• Novinky

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 43. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 26 súťažných prác z 10 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži opäť veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 7 žiakov so 6 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      1. miesto:  Miriama Škulcová, III.B – „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 02 – Matematika, fyzika

      2. miesto:  Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „Akustika a izolácia zvuku“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

      2. miesto: Katarína Kučerová, III.B – „Čo sa deje s krvou“

       

      Odbor č. 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      2. miesto: Natália Jamborová, III.B – „Človek medzi včelami“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“

      – postup do krajského kola

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Dominika Šošková, III.B  - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky“

      – postup do krajského kola

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu  a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  prostredníctvom videokonferencií 31. 3. 2021.

       

      V Žiline, 21. marca 2021

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

     • 2% Z DANÍ

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

       

         dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% (3%) z Vašich daní za rok 2020.

         DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
       
         Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu SRRZ- RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdelávania na našom gymnáziu. Zvýšenie kvality chceme dosiahnuť predovšetkým vytvorením podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a podporovaním talentu našich žiakov.

         V minulom školskom roku sa nám aj vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% (3%) Vašich daní podarilo:

      • podporiť žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok vyučovania je naším zámerom ďalej

      • zmodernizovať priestory školy,
      • podporovať žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% (3%) práve nám.

       

      Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
      Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline  
      Právna forma: Občianske združenie      
      IČO/SID: 173196170719
      Sídlo: Hlinská 29, 011 80 Žilina

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,


         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia online dňa 18. marca 2021 (štvrtok) na platforme MS Teams.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. a IV. ročník je o 16:00 hod. Triedni učitelia pošlú cez EduPage zákonným zástupcom pozvánku na RZ.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

       

      V Žiline 15. marca 2021

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

     • Úspech na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •    Napriek mimoriadnej situácii v súčasnosti sa na našom gymnáziu 17. 12. 2020 uskutočnilo dištančnou formou školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 34 študentov zo všetkých ročníkov súťažilo v dvoch kategóriách, súťažiaci úspešne písali reportáž alebo diskusný príspevok na zadanú tému a riešili testové úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry, ale aj pohotovosť, dôslednosť a tvorivosť.

         Víťazi školského kola, v kategórii A – Martina Hrebeňárová zo IV.A triedy a v kategórii B – Ondrej Blaško z I.B triedy nás reprezentovali na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 12. 2. 2021. Dnes sa môžeme tešiť z úspechu Ondreja Blaška, ktorý sa umiestnil v krajskom kole OSJL na 3. mieste v kategórii B.

         Srdečne blahoželáme Ondrejovi k dosiahnutému úspechu!

         Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      L. Štalmachová

    • Školské kolo olympiády z Geografie
     • Školské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 5. 2. 2021 sme sa medzi 14:00 a 16:00 popasovali s online testom v kategórii Z. Časť z nás sa stretla aj online cez Google Meet, aby sme si vykonzultovali prípadné problémy a nejasnosti.

      Podľa výsledkovej listiny, sa z našej školy zapojilo 20 žiakov :

      I.B: Blaško

      II.A: Ferianec, Hybrantová, Mačeková

      II.B: Kováčová

      II.C: Holienková, Kubala, Tlacháčová

      III.A: Ačjaková, Augustínová, Blaženiak, Ďuranová, Grečnár, Krišťaková, Macharová, Pevalová

      III.B: Barbuľáková, Kollárová, Kupka, Prieložný

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom jednoduchý oproti minulým rokom. Počty bodov si môžu žiaci nájsť na webe – zmaturuj.com

         Spomenutým žiakom k výsledkom blahoželáme a v prípade postupu, ktorý im oznámia cez mail, držíme palce v ďalšom kole.

      Rančáková

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Dňa 12. februára 2021 sa našej škole konala "online" prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov so 6 prácami v 6 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

      Odbor 01: Problematika voľného času

      1. miesto: Miriama Škulcová, III.B - „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

      konzultant: K.Červencová

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „ Akustika a izolácia zvuku“

      konzultant: A. Bednárová

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Katarína Kučerová, III.B - „Čo sa deje s krvou“

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 07: Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1. miesto: Natália Jamborová, III.B - „Človek medzi včelami“

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“

      konzultant: K.Červencová

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      1. miesto: Dominika Šošková, III.B - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky

      konzultant: K.Červencová

       

         Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 9. marca 2021. 

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

                 

    • Spustenie stránky www.mojastredna.sk
     • Spustenie stránky www.mojastredna.sk

     • Vážení učitelia, rodičia, žiaci,

         odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje informovať o spustení stánky o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja www.mojastredna.sk. Na stránke je možné si stiahnuť brožúru stredných škôl 2021.

      S úctou

      Mgr. Janka Školová

      riaditeľka odboru školstva a športu

    • Virtuálne stretnutie študentov z projektu ERASMUS+ Digital competence and eSafety
     • Virtuálne stretnutie študentov z projektu ERASMUS+ Digital competence and eSafety

     •    Pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečného internetu sa v rámci projektu Erasmus+ virtuálne stretlo viac ako 60 študentov zo 6 krajín. Prvé medzinárodné online stretnutie sa nieslo v znamení spoznávania sa, zážitkových a kooperatívnych aktivít. Hlavnú taktovku prevzal koordinátor z Grécka, ktorý bližšie predstavil projekt a jeho ciele. Potom dostali slovo samotní študenti z Grécka, Poľska, Slovenska, Talianska, Islandu a Švédska. Tí odprezentovali svoju školu a krajinu. Za našu školu prezentovala Klára Kasáková, ktorá svoju úlohu zvládla fantasticky. Nasledoval kvíz, ktorý si pripravila členka Gymza Erasmus+ tímu Katka Puterová. Účastníci mali možnosť lepšie spoznať svoje záujmy a preferencie. Svojou aktivitou si Katka vyslúžila pochvalu aj od učiteľov z iných krajín a významne prispela k dobrému menu našej školy. Nasledovala kolaboratívna aktivita v medzinárodných tímoch – online vytváranie koláží na rôzne témy.

         A takto hodnotia aktivitu samotní študenti z projektového tímu:

         „Zo začiatku som sa bála, ale myslím si, že to dopadlo dosť dobre. :))“ Katka

         „Bolo zvláštne vidieť, že tá korona je naozaj všade a aj oni mali rúška a boli doma. Celé stretnutie bolo to milé a zábavné.“ Lenka

         „Pre mňa to bolo veľmi motivujúce, pozorovať ľudí z iných krajín, ako sa snažia byť čo najviac produktívni. Dalo mi to chuť do života.“ Barborka

         „Bolo to zaujímavé, neviem, prečo som sa bál toho stretka;). Prezentácia tých projektov bola fajn a práca v skupine bola zábavná.“ Jakub

         „Bola to zaujímavá skúsenosť, určite viac pozitívna, aj keď v skupinách to bolo náročné, predsa len online, je to iné ako v skutočnosti.“ Klára

         „Bolo veľmi zaujímavé zisťovať, na aké rôzne zamerania škôl chodia a ako to u nich vyzerá. Práca v skupinách bola fajn, konečne sme sa mohli aspoň takto online vidieť.“ Lívia

         „Bolo to super, spoznával som konečne aj tváre našej skupiny.“ Namju

         „Celé stretnutie som vnímal dobre, všetko prebehlo, ako malo, aktivity boli zaujímavé.“ Timo

         Za učiteľov sa stretnutia zúčastnili Patrícia Bajcsiová, Marek Zadňan, Ema Rančáková a Zuzana Bebčáková. Rovnako ako zahraniční partneri, hodnotíme prvé stretnutie a aktivitu nášho tímu veľmi pozitívne. Zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutia a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v rámci projektov ERASMUS+.

         Projekt môžete sledovať aj prostredníctvom eTwinningu: https://twinspace.etwinning.net/35905/hom

    • Úspech našich žiakov na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 2020/2021
     • Úspech našich žiakov na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 2020/2021

     •    Dňa 20. 01. 2021 sa uskutočnil 31. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje zastúpenie v postupovej súťaži malo aj naše gymnázium. Reprezentovali ho žiačky zo skupín s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, v ktorých sa žiaci pripravujú na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa. A tu sú výsledky:

       

         Veronika Magová (I.A) získala v 2A kategórii 1. miesto a postup do krajského kola!!!

       

         Karin Kitašová (II.A) obsadila v 2A kategórii 3. miesto!!!

       

         Karolína Kochláňová (IV.A) vysúťažila v 2B kategórii 3. miesto!!!

       

      Blahoželáme!!!

      PhDr. Zuzana Zajacová

     • Knižné búdky na Gymze a pomoc Žilinskému útulku

     •    Máte doma knihy, ktoré nikto nečíta? Chcete pomôcť dobrej veci? Doneste nepoužívané knihy do školy, aby si ich mohli prečítať ostatní! Zdieľajte so žiakmi našej školy vašich obľúbených spisovateľov, postavy a príbehy. Alebo naopak – môžete si prečítať knihy zadarmo. Zapojte sa do projektu a podporte voľný prístup k literatúre.

         Zber kníh by sa mal uskutočniť od 11. 1. 2021 do 26. 2. 2021.

       

         Chceli by ste pomôcť psíkom? Môžete sa zapojiť už len tým, že donesiete krmivo, hračky alebo deky. Ak sa nebojíte tvrdej práce, ozvite sa nám.

         Bližšie informácie budú poskytnuté neskôr.

       

         Pre viac informácií je tu pre vás p. učiteľ Zadňan alebo vaše otázky posielajte na adresy: posluchovas@gymza.sk, kasakovak@gymza.sk, hubocanoval@gymza.sk a bohdalovab@gymza.sk.

     • Festival umenia na GYMZE

     •    Si kreatívny, rád maľuješ, kreslíš, alebo fotíš? Máme pre teba skvelú príležitosť. Neváhaj sa o svoj talent podeliť a zapoj sa do Festivalu umenia na Gymze. Festival bude plný zaujímavých aktivít, ktoré ti priblížia umenie. Čaká ťa výstava vybraných fotografií a malieb našich študentov. Prejav sa a pošli nám na mail svoje dielo! Objav v sebe svoj talent a ukáž, čo v tebe je. Budeme sa tešiť!

       

      Téma fotografických prác: Život počas pandémie

      Téma výtvarných prác: ľubovoľná (posielajte foto svojich výtvarných diel)

       

      Termín odovzdania diel: 11. 1. - 31. 1. 2021

       

      Svoje práce posielajte na adresu: jedlicakovat@gymza.sk

    • Vianočná vďaka
     • Vianočná vďaka

     • Aj tento rok naša škola Gymnázium Hlinská spolupracovala na projekte Roots and Shoots počas jesenných mesiacov  na viacerých aktivitách.  Hlavný tím sa touto cestou chce poďakovať všetkým pedagógom a študentom.

    • S mobilmi do prírody
     • S mobilmi do prírody

     •    Naša škola sa počas tohto školského roka aktívne zapája do projektu Hurá von s PlantNetom!  Ako jedna z 20 stredných škôl zo Slovenska spolupracujeme s francúzskymi vývojármi aplikácie PlantNet, ktorá umožňuje identifikáciu rastlín pomocou odoslanej fotografie.  Vďaka projektovým aktivitám môžu študenti či rodinní príslušníci objavovať a preskúmavať vonkajšie prostredie, rastliny a živočíchy. Najväčšie pozitíva tohto projektu sú čas prežitý v prírode s priateľmi, nové skúsenosti v používaní́ tejto aplikácie, a samozrejme môžeme pomôcť prírode.

         Naším cieľom je nájsť  rôzne druhy invazívnych rastlín v okolí Rajčianky a Súľovských skál, ktoré sú známe svojim pestrým rastlinným porastom. Rastliny, ktoré na týchto miestach nájdeme musíme klasifikovať pomocou aplikácie PlantNet, v ktorej budeme získavať body pre našu školu.

         Ak by ste nám chceli pomôcť, stačí Vám iba mobil s foťákom,  aplikácia PlantNet a zaregistrovať sa pomocou nášho gymza účtu.

      Študentky 2.B triedy

     • GYMZA má vlastnú výmeničku tepla

     • Pre všetkých súčasných i budúcich gymzákov prišla dobrá novina. Vybudovali sme, s podporou ŽSK, novučičkú výmenníkovú stanicu tepla v budove našej školy. Veríme, že bude slúžiť pre mnoho generácií gymzákov.

    • „JEDEN, JEDNA Z NÁS...  25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“
     • „JEDEN, JEDNA Z NÁS...  25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“

     • Vážené dámy, vážení páni, 

       

      započúvajte sa do rozprávania, v čase adventu..., ktoré ponúka humanitu, ušľachtilosť a radosť.   

      Nazrite do PRÍBEHU výnimočnej osobnosti, pani Ing. Jarmily Turoňovej, a do PRÍBEHU Gymnázia Hlinská v Žiline, ktorí sú jedinečným partnerom U3V UNIZA v dobrovoľníckych aktivitách vo vzdelávaní.

       

      „JEDEN, JEDNA Z NÁS... 25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“

       

      HOSŤ SIEDMY

      Ing. Jarmila Turoňová

       

      Kliknite na odkaz: https://youtu.be/-_W_PfbVEyk

       

      Frekvencie U3V

       

      Sériu relácií k 25. výročiu U3V UNIZA pre Vás pripravuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA

        

      Prajeme Vám príjemné počúvanie relácie i krásny čas nastávajúcich Vianoc. Na pár chvíľ sa naše FREKVECIE odmlčia a opäť zarezonujú v roku 2021.

       

      S úctou a vďakou za Vašu priazeň

      Vedenie a tím ÚCV UNIZA  

    • Práca na projektoch Erasmus+ na našej škole pokračuje
     • Práca na projektoch Erasmus+ na našej škole pokračuje

     •    Ako sme už informovali, tento školský rok boli na našom Gymnáziu spustené dva medzinárodné projekty programu ERASMUS+. Prvým je ekologicky zameraný projekt European Students for Sustainability a druhým je projekt týkajúci sa digitálnych  zručnosti a bezpečnosti na internete Digital Competence and eSafety. Čo sme stihli zatiaľ urobiť?

         Koordinátori Erasmus+ tímov z jednotlivých partnerských krajín zrealizovali úvodné spoločné stretnutia k obom projektom. Na týchto online schôdzkach sme hovorili o plánoch a aktivitách na najbližšie obdobie. Uskutočnili sme výber študentov 1. a 2. ročníka Gymnázia, ktorí v októbri prejavili záujem o účasť v projekte Erasmus+. Žiaci boli o výsledku výberu informovaní prostredníctvom emailu a získali aj certifikát o členstve v Gymza Erasmus+ tíme. Taktiež sme vytvorili tím učiteľov z nášho Gymnázia. Učitelia sa spolu stretli a začali pracovať na prvých úlohách, ktoré boli dohodnuté na stretnutiach koordinátorov.

         V piatok 20. 11. 2020 sa učiteľské tímy jednotlivých partnerských škôl vzdelávali pod vedením partnerov z Talianska v oblasti využívania online priestoru eTwinning. Program eTwinning poskytuje priestor pre učiteľov a žiakov spájať sa, spolupracovať a komunikovať na diaľku v bezpečnom virtuálnom prostredí. Žiaci Gymza Erasmus+ tímu budú spolupracovať a realizovať mnoho aktivít  v rámci oboch projektov práve cez priestor eTwinning.

         Už na december plánujeme prvé online stretnutie žiackych tímov partnerských krajín prostredníctvom videokonferencie. Tešíme sa!

      Koordinátorky Erasmus+ KA2
      Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Zbierka Hodina deťom
     • Zbierka Hodina deťom

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy, 

         19. 11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk

      Ďakujeme!

      Ako iste viete, Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách. Tento rok nás zasiahli pandemické opatrenia, ktoré ovplyvnia realizáciu našej zbierky. Veľmi vás preto prosíme o kooperáciu a pomoc.

      Zbierka v uliciach sa uskutoční v pôvodnom termíne 19. 11., avšak bude len ONLINE. Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

      Teraz vás potrebujeme viac, ako kedykoľvek predtým.

      ĎAKUJEME VÁM

      A prajeme v týchto ťažkých časoch hlavne veľa zdravia.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk