• Novinky

    • Ekotopfilm - Envirofilm
     • Ekotopfilm - Envirofilm

     •    V týždni od 26. do  30. apríla  2021 sa v našom meste online formou konal environmentálny filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Sme veľmi radi, že sa koordinátorom podarilo zorganizovať tento ročník a vybrané filmy opäť oslovili veľký počet divákov. Vyhovovala nám aj nová online forma podujatia a danú problematiku sme mohli v rámci predmetov biológia a chémia priblížiť väčšiemu počtu žiakov. Z našej školy si festival prezrelo približne 270 žiakov z deviatich tried 1. - 3. ročníka. Z postrehov vyberáme názory žiakov našich tried s prírodovedným zameraním.

       

      „Pozrela som si obidve ukážky, najviac ma zaujali animované formy mini filmov, pretože zanechávali veľmi pekné pointy a rozoberali vtipnou formou vážne témy.

      Napríklad závislosť na mobilných telefónoch, ako ľudia zanechávajú uhlíkovú stopu- a ako môžeme byť príkladom a nemusíme o tom ani tak rozprávať ako to skôr ukázať na vlastnom žití a pomôcť tým či už planéte alebo samotným ľuďom. A celkovo, že ak chceme zmeniť svet a ľudí k lepšiemu, musíme začať sami od seba.

      Ako ďalšia ukážka/ mini film ma zaujal odpadkový umelec. Ako dokáže z prebytočných vecí (odpadkov) vytvoriť také krásne veci, ktoré majú zároveň veľmi hlbokú myšlienku. Ak sa mi niekedy v budúcnosti podarí, rada by som sa šla priamo pozrieť či už na jeho diela alebo aj iných umelcov, ktorí využívajú túto formu umenia.

      Taktiež aj z ukážka/film ohľadne včiel bol veľmi zaujímavý a ľudia by sa mali toto dozvedieť, aby včely nezabíjali ale pomáhali im. Keďže žijem na dedine často sa mi stáva cez leto, že nachádzame vyčerpané včely na dlážke a pomôžeme aspoň tým, že im dáme kvapku medu a vody, a po chvíli sú ako vymenené a my máme z toho dobrý pocit.

      Spravila som si taktiež aj kvíz, ktorý bol v jednej z ukážok, väčšinu som vedela správne, ale novinkou pre mňa bolo, že zemiaky, ktoré majú ,,škaredý“ tvar, slúžia na výrobu elektriny.

      Keďže toto bola moja druhá skúsenosť ohľadne EKOTOPFILMU, tak isto ako minulý rok to hodnotím veľmi pozitívne, dokonca sa mi to páčilo asi aj viac ako minulý rok. A veľmi ma to zaujalo či už animácie, alebo skôr ich myšlienky, nevnímala som pojem o čase, čo vnímam ako výborné spracovanie filmu a zaujatie mladých ľudí.“

      Cingelová Mária 2.B

       

      „Videá ma zaujali, boli nielen poučné/náučné, ale aj veľmi pravdivé.

      Prvý muž si uvedomuje, že včely sú dôležité pre celý svet. Či farmárov ale i pre nás obyčajných ľudí. Veď už nejakú tu tretinu potravín, ktorú konzumujeme, máme vďaka včelám a ich opeľovaniu kvetov.

       „Odpadkový umelec“, muž, ktorý recykluje a vie využiť odpadky tak, aby neostali len v oceáne. Tým, že si samy znečisťujeme oceán, prichádzame o potravu ako sú ryby. Ale nejde len o nás ale aj o život morských živočíchov. O tom ako každý deň uhynú živočíchy a hlavne našou vinou. Môžeme si dať malý príklad, ktorý je známy po celom svete a to je zánik koralov. Otepľovanie spôsobuje že tento druh už o niekoľko rokov nebude na našej planéte. Ja si myslím, že nie len koraly, ale aj morské živočíchy- ryby, môžu zahynúť, lebo prídu a svoje prostredie.

      Pointu alebo lepšie povedané ponaučenie z kreslených častí som pochopila tak, že len my samy si vieme dokázať zmeniť náš svet, naše správanie, náš životný štýl, našu prírodu. Všetko je len na nás ako si náš svet pretvoríme, ako sa k nemu budeme správať.

      Vedeli ste, že na výrobu chleba treba až 1000 litrov vody? Z tohto údaju som bola priam šokovaná. Nie je to voda, ktorá sa minie len na pečenie, ale všetka voda, ktorú potrebuje od malého semiačka.

      Je smutné, že si ovocie vyberáme najmä podľa vzhľadu. Už len krivá mrkva nás vie odradiť a pritom je rovnako dobrá ako súmerná mrkva. Veľmi plytváme ovocím, zeleninou, celkovo s potravinami. Zbytočne skončia v koši, ale v lepších prípadoch môžu z nich vyrobiť elektrinu. Nevážime si, že máme čo jesť, veľa ľudí nemá čo jesť a my takto plytváme potravinami.

      Mali by sme prehodnotiť naše správanie, a začať konať už teraz, aby časom už nebolo príliš neskoro.“

      Fáblová Nina Emília, 2.B

       

      „Veľmi sa mi páčili všetky  videá, niektoré boli samozrejme lepšie ako ostatné. Najviac sa mi páčil asi ,,A Patín‘‘.  Celkom ma to posunulo a od vtedy sa snažím chodiť všade peši alebo na bicykli. Od štvrtku sme si aj zaviedli 3 nové smetné koše na papier, plast a sklo. Rozhodne si myslím, že nie som jediný, ktorý po vzhliadnutí týchto videí začal takto žiť.“

      Jakub Šproch I.B

       

      Filmový festival sa mi páčil aj online, bol som aj na minulých ročníkoch v kine.  Najviac ma oslovil prvý film o včelárstve, keďže by som  tiež rád choval včely. Bol inšpirujúci, dobre spracovaný a vysvetlený. Posledný, ktorý sa venoval uhlíkovej stope, sa mi zdal trochu jednostranný. Inak sa mi na festivale páčilo, že upozornil na problémy v spoločnosti (závislosť na sociálnych sieťach, technológiách a podobne), ale aj na ekologické problémy rôzneho druhu (otepľovanie, uhlíková stopa, plytvanie potravou a prírodnými zdrojmi, odpad, život v meste,...)“

      Ondrej Blaško 1.B

    • GYMNÁZIUM HLINSKÁ MÁ ÚSPEŠNE ZVLÁDNUTÚ ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU SHOW YOUR TALENT
     • GYMNÁZIUM HLINSKÁ MÁ ÚSPEŠNE ZVLÁDNUTÚ ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU SHOW YOUR TALENT

     •    Študenti žilinského Gymnázia Hlinská absolvovali rozvojový program Show your talent, ktorý v roku 2019 získal ocenenie sTOPa ako TOP projekt roka. Študenti to zvládli aj počas nepriaznivej pandemickej situácie. Svoje záverečné projekty a skúsenosti prezentovali na záverečnej konferencií dňa 27. 4. 2021.

         Program bol na Gymnáziu realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK) Ing. Eriky Jurinovej s finančnou podporou Rozvojovej agentúry ŽSK.

      Do posledného detailu

         Už niekoľko dní pred finále sa na škole uskutočňovali intenzívne prípravy – zabezpečenie techniky, občerstvenia, zháňanie dobrovoľníkov. Realizačný tím, spolu s koordinátorkou učiteľov, pani Monikou Gdovcovou a s Lukášom Hrošovským, riaditeľom OZ SYTEV z Kysuckého Nového Mesta, si so všetkými vyzvami šikovne poradili aj v tejto náročnej situácii a priebeh premysleli do najmenších detailov.

      Živo na obrazovkách

         Konferencia sa premietala pomocou live streamu, ktorý prebiehal prostredníctvom Facebooku a Youtube, kde ho každý mohol sledovať. Moderovala ju talentovaná speakerka Michaela Pastorková, ktorej spontánnosť a profesionalita zachránila nejeden ošemetný moment.

         Zaznamenali sme viac ako 500 zhliadnutí na Youtube a z jednotlivých príspevkov na Facebooku dokopy 7 162 pozretí, čo bolo úspechom, keďže konferencia bola vysielaná v pracovnej dobe.

      1. ročník rovná sa veľký úspech

         Počas live vysielania a po ňom si účastníci z radov študentov, učiteľov a organizátorov prešli veľkou radosťou. Šestnásť žiakov gymnázia dokázalo, že ich schopnosti nemajú limity a ich učitelia, mentori a vedenie školy sú na nich právom hrdí. Dokázali sa vzoprieť každej nástrahe, čelili obrovským výzvam a ukázali svetu svoj jedinečný talent.

         Prvý ročník Show your talent na Gymnáziu Hlinská v Žiline je oficiálne ukončený, ale určite nezostane zabudnutý. Ešte dlho bude rezonovať v mysliach všetkých zapojených. Škola plánuje tento jedinečný program zaviesť ako tradíciu, keďže má veľký potenciál, zapája a motivuje mládež k aktivite a vykročeniu z komfortnej zóny.

         Veľká vďaka patrí všetkým mediálnym partnerom: Forbes, Žilinak, Kysuce, My Kysucké noviny a sponzorom: M group investments, Slávik and Stell, Martinus, Profivia, Mavio Media, BCF, MMINV group, Sweet Naty kitchen, NARKS, MGM realitné centrum, Fusakle a Wisteria flowers cafe.

       

      ZÁZNAM Z KONFERENCIE:

      FOTKY Z KONFERENCIE:

      ​​​​​​​BEHIND THE SCENES:

      Online Noviny TALENT TIMES: odkaz

    • Geoinformačné technológie a príklady ich využitia počas štúdia geografie
     • Geoinformačné technológie a príklady ich využitia počas štúdia geografie

     •    Dňa 19. 4. 2021 sa počas online hodiny seminára z geografie uskutočnila prednáška s p. doc. RNDr. Matejom Vojtekom, PhD., z Katedry geografie a regionálneho rozvoja - Fakulta prírodných vied - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Prednášku nám sprostredkovala vyučujúca p. Čorná.

         V úvode hodiny sme sa predstavili a potom už slovo dostal p. Vojtek, ktorý nám stručne predstavil Univerzitu a možnosti štúdia na nej.

         Po zaujímavých informáciách o Univerzite, prišla na rad hlavná téma - Geoinformačné technológie a príklady ich využitia počas štúdia geografie.

         Dostali sme informácie aj o základných pojmoch.

         Najzaujímavejšou časťou pre nás ako geografov, boli úžasné ukážky tvorby prác máp. Tie možnosti v súčastnosti sú naozaj nekonečné – od geologických máp vybraného územia.

         Cez geomorfologické členenie vybraného územia.

         Klimatické oblasti.

         A veľa ďalšieho:

         p. Vojtek nám ukázal aj krásne projekty z praxe študentov ich katedry. Ja ako vyučujúca som hneď dostala chuť študovať a vyskúšať si všetky možnosti, ktoré Univerzita ponúka.

         V závere p. Vojtek ešte spomenul aj konkrétne oblasti využitia absolventov univerzity, čo po ukážke mapy a firiem, kde sa uplatňujú, naozaj stojí za zváženie, kam povedú ďalšie kroky absolventov nášho gymnázia.

         V mene študentov, ktorí mohli na tejto prednášky byť, sa chceme poďakovať za prínosné informácie a ukážku toho, že aj počas neľahkej doby vieme ponúknuť možnosti k ďalšiemu štúdiu.

      Ema Rančáková (vyučujúca SEG)

    • 22. 4. - Deň Zeme
     • 22. 4. - Deň Zeme

     •    Dnes, 22. 4., je Svetový deň Zeme. Mnohí ho pokladajú za akýsi protest proti tomu, čo sa deje s našim životným prostredím alebo ako príležitosť pomôcť očistiť našu planétu. Tak sa rozhodlo konať aj zopár ľudí z našej školy, a tak ukázali, že im nie sú odpadky a znečistenie ľahostajné. Samozrejme chyba mnohokrát nastáva na začiatku, a tak by sme mali v prvom rade obmedziť produkovanie odpadu a žiť udržateľnejšie. Preto by sme chceli vyzvať aj teba, aby si priložil ruku k dielu. Nie je to vôbec náročné, stačí keď si zoberieš odpadkové vrece a zapojíš zber odpadu do svojej každodennej prechádzky so psom, prípadne ho vykonáš počas svojich návštev v prírode, alebo začneš využívať produkty s čo najmenej obalmi. Každá pomoc sa počíta a budeme určite radi, keď uvidíme snahu našich žiakov.

      Príroda ti bude určite vďačná.

      Kolégium Zelenej školy.

    • Výzva - vypestujme si vlastné potraviny
     • Výzva - vypestujme si vlastné potraviny

     • Milí študenti a učitelia!

         Pestujete doma vlastné ovocie alebo zeleninu, či rôzne bylinky a rastliny? Ak áno, táto výzva je práve pre Vás. Či už bývate v byte alebo v rodinnom dome. So súviacou pandémiou narástol aj nákup balených potravín, a to aj zeleniny a ovocia. Preto chceme v rámci Zelenej školy ukázať, že si môžete dopestovať vlastné potraviny aj vy a práve na to nastalo vhodné obdobie. Spoločne tým predídeme spotrebe plastov, odpadu a taktiež sa priučíme spoznávať život malého semienka a vytvoríme z neho chutnú potravinu. Idete do toho s nami? Ak Vás táto výzva a pomoc oslovila, prosíme Vás o zaslanie fotografií vašich dopestovaný rastlín, klíčkov, procesu sadenia na mail vikisopkova@gmail.com. Fantázii sa medze nekladú a fotografie môžu byť naozaj originálne. S vaším súhlasom budeme zverejňovať fotografie a spoločne budeme sledovať náš progress pestovania. Aj keď to je občas dlhší proces, nemusíte zúfať. A ak neviete ako na pestovanie, určite vám radi pomôžu rodičia, študenti i učitelia. V prílohe sú zároveň rôzne tipy na pestovanie nenáročných rastlín.Tešíme sa spoločne každému úspechu a budeme radi za každú účasť!

      Čas na odoslanie fotografií je do 31.5.2021.

      Všetkých zúčastnených odmeníme.

      Vaše kolégium Zelenej školy

      Tipy na pestovanie nenáročných rastlín (.docx)

    • Čitateľská súťaž Absynt dáva šancu mladým rečníkom, novinárom, recenzentom
     • Čitateľská súťaž Absynt dáva šancu mladým rečníkom, novinárom, recenzentom

     •    V tomto školskom roku sa naši študenti opäť zapojili do čitateľskej súťaže Absynt, v rámci ktorej majú možnosť čítať originálne reportáže z vydavateľstva Absynt, ale aj písať súťažné recenzie a reportáže, či v otvorenej diskusii obhajovať najlepšiu reportáž daného ročníka súťaže.

         V rámci súťaže Absynt sa aj tento rok realizovali webináre, zamerané na rozvoj štylistických zručností. 30. marca 2021 sa ich zúčastnili aj naši študenti. Webinár Recenzia viedla pani Mgr. Mária Klapáková, PhD., odborná asistentka z Prešovskej univerzity; webinár Reportáže pán Matúš Krčmárik, vedúci zahraničného spravodajstva SME a webinár Rečníctvo viedli dvaja vysokoškolskí  študenti - Emma Čačková a absolvent nášho gymnázia Ján Barčiak.

         V čom vidia prínos webinárov naši žiaci?

       

      Webinár sa mi veľmi páčil. Bol vedený zaujímavou formou, nebola to len jednostranná prednáška, ale naopak, mohli sme sa tiež zapájať, a tým sa aj viac naučiť. Určite nám získané vedomosti poslúžia aj pri tvorbe (školského) časopisu a do budúcnosti.

      Tamara Glajzová, II.A

       

      Webinár na mňa zapôsobil veľmi seriózne a som si istý, že ma posunul správnou cestou. Som si istejší ohľadom toho, o čom chcem  písať a ako to písať. Po absolvovaní webinára som sa stal cieľavedomejším...

      Jakub Sakala, I.A

       

      Ja som sa zúčastnila webinára recenzie a som absolútne nadšená a spokojná. Naučila som sa, ako správne recenzovať nielen Absynt knihu, ako správne argumentovať pri recenzovaní. Celý webinár prebiehal v skvelej atmosfére a dve spoločne strávené hodiny ušli ako voda. ...som vďačná, že som sa mohla na webinári zúčastniť a naučiť sa niečo nové.

      Ivana Hnátová, III.A

       

      Bolo to veľmi zaujímavé... reagovali na naše dotazy a doplnili ich svojimi znalosťami. Z webináru som odchádzala šťastná, lebo som si odniesla niečo nové, čo sa mi v živote určite zíde. Bol to super zážitok.

      Terézia Mačeková, II.A

       

      Pre mňa bol webinár k reportáži naozaj fajn. Musím povedať, že som človek, ktorý rád skúša nové veci, experimentuje a nebojí sa výziev. A toto bolo niečo, o čom som nemala ani potuchy. Preto som sa naň tešila. ... Veľmi dobré na tom bolo, že spätnú väzbu a praktické rady sme dostali od odborníkov z praxe, ktorí vedia, čo robia. Z webináru som odišla plná dojmov a nápadov. A možno aj s pocitom, že napísať reportáž by nemuselo byť zlé.

      Martina Hrebeňárová, IV.A

       

      Ja som si webinár užil. Matúš s Karolínou nám zaujímavým spôsobom priblížili svet novinárčiny, ukázali nám, čo môže a mala by, konkrétne reportáž, obnášať. S ich pomocou a cez skupinový brainstorming som si vytýčil približný náčrt potencionálnej reportáže, na ktorej sa pokúsim zapracovať. Boli to duchaplné dve hodiny a ani neviem, ako rýchlo ušli.

      Marián Šintaj, III.C

       

      Ako človeku, čo sa rád učí nové veci, sa mi webinár veľmi páčil. Videohovor viedli odborníci z branže, ktorí prezentáciu dopĺňali svojimi vlastnými skúsenosťami a ochotne odpovedali na otázky, dokonca aj nad rámec stanoveného času. Mali sme aj úlohy, ktoré boli tiež veľmi nápadité a zaujímavé. Boli to naozaj veľmi dobre strávené dve hodiny, ktoré ubehli veľmi rýchlo.

      Viktória Kubove, II.A

       

      Naši školitelia boli pútaví a tešilo ma, že som dostala príležitosť sa od nich niečo naučiť. Naozaj obdivujem ich prácu a námahu, ktorá je za písaním reportáže. Z webináru som si odniesla veľa inšpiratívnych nápadov a hlavne veľa nových poznatkov.

      Patrícia Králová, I.A

       

      Ja som sa zúčastnila webináru o rečníctve a musím povedať, že mi to niečo dalo. Viem, čo mám použiť v úvode, ako zaujať počúvajúcich, a že aj záver je veľmi dôležitý, čo som si nemyslela.

      Rebeka Barbuľáková, III.B

       

      Ešte sa chcem pridať ja a pochváliť skvelý výklad obidvoch rečníkov z rečníckeho seminára:))

      Soňa Bukovinská, I.A

       

      Som rada, že to nebolo len nudné prezentovanie, ale aj aktivitky, počas ktorých sme sa aj naučili. Mali sme za úlohu, každý zargumentovať svoj názor na najznámejších príkladoch.

      Napríklad, čo bolo skôr - sliepka alebo vajce? ... dúfam, že bude takýchto foriem vzdelávania viac.

      Nina Fáblová, II.B

       

      Webinár bol super. Čakala som, že to bude niečo úplne iné... Ale o to viac ma to príjemne prekvapilo. Nebolo to len jednostranné, ale mohli sme sa zapájať aj my. Určite som sa veľa vecí naučila a aj nejaké zaujímavosti dozvedela.

      Nina Paráčová, II.A

       

      Webinár zameraný na rečníctvo sa mi veľmi páčil a splnil moje očakávania. Bol spracovaný prehľadne v powerpoint prezentácii a jasne a zreteľne odprezentovaný. Naučil som sa napríklad, od akých oporných bodov sa mám na rečníckom prejave odraziť, alebo aj to, ako nadväzovať v ňom súvislosti. Hodnotím ho pozitívne.

      Juraj Kucka, II.A

       

      L. Štalmachová

    • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
     • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

     •    Dňa 8. 4. 2021 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorej vyhlasovateľom je Filozofická fakulta UKF Nitra.

         Súťaž sa skladala z troch častí:     a) literárnej,     b) výtvarnej,     c) elektronickej.

         Do súťaže sa zapojilo 72 žiakov, z toho 40 žiakov spracovalo témy literárne, 23 žiakov spracovalo témy vo výtvarnej časti, 9 žiakov sa zhostilo tém v elektronickej podobe. Z týchto prác do celoslovenskej súťaže postupujú:

       

      1. M. Šintaj, 3.C – próza – Podoby hrdinstva v Svätoplukovom kráľovstve
      2. A. Matulová, 4.B – próza – Objavná výprava k misii solúnskych bratov
      3. A. Maliarová, 4.D – maľba – Objavná výprava k misii solúnskych bratov
      4. M. Pavelková, 3.C – logo k súťaži

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

      Mgr. H. Krajčovičová

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Do 43. ročníka krajského kola SOČ, ktoré sa konalo 31. 3. 2021 prostredníctvom videokonferencií postúpili z našej školy štyri práce:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      4. miesto:  Miriama Škulcová, III.B – „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

       

      Odbor č. 02 – Matematika, fyzika

      4. miesto:  Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „Akustika a izolácia zvuku“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“ - postup do celoštátneho kola!!!

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Dominika Šošková, III.B  - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky“ - postup do celoštátneho kola!!!

       

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  Ivanke a Dominike držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 30. apríla 2021.

       

      V Žiline, 6. apríla 2021

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020
     • MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020

     •    Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnila tímová súťaž, kde žiaci riešili niekoľko hodín zaujímavé matematické úlohy. V tomto ročníku súťaže to bolo náročnejšie, keďže súťaž prebiehala počas dištančného vyučovania.

         Súťaže sa zúčastnilo 32 tímov z deviatich gymnázií z miest: Banská Bystrica, Košice, Levice, Michalovce, Nitra a Žilina. V tímoch spolu súťažilo 127 žiačok a žiakov.

         Naše gymnázium zastupovali tímy z 1.A a 2.B triedy. Je potešujúce, že tím 1.A triedy v zložení J. Hvorečný, N. Kwon, J. Lamoš a P. Vallo sa umiestnil na peknom 9. mieste.

       

      Srdečne blahoželáme!

      Za PK matematiky Mgr. T. Hiková

    • Krajské kolo olympiády z Geografie
     • Krajské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Test prebiehal od 14:00 do 16:00 hodiny. V teste bolo 35 súťažných otázok, z ktorých bolo 20 na výber správnej odpovede z možností a 15 otázok bolo otvorených. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorému sa podarilo získať minimálne 25 bodov.

       

      Podľa výsledkovej listiny, krajského kola sa zúčastnili:

           Adam Ferianec II.A

           Lívia Hybrantová II.A

           Terezka Mačeková II.A

           Lucia Krišťaková III.A – úspešná riešiteľka

           Sarah Mária Ďuranová III.A

           Kristián Grečnár III.A

           Rebeka Barbuľáková III.B

           Sebastián Kupka III.B

           Eva Červencová IV.B  – úspešná riešiteľka (33. miesto v kraji), najúspešnejšia za našu školu

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom náročný. Veríme, že účasť na krajskom kole bola pre nich výbornou skúsenosťou a v budúcom roku sa odvážia viacerí.

         Žiakom veľmi pekne ďakujeme sa vzornú reprzentáciu našej školy.

      Mgr. Ema Rančáková

    • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy
     • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy

     •    Milí kolegovia, rodičia a priatelia školy.

         V minulom týždni sme pre našich študentov v rámci telesnej a športovej výchovy pripravili Kahoot! kvíz o Petre Vlhovej. Kvíz bol realizovaný na oslavu zisku veľkého krištáľového glóbusu a veľkého úspechu našej lyžiarky. Najlepší z našich študentov získali odmenu v podobe kľúčenky SP Jasná 2021.

         V rámci budovania školskej komunity a veľkého záujmu zo strany žiakov, sme sa rozhodli sprístupniť túto možnosť aj Vám. Zahrajte si krátky kvíz aj Vy a zistite, či sa Vám podarí nahrať toľko bodov, ako našim najlepším študentom. Najlepší výsledok dosiahla študentka 3.C triedy, ktorá nahrala 14 973 bodov. Podarí sa Vám ju prekonať? Kvíz si môžete zahrať do stredy 31. 3. 2021 (23:00).

         Zároveň sa aj Vy môžete zapojiť do losovania o tri kľúčenky SP Jasná 2021. Pošlite mi snímku obrazovky s vašim skóre ako správu cez EDUPAGE (aby sme vedeli celé meno- do kvízu sa ale môžete prihlásiť akoukoľvek prezývkou- nickname) a automaticky Vás zaradíme do žrebovania, ktoré sa uskutoční v stredu 7. 4. 2021.

       

         Kvíz si môžete zahrať na odkaze http://bit.ly/PetranaGYMZE alebo (pokiaľ máte aplikáciu Kahoot! v telefóne) zadaním GAMEPIN: 06988094

       

      Držíme palce!

       

      Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

      Zdroj obrázku: Profimedia

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 1. 4. 2021 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

      V Žiline dňa 29. 3. 2021

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.

      riaditeľka školy

    • Gymza - Festival umenia
     • Gymza - Festival umenia

     • Festival umenia na Gymze vznikol v rámci programu Show your talent ako priestor na prezentáciu umeleckých aktivít žiakov našej školy. Tento ročník je pilotný a autori tohto projektu dúfajú, že sa stane tradíciou. Vybrané diela sú súčasťou online galérie. Zároveň budú žiaci počas hodín Umenia a kultúry hlasovať za diela, ktoré budú vystavené v priestoroch školy. Súčasťou realizácie projektu bola tiež renovácia gymza klavíru a vytvorenie gymza galérie, kde bude možnosť prezentácie umeleckých diel našich žiakov, ale aj iných projektov.

       

      Online galéria:

      Obrazy

      Fotografie: Život počas pandémie

      Krátke filmy: Odpad (výber filmov vznikol v rámci projektu Zelená škola)

      Ružová zaslepenosť (odkaz na YouTube)

      Odpad (odkaz na YouTube)

      Nerozložiteľný (odkaz na YouTube)

      Smeti 11 (odkaz na YouTube)

      Paradox doby (odkaz na YouTube)

      Los Tupelos (odkaz na YouTube)

       

      Naše poďakovanie patrí Sytevu, OZ Team, Žilinskému samosprávnemu kraju, Rozvojovej agentúre (Žilinského samosprávneho kraja), Smolka.sk, Servispianu Jaroslav Koňuch, rodine Jedličákovej, rodine Mačekovej, Michalovi Šlosárovi, nášmu milovanému gymnáziu, pánovi školníkovi a všetkým, ktorí prispeli k zrealizovaniu projektu. 

       

      Tvorivá skupina J2TO

    • 55. ročník Biologickej olympiády
     • 55. ročník Biologickej olympiády

     •    V termínoch 10. a 11. 3. 2021 sa uskutočnili centrálne online krajské kolá Biologickej olympiády kategórií A a B, teoreticko-praktická časť. Odsúťažilo v nich spolu 214 súťažiacich zo stredných škôl z celého Slovenska. Nás môže tešiť, že medzi súťažiacimi mali zastúpenie aj študenti našej školy.

         V kategórii A sa stali úspešnými riešiteľmi súťažiaci, ktorí získali minimálne 30 bodov a v kat. B minimálne 27 bodov. Našej Julkej Caránkovej z II.B triedy k tomu chýbal len jediný bod a v krajskom kole obsadila 7. miesto. V kategórii A nás reprezentoval Vincent Alexander Bőhme zo IV.A triedy, ktorý obsadil 13. miesto.

         Postup do krajského kola si vybojovali naši žiaci na školskom kole BIO, ktoré sa uskutočnilo tiež online formou 1. marca 2021.

       

      Víťazi školského kola – kategória A

      1. miesto - Vincent Alexander Bőhme, IV.A
      2. miesto - Matúš Kurjak, III.A
      3. miesto - Jakub Sedúch, IV.C

       

      Víťazi školského kola – kategória B

      1. miesto - Júlia Caránková, II.B
      2. miesto - Marína Glasnáková, II.B
      3. miesto - Aneta Kameniarová, II.B 
    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY

     •    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 riaditeľstvo Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline informuje:

       

      A. Ukončenie štúdia za druhý polrok školského roka 2020/2021

            1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 4. ročníka za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady dňa 10. 5. 2021.

            2. Odovzdanie požičaných učebníc zo školského skladu prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            3. Odovzdanie požičaných kníh z knižnice prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            4. Vypratanie šatní prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            5. Školské vyučovanie sa pre žiakov 4. ročníka končí 14. mája 2021.

       

      B. Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021

            1. Externá forma a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší.

            2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z povinných predmetov sa uskutočňuje administratívne, podľa nasledovných pokynov:

                a) Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

                Maturitná skúška z predmetu a príbuzné predmety, z ktorých sa počíta priemer:

      • slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
      • anglický jazyk - anglický jazyk, seminár z anglického jazyka
      • nemecký jazyk - nemecký jazyk
      • ruský jazyk - ruský jazyk
      • francúzsky jazyk - francúzsky jazyk
      • matematika - matematika, seminár z matematiky, cvičenia z matematiky
      • informatika - informatika, seminár z informatiky, seminár z programovania
      • chémia - chémia, seminár z chémie, chémia a biológia v príkladoch, príroda v experimentoch
      • biológia - biológia, seminár z biológie, človek a jeho ochrana
      • fyzika - fyzika, seminár z fyziky
      • dejepis - dejepis, seminár z dejepisu
      • geografia - geografia, seminár z geografie
      • občianska náuka - občianska náuka, seminár z občianskej náuky
      • psychológia - seminár z psychológie
      • umenie a kultúra - umenie a kultúra, vybrané kapitoly z umenia a kultúry

                b) Hodnotenie v povinnom predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

                c) Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykonáva podľa bodu 4.

                d) Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

                e) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

       

            3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľných predmetov sa uskutočňuje nasledovne:

                a)  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

                b)  Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 4.

       

            4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:

                a) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní.

                b) Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.

                c) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

                d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

       

            5. Po ukončení ústnej formy internej časti maturitnej skúšky žiaci dostanú vysvedčenie za 4. ročník, maturitné vysvedčenia v zmysle pokynov triednych učiteľov.

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 43. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 26 súťažných prác z 10 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži opäť veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 7 žiakov so 6 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      1. miesto:  Miriama Škulcová, III.B – „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 02 – Matematika, fyzika

      2. miesto:  Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „Akustika a izolácia zvuku“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

      2. miesto: Katarína Kučerová, III.B – „Čo sa deje s krvou“

       

      Odbor č. 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      2. miesto: Natália Jamborová, III.B – „Človek medzi včelami“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“

      – postup do krajského kola

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Dominika Šošková, III.B  - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky“

      – postup do krajského kola

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu  a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  prostredníctvom videokonferencií 31. 3. 2021.

       

      V Žiline, 21. marca 2021

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

     • 2% Z DANÍ

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

       

         dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% (3%) z Vašich daní za rok 2020.

         DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
       
         Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu SRRZ- RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdelávania na našom gymnáziu. Zvýšenie kvality chceme dosiahnuť predovšetkým vytvorením podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a podporovaním talentu našich žiakov.

         V minulom školskom roku sa nám aj vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% (3%) Vašich daní podarilo:

      • podporiť žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok vyučovania je naším zámerom ďalej

      • zmodernizovať priestory školy,
      • podporovať žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% (3%) práve nám.

       

      Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
      Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline  
      Právna forma: Občianske združenie      
      IČO/SID: 173196170719
      Sídlo: Hlinská 29, 011 80 Žilina

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,


         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia online dňa 18. marca 2021 (štvrtok) na platforme MS Teams.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. a IV. ročník je o 16:00 hod. Triedni učitelia pošlú cez EduPage zákonným zástupcom pozvánku na RZ.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

       

      V Žiline 15. marca 2021

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

     • Úspech na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •    Napriek mimoriadnej situácii v súčasnosti sa na našom gymnáziu 17. 12. 2020 uskutočnilo dištančnou formou školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 34 študentov zo všetkých ročníkov súťažilo v dvoch kategóriách, súťažiaci úspešne písali reportáž alebo diskusný príspevok na zadanú tému a riešili testové úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry, ale aj pohotovosť, dôslednosť a tvorivosť.

         Víťazi školského kola, v kategórii A – Martina Hrebeňárová zo IV.A triedy a v kategórii B – Ondrej Blaško z I.B triedy nás reprezentovali na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 12. 2. 2021. Dnes sa môžeme tešiť z úspechu Ondreja Blaška, ktorý sa umiestnil v krajskom kole OSJL na 3. mieste v kategórii B.

         Srdečne blahoželáme Ondrejovi k dosiahnutému úspechu!

         Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      L. Štalmachová

    • Školské kolo olympiády z Geografie
     • Školské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 5. 2. 2021 sme sa medzi 14:00 a 16:00 popasovali s online testom v kategórii Z. Časť z nás sa stretla aj online cez Google Meet, aby sme si vykonzultovali prípadné problémy a nejasnosti.

      Podľa výsledkovej listiny, sa z našej školy zapojilo 20 žiakov :

      I.B: Blaško

      II.A: Ferianec, Hybrantová, Mačeková

      II.B: Kováčová

      II.C: Holienková, Kubala, Tlacháčová

      III.A: Ačjaková, Augustínová, Blaženiak, Ďuranová, Grečnár, Krišťaková, Macharová, Pevalová

      III.B: Barbuľáková, Kollárová, Kupka, Prieložný

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom jednoduchý oproti minulým rokom. Počty bodov si môžu žiaci nájsť na webe – zmaturuj.com

         Spomenutým žiakom k výsledkom blahoželáme a v prípade postupu, ktorý im oznámia cez mail, držíme palce v ďalšom kole.

      Rančáková

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk