V piatok 2. 12. a sobotu 3. 12. 2022 sa v Žiline uskutočnil stredoslovenský ligový debatný turnaj. Priamo na našom gymnáziu!

         Ešte nedoznela úspešná premiérová reprezentácia gymzáckych debatérov na online začiatočníckom debatnom turnaji a už sa začala príprava ligového prezenčného stredoslovenského turnaja. Tento turnaj sa konal v Žiline a dokonca na našej škole.

         Ligové turnaje sú na rozdiel od začiatočníckych náročnejšie a to najmä pričlenením pripravovanej tézy. Zároveň sa na ňom zúčastňujú skúsené tímy a tézy sú komplexnejšie. Tohto všetkého sa však náš GYMZA tím nezľakol. Konkrétne Bronislava Benková (1.A), Peter Demián (1.A) a  Patrik Šoška (3.A) do toho vleteli vo viac ako uspokojivom štýle.

         Pripravovaná a improvizovaná téza

         Rozdiel medzi pripravovanou a improvizovanou tézou je taký, že pripravované tézy sa vyhlasujú mesiac pred začiatkom turnaja. Tímy tak majú dostatočný priestor na dôkladnú prípravu. Avšak pripravované tézy bývajú spravidla náročnejšie a dotýkajú sa komplikovanejších tém (napr. politické alebo ekonomické).

         Improvizované tézy sa vyhlasujú 45 minút pred začiatkom debaty, ale debatéri nemôžu využívať internet na vyhľadávanie informácií a tak sú nútení stavať svoje argumenty na všeobecnom prehľade.

         Priebeh

         Už v piatok krátko poobede sme privítali organizátorov zo Slovenskej debatnej asociácie v priestoroch nášho vestibulu. O hodinu začali prichádzať prví debatéri. Našu školu tak navštívilo približne 70 debatérov z okolia Žiliny, ale aj zo vzdialenejších oblastí.

         Následne sa začali samotné debaty a to na pripravovanú tézu: „Na Slovensku by mal byť v parlamentných voľbách zavedený väčšinový volebný systém.“ Náš tím prehral svoju debatu na súhlasnej, ale aj nesúhlasnej pozícii. Držal sa však statočne a preukázal svoje kvality. Oba súboje totiž prehral s rozdielom len štyroch bodov.

         Ďalší deň v sobotu sa začalo debatovať už skoro ráno. Na rade boli priaznivejšie improvizované tézy. Prvá improvizovaná téza sa dotýkala športu a náš tím zastával súhlasnú stranu, pričom pridelený postoj sa mu obhájiť nepodarilo: ,,Vrcholovým športovkyniam a športovcom by malo byť zakázané športovať za inú krajinu, ako je ich krajina pôvodu.“

         Druhá improvizovaná téza sa dotýkala politiky, pričom náš tím zastával nesúhlasnú stranu, ktorú si kvalitne obhájil: „Zamestnancom kritickej infraštruktúry by nemalo byť povolené štrajkovať.“

         Celkovo je bilancia GYMZA tímu nasledovná: zo štyroch debát sme tri prehrali a jednu vyhrali. Na prvý pohľad to nevyzerá priaznivo, no na premiéru medzi profesionálmi je to úspech. Náš tím odchádzal z turnaja posilnený a s novými skúsenosťami. Na záver dobre padol spoločný večerný program plný zaujímavých a zábavných aktivít.

         Výsledky

         Ako víťazná skončila škola Gymnázium Jozefa Lettricha – Martin, ktorým srdečne blahoželáme. Teší nás, že sme mali príležitosť zblížiť sa s mnohými stredoslovenskými debatérmi a rovnako sa zblížiť s prezenčnou debatou. Výsledky nás taktiež tešia, pretože ciele, ktoré sme si zaumienili, sme aj dosiahli. Našou výhrou sú skúsenosti na nezaplatenie.

         Veľkou výzvou bola aj samotná spolu organizácia tak veľkého podujatia zo strany našej školy. Vyjadrenia organizačného tímu Slovenskej debatnej asociácie boli veľmi pozitívne a povzbudzujúce. Zabezpečenie podujatia a jeho priebeh boli na vysokej úrovni. Organizátori a debatéri sa na našej pôde cítili veľmi dobre. To sme radi. :)

         Záver

         Najďalej našim zámerom zostáva neustále zlepšovanie sa a prekonávanie svojich vlastných nedostatkov. Prostredníctvom kvalitnej prípravy, interaktívnych plnohodnotných stretnutí a debatných súťaží majú naši žiaci možnosť svoje prezentačné a vyjadrovacie schopnosti neustále prehlbovať. Ak aj TY sa s nami chceš prostredníctvom debaty spojiť v tejto výzve, s radosťou Ťa privítame!

    • DOD 2022
     • DOD 2022

     •    Dňa 1. 12. 2022 sa konal deň otvorených dverí na našom gymnáziu. Skupinky žiakov základných škôl a rodičov prichádzali, aby sa zúčastnili prezenčnej prehliadky. Túto nezabudnuteľnú akciu spríjemňoval sprievod študentov na dobrovoľnej báze.

         Žiaci absolvovali samotné predstavenie troch typov výučby. Oboznámili sa s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, ktorá zahŕňa prípravu na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa. Zameranie prírodovednej triedy sa sústreďuje na rozšírenú výučbu prírodovedných predmetov a informačných technológií, všeobecná trieda slúži pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch. Predstavené boli aj jednotlivé projekty a aktivity, do ktorých je naša škola zapojená. Záver obsahoval prezentáciu informácií o prijímacích skúškach.

         Najzaujímavejšou časťou bola samotná prehliadka školy a jednotlivých učební, kde návštevníci prostredníctvom zaujímavých aktivít spoznávali prostredie a učiteľov. Po prejdení famózneho schodiska v biologickom laboratóriu zažili meranie krvného tlaku, absolvovali kvíz o našom tele, skladanie ľudského mozgu alebo prácu s mikroskopom. Pokusy a praktické príklady vyskúšali v učebni fyziky a matematiky. Prostredníctvom fotografií známych autorov a ich diel si zopakovali základne poznatky z oblasti literatúry. V učebniach francúzskeho jazyka, angličtiny i ruštiny si zahrali Kahoot, predstavili si učebnice a program, ktorým spoločne budú  po prijatí kráčať.

         Ako spomienku na dnešný deň si žiaci mohli odniesť vtipnú fotku v okuliaroch, či parochniach vytvorenú vo fotokútiku, ktorá bol čerešničkou na záver.

         Tešíme sa na ďalší skvelý deň otvorených dverí a želáme veľa šťastia na prijímacích skúškach   

    • Exkurzia do Výskumného ústavu mliekarenského, a.s.
     • Exkurzia do Výskumného ústavu mliekarenského, a.s.

     •    Dňa 14. 12. 2022 sa žiaci 2.B triedy (trieda s prírodovedným zameraním) zúčastnili zaujímavej exkurzie. Na mieste Výskumného ústavu mliekarenského sa prostredníctvom Ing. Martina Tomášku, PhD. mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavého o kontrole mlieka, výrobe syrov a iných mliečnych výrobkov. Prácu výskumníkov sme videli priamo v laboratóriách, kde sa kontrola výrobkov denne uskutočňuje.

    • Sympózium o nádeji
     • Sympózium o nádeji

     •    Dňa 15. 12. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému: Tvorba komunít a vzťahov o nádeji a zdravom prežití na zemi.

         Hosťom bol tréner, facilitátor, kouč Karol Herian ml.

         Cieľom prednášky bolo oboznámiť žiakov s tvorbou komunít, podporou a významom komunít, predstaviť vytváranie vzťahov v komunitách, poukázať na rešpektovanie seba i druhých, načrtnúť osobný rozvoj.

         Súčasne sa žiaci dozvedeli ako objaviť a využiť zdroje v človeku? Ako odkryť zdroje ukryté vo vzťahoch? Ako upevniť vzťah človeka s inými ľuďmi a vzťah človeka so sebou samým... Rovnako boli predstavené ľudské príbehy a povahy, dôvody ľudského konania, význam zdravotných vzťahov, riešenia konfliktov.

         Žiaci mali možnosť získať množstvo informácii zaujímavým spôsobom, veríme, že získané poznatky využijú v rámci svojich komunít čo najlepšie, pomôžu im pri zdolávaní každodenných prekážok.

      H. Krajčovičová                          

    • Konferencia „Zaži dobrovoľníctvo“
     • Konferencia „Zaži dobrovoľníctvo“

     •    Dňa 13. 12. 2022 sa uskutočnila veľkolepá akcia „Zaži dobrovoľníctvo“ v Mestskom divadle v Žiline, kde organizácie ŽSK a inštitúcie pracujúce s mládežou prezentovali svoju činnosť a sieťovali svoju spoluprácu pre rozvoj mladých ľudí po všetkých stránkach.

         V úvode nás privítala príhovorom predsedníčka ŽSK p. Erika Jurínová. Po nej mali možnosť vystúpiť s prezentáciou organizácie ako: Angažovaná škola, DigiPEERS, Európsky zbor solidarity, Žilinské dobrovoľnícke centrum, Cesta k podnikaniu. Pri networkingu sme sa mohli kooperovať s Červeným krížom, Jašidielňou, organizáciou Bee volunteer šport, hasičmi ŽSK a iné. Spoznať sme mohli zahraničné dobrovoľníctvo, filantropiu a darcovstvo ako aj samotné organizácie sociálnych a zdravotníckych  služieb, kultúry a umenia a taktiež mládežnícke a športové organizácie.

         Naša GYMZA bola súčasťou tohto podujatia a vďaka koncepcii fungujúcich aktivít a projektov sa môže aj naďalej progresívne rozvíjať.                              

    • Účelové cvičenia 1. ročník
     • Účelové cvičenia 1. ročník

     •    V termíne 29. novembra 2022 boli realizované úelové cvienia pre 1. roník. iaci absolvovali v rozsahu troch vyuovacích hodín teoreticko - záitkovú asv priestoroch koly. Praktickú asabsolvovali iaci v teréne. Mohli si vybraz dvoch alternatív. Prvá alternatíva bola asv kultúrnom centre Stanica ilina-Zárieie, na festivale Hory a mesto ilina. Náplou bolo premietanie filmov z festivalu Hory a mesto, kde sa iaci mohli nechavtiahnudo sveta vysokch hôr, prekrásnej prírody, neskutonch portovch vkonov a dobrodrustva. Druhá alternatíva bola úasna istení okolia Rajianky. Náplou bolo zbieranie odpadu a skrálenie náho prírodného okolia.

         Poasie nám prialo a vetci sme si to uili.

      PaedDr. . Ondruová

    • Novoročný koncert Gymnázia Hlinská
     • Novoročný koncert Gymnázia Hlinská

     • Všetkým priaznivcom Novoročného koncertu Gymnázia Hlinská v Žiline,

       

      od 5. 12. 2022 si môžete na sekretariáte Gymnázia Hlinská v Žiline zakúpiť lístky na 20. ročník Novoročného koncertu Gymnázia Hlinská v Žiline, ktorý sa uskutoční 20. 01. 2023 o 19:00 hod v Dome umenia Fatra.

       

      Program:

      • David G. Carreras, dirigent, Španielsko
      • Ryan M. Bradshaw, klavír

      20. ročník tejto skvelej akcie chceme s Vami osláviť pri malom občerstvení.

      Cena lístka: 15 €/osoba

      Cena občerstvenia: 10 €/osoba

      Tešíme sa na stretnutie s Vami pri dobrej hudbe a pohári vína!

    • Erasmus+ DCES projektový týždeň na Slovensku
     • Erasmus+ DCES projektový týždeň na Slovensku

     •   V dňoch 21. až 25. novembra 2022 sa žiaci Gymnázia Hlinská, zapojení do projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety (Digitálne zručnosti a bezpečnosť na internete), zúčastnili projektového týždňa na Slovensku. Program, ktorý sa realizoval na našej škole, bol tematicky zameraný na nenávistné prejavy na internete, falošné správy, ale aj bezpečné používanie internetu v súvislosti s online podvodmi a zavádzajúcou reklamou. Študenti boli zapojení do množstva interaktívnych a náučných aktivít, prezentácií či workshopov.  

         Žiaci z partnerských zahraničných škôl mali možnosť navštíviť jednu z najznámejších lokalít na Slovensku - Vysoké Tatry a ochutnať typické slovenské jedlá v reštaurácii na Štrbskom Plese. Lektori zo Žilinskej univerzity si pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé a zábavné aktivity s tematikou kritického myslenia. Program pokračoval aj mimo vyučovacích hodín, kedy zahraniční študenti mohli tráviť čas spoznávaním slovenskej kultúry. 

         Aj keď týždeň nie je dlhá doba, Erasmus+ projekt umožnil vytvoriť nové kamarátstva, zlepšiť prácu v tíme, komunikáciu v cudzom jazyku a tiež kompetencie v digitálnej sfére.  

       

      Ema Uríčková, Erika Pilcová III.A
       

         During days from 21 to 25 November 2022, students of the Grammar school Hlinská, involved in the Erasmus+ Digital Competence and eSafety project, took part in a project meeting in Slovakia. The program held at our school focused on hate speech on the Internet, fake news but also on internet safety in connection with online scams and misleading advertisements. Students were involved in a number of interactive and educational activities, presentations and workshops.

         Pupils from partner foreign schools had the opportunity to visit one of the most famous locations in Slovakia - the High Tatras and taste typical Slovak dishes in a restaurant at Štrbské Pleso. Lecturers at the University of Žilina prepared various interesting and entertaining activities for the students with the theme of critical thinking. The program continued outside of class, where foreign students could spend time getting to know Slovak culture.

         Although a week is not a long time, the Erasmus+ project enabled the creation of many new friendships, improvement of teamwork, communication in a foreign language and improvement of the competences in the digital sphere.

       

      Ema Uríčková, Erika Pilcová III.A

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk