• Novinky

    • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná
     • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná

     •    Ema je žiačkou 1.A triedy Gymnázia Hlinská 29 v Žiline. Vzťah k literatúre sa u Emy prejavil už na základnej škole, keď ako jedenásťročná začala písať o svojich zázračných svetoch. Svorka pri Vrchu kráľov, nie je jej prvý román, no určite nebude ani posledným.

         Môžem to s istotou potvrdiť, lebo sa u Emy prejavujú všetky vlastnosti dobrého spisovateľa.

         Je predovšetkým cieľavedomá, húževnatá, trpezlivá, skromná, disciplinovaná, náročná na seba, zručná v gramatike, má bohatú slovnú zásobu, opatrne a efektívne  narába so slovom aj v bežnej komunikácii.

         Román Svorka pri Vrchu kráľov, ktorý sa chystá uviesť do života 19. 4. 2022 o 16.00 hod. v Krajskej knižnici v Žiline je určený hlavne mladým čitateľom, ktorí sú obdarení predstavivosťou, majú radi svet fantázie a dobrodružstva. Preto neváhajte a príďte Emu podporiť pri jej knižnom debute!

      H. Krajčovičová

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 44. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 30 súťažných prác z 11 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži najsilnejšie zastúpenie zo všetkých stredných škôl nášho okresu. Reprezentovalo nás 11 žiakov s 9 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Marek Jargaš, III.B - „Vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov na ľudský organizmus.“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Ondrej Blaško, II.B - „Analýza domáceho vína v podmienkach školského laboratória“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 04: Biológia

      2. miesto: Samuel Michel, II.C - „Zisťovanie prítomnosti Staphylococcus aureus v Žilinskej MHD“ - postup do krajského kola

      3. miesto: Terézia Mačeková, III.A - „Vplyv školskej telesnej výchovy na zdravie detí“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Martin Fonš, II.C - „Dopad pandémie COVID-19 na vznik diagnózy F32 v období dospievania“ - postup do krajského kola

      5. miesto: Viktória Kubove, III.A - „Komparácia výskytu Hepatitídy typu A na Slovensku“

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Marína Glasnáková, Dávid Erban, III.B - „Výstupné zariadenie textu využívajúce hmat“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      2. miesto: Timotej Trnka, II.C - „Zneužitie filozofie Friedricha Nietzscheho národnými socialistami“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B - „Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia - postup do krajského kola

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 4. 4. 2022.

       

      V Žiline, 27. marca 2022

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     •    Dňa 28. februára 2022 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov s 9 prácami v 7 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Marek Jargaš, III.B

      „Vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov na ľudský organizmus.“

      konzultant: A. Bednárová

       

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Ondrej Blaško, II.B

      „Analýza domáceho vína v podmienkach školského laboratória“

      konzultant: J. Leibiczerová

       

       

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Samuel Michel, II.C

      „Zisťovanie prítomnosti Staphylococcus aureus v Žilinskej MHD“

       

      2. miesto: Terézia Mačeková, III.A

      „Vplyv školskej telesnej výchovy na zdravie detí“

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Viktória Kubove, III.A

      „Komparácia výskytu Hepatitídy typu A na Slovensku“

      konzultant: G. Čorná

       

      2. miesto: Martin Fonš, II.C

      „Dopad pandémie COVID-19 na vznik diagnózy F32 v období dospievania“

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Marína Glasnáková, Dávid Erban, III.B

      „Výstupné zariadenie textu využívajúce hmat“

      konzultant: M. Vaňko

       

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Timotej Trnka, II.C

      „Zneužitie filozofie Friedricha Nietzscheho národnými socialistami“

      konzultant: M. Zadňan, S. Ďurek

       

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B

      „Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia“

      konzultant: K.Červencová

       

       

         Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 21. marca 2022. 

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

    • Erasmus+ tentokrát na Islande
     • Erasmus+ tentokrát na Islande

     • Erasmus+ tentokrát na Islande

       

         V dňoch 19. 2. – 26. 2. 2022 sa dvaja učitelia nášho gymnázia (Ema Rančáková, Natália Motz) a štyria študenti (Jakub Hvorečný II.A, Lívia Hybrantová III.A, Karin Kitašová III.A, Katarína Puterová III.C) zúčastnili ďalšieho výmenného pobytu Erasmus+, tentokrát v islandskom Reykjaviku. Cieľom tohto medzinárodného stretnutia, na ktorom okrem nás participovali žiaci a učitelia z ďalších krajín (konkrétne z Grécka, Islandu, Poľska, Švédska a Talianska) bolo predovšetkým nasledovné: rozšíriť znalosti o kyberšikane, elektronickom nakupovaní, a tiež prehĺbiť povedomie o stope, ktorú každý z nás v online priestore zanecháva.

         O ubytovanie študentov bolo postarané v islandských rodinách, okrem iného tiež spoznávali  novú kultúru, chute, či upevňovali vzájomné priateľské vzťahy medzi partnerskými školami. Hostitelia pre nás pripravili naozaj pestrý program plný workshopov s odborníkmi na danú problematiku. Núdza nebola ani o kreatívne momenty, keď si študenti mohli v laboratóriu vytvoriť tričká s logami na tému "Digital footprint", či spolupracovať na tvorbe videí týkajúcich sa problematiky kyberšikany. Okrem vzdelávania a odborných diskusií sme si našli tiež čas na spoznávanie najznámejších atrakcií Islandu a lokálnej kuchyne.

         Ďakujeme partnerom za nezabudnuteľný týždeň na Islande a veríme, že budeme s novonadobudnutými znalosťami čoskoro pracovať a vytvárať prednášky pre študentov nášho gymnázia.

      Mgr. Natália Motz

       

      Erasmus + this time in Iceland

       

         From 19 February to 26 February 2022, two teachers of our grammar school (Ema Rančáková, Natália Motz) and four students (Jakub Hvorečný II.A, Lívia Hybrantová III.A, Karin Kitašová III.A, Katarína Puterová III. C) took part in another Erasmus + exchange programme, this time in Reykjavik, Iceland. The aim of this international meeting, which was attended by students and teachers from other countries (specifically Greece, Iceland, Poland, Sweden, and Italy), was mainly to increase knowledge about cyberbullying, e-commerce, and also to raise awareness of the digital footprint.

         Our students lived in Icelandic families for a week, and among other things they also got to know a new culture, flavours of Icelandic cuisine, and strengthened mutual friendly relations between the partner schools. The hosts have prepared for us a really varied program full of workshops with experts on the issue. There was no shortage of creative moments when students could create T-shirts with logos on the topic of "Digital footprint" in the laboratory or collaborate on the creation of videos related to cyberbullying. In addition to education and professional discussions, we also took the time to get to know Iceland's most famous attractions and local cuisine.

         We are utterly grateful for an unforgettable week in Iceland, and we believe that we will soon work with the newly acquired knowledge and create lectures for students of our grammar school.

    • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo
     • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo

     •    Naše študentky, ktoré zvíťazili v školskom kole v prednese v ruskom jazyku v súťaži Ruské slovo Zuzana Gaňová, Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko postúpili do krajského kola. To sa konalo online formou dňa 1. 2. 2022. Dievčatám sa darilo a takto sa umiestnili: Zuzana Gaňová 4.C sa v 3.kategórii próza jednotlivci umiestnila na 3. mieste. Študentky Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko z 1.B obsadili v 3. kategórii próza kolektívy 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola. 

         Aj celoslovenské kolo sa vzhľadom na pandemickú situáciu konalo online, dňa 16.2.2022. Dievčatá výborne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na 3. mieste vo svojej kategórii. 

      Srdečne blahoželáme!

    • Úspechy našich žiakov v okresnom a krajskom kole Olympiády v ANGLICKOM a NEMECKOM jazyku v školskom roku 2021/2022
     • Úspechy našich žiakov v okresnom a krajskom kole Olympiády v ANGLICKOM a NEMECKOM jazyku v školskom roku 2021/2022

      • okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2A:

      Timotej Jambrich, II.B – 4. miesto

      • okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2B:

      Emma Naomi Boorová, IV.B – 1. miesto

      • krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2B:

      Emma Naomi Boorová, IV.B – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Veronika Magová, II.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Patrik Vallo, II.A – 4. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Karin Kitašová, III.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Michaela Masná, IV.A – 3. miesto

      • krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Veronika Magová, II.A – 1. miesto

      • krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Karin Kitašová, III.A – 4. miesto

       

      Blahoželáme!!!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia
     • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia

     •    Na našej škole sa každoročne môžu študenti zapojiť do Stredoškolskej odbornej činnosti. Sme študentkami III. ročníka, ktoré sa tento rok rozhodli v rámci svojej SOČ-ky venovať problematike dištančného vzdelávania ako záťažovej situácie. Keďže nám problematika psychického zdravia nie je ľahostajná, rozhodli sme sa v rámci jednej z častí našej odbornej činnosti – online diskusie na danú tému, osloviť tri najviac zasiahnuté skupiny. A to konkrétne študentov, učiteľov a rodičov. Do našej online diskusie sme pozvali zástupcov menovaných skupín a celkovo sme ju zastrešili odborným okom pani psychoterapeutky. Diskusia sa konala dňa 10. 02. 2022. Veríme, že aj vďaka tejto diskusii sprostredkujeme pohľady rôznych skupín na dištančnú výuku, ktoré neboli doteraz až tak veľmi konfrontované. Tiež by sme ňou rady prispeli k celkovému zlepšeniu potreby venovať sa, resp. neprestať sa venovať otázkam psychického zdravia.

       

      Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B

       

      Link na online diskusiu tu: youtube.com

     • Úspech na Krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •    Dňa 11. 02. 2022 sa v priestoroch Gymnázia Varšavská v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z dôvodu stále pretrvávajúcich pandemických opatrení sa aj tohtoročné krajské kolo realizovalo online formou. Podľa stanovených pravidiel pozostávala súťaž z troch častí, a to: písomného online testu, štylistickej úlohy a rečníckeho prejavu. Vyučujúce slovenského jazyka z viacerých stredných škôl Žilinského kraja sa spoločne stretli, aby v jednotlivých kategóriách A, B a C hodnotili kvalitu štylistických prác, ako aj rečníckych zručností jednotlivých súťažiacich.

         Našu školu na Krajskom kole Olympiády zo SJL reprezentovali dvaja študenti: Ivana Hnátová (IV.B) v kategórii A, a Ondrej Blaško (II. B) v kategórii B.

         Azda najväčším potešením pre našu školu je fakt, že Ondrej Blaško sa v rámci kategórie B umiestnil na perfektnom 1. mieste a postupuje tak v danej kategórii na Celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

         Obom našim žiakom blahoželáme a Ondrejovi budeme držať palce, aby aj na celoslovenskom kole dosiahol taký úžasný úspech, aký sa mu podaril v rámci Žilinského kraja.

       

      PK SJL

    • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme
     • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme

     •    Dňa 15. 2. sa naši seminaristi z dejepisu, rovnako ako aj budúcoroční záujemcovia o seminár zúčastnili prednášky k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Prednáška pod patronátom Krajského kultúrneho strediska v Žiline a pod odborným vedením pána historika Petra Cabadaja študentov zaujala a dozvedeli sa mnohé nové skutočnosti týkajúce sa tohto obdobia. Samotný formát prednášky zameraný na Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme bol pre študentov jedinečný a poskytol nový pohľad na danú problematiku. Pán Cabadaj následne poskytol niekoľko dobrých knižných a filmových tipov, ktoré odzrkadľujú obdobie holokaustu vo svete, ale aj na Slovensku. Na záver prednášky prebehla krátka diskusia na jednotlivé knižné a filmové tipy. Pánovi Petrovi Cabadajovi ďakujeme za spestrenie a obohatenie tejto náročnej témy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent
     • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent

     •    Už druhý rok prebieha na Gymnáziu Hlínska 29, Žilina jedinečný program Show Your Talent. Tento rok sa, ako aj minulý, zapojila skupina 16tich žiakov, ktorí sú odhodlaní ukázať ich potenciál. Vznikli štyri efektívne tímy, ktoré chcú vložiť svoju energiu a čas do premeny školy. Preto sa ju rozhodli trochu pozmeniť so svojimi 4 projektmi.

         Po úspešne zvládnutých workshopoch sa mohli pustiť do prípravy. Napriek Covidu, ktorý im sťažuje celú situáciu, sa im darí plniť si ich plány a dokonca ich nezastavili ani vianočné prázdniny.

         Poďme sa pozrieť na jednotlivé tímy a ich projekty:

      VETYS
         Sú v škole len pár mesiacov, ale nepáčila sa im fádnosť školských šatní. Kvôli tomu je ich projekt zameraný na skrášlenie aspoň niektorých z nich. Pracovali hlavne počas vianočných prázdnin a podarilo sa im vymaľovať 4 šatne.  Steny šatne ale neostanú biele. Kreativita tímu Vetys sa prejavý v tématicky ladených nástenných obrazoch.

      BiFyChe

         Rovnako aj členovia tohto tímu pracujú na spríjemnení atmosféry školy. Na starosť si však zobrali schodisko v prírodovednom trakte. Po novom roku sa pustili do prípravy a už úspešne premaľovali tento priestor. Jednu zo stien už zdobí aj logo školy a čoskoro pribudnú aj ďalšie maľby.

      Les Baguettes

         Zrejme im prišlo trochu nefér, že na škole môžu mať triedy zamerané na nemecký a ruský jazyk, ale nemajú žiadnu pre francúzštinu. Preto sa rozhodli prerobiť jednu z učební na učebňu francúzskeho jazyka pridaním tapety a rôznych učebných pomôcok. Jeden z problémov, s ktorým sa stretli bola zadná stena miestnosti, ktorá bola viditeľne stará a mierne zanedbaná tak sa ju rozhodli vymeniť za nový sadrokartón.

      GRL PWR

         Skupinku tvorí štvorica dievčat, ktoré sa zaujímajú o našu planétu. Ich cieľom je urobiť workshopy na tému udržateľnej módy. Vypočuli aj sťažnosti študentiek, ktorým im chýba zrkadlo v šatni na telesnú výchovu. Taktiež pripravujú a organizujú školský bazár oblečenia.

         Nevieme sa dočkať záverečnej konferencie na ktorej nám predstavia výsledky projektov a ich prekážky na ceste za realizáciou.

      Program sa realizuje vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry ŽSK a Žilinského samosprávneho kraja.

    • Geografia na VŠ
     • Geografia na VŠ

     •    Dňa 7. 2. sa tohtoroční seminaristi z GEO a niektorí študenti 3. ročníka zúčastnili prednášky zameranej práve na geografiu. Prednáškou nás sprevádzal Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prostredníctvom prezentácie bola gymzákom predostretá široká paleta geograficky orientovaných študijných programov. Takýmto spôsobom nerozhodnutým študentom mohol lektor pomôcť s výberom svojho vysokoškolského zamerania, keďže záverečný termín podávania prihlášok sa nenávratne blíži. Markantná časť celej prednášky bola zameraná na objasnenie toho, ako prebieha samotné štúdium na katedre. Gymzáci sa zoznámili s pojmami, akými sú: geografický informačný systém, diaľkový prieskum Zeme či GNSS - družicový navigačný systém. Práve tieto technológie využívajú študenti katedry a zopár ich prác bolo ukázaných aj našim gymnazistom. Práca s jednotlivými softvérmi vysokoškolákom dodáva také vedomosti a zručnosti, ktoré dozaista využijú aj vo svojich nasledujúcich profesiách, ak sa teda budú držať svojho odboru.     

    • Školské kolo súťaže Ruské slovo
     • Školské kolo súťaže Ruské slovo

     •    Dňa 15. 12. 2021 sa v online priestore na Teams-e uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese ruskej prózy a poézie na tému „Ruské rozprávky“. Do súťaže sa zapojilo 8 študentov. Študenti súťažili v dvoch kategóriách prózy : dvojice a jednotlivci. 

         V kategórii próza - dvojice sa na 1. mieste umiestili: Anastasiia Pereviazko a Marharyta Kravets (1.B) s rozprávkou Slamený býčok. Na 2. mieste sa s rozprávkou Máša a medveď umiestnili Ivana Hvolková a Ján Krajčík (3.C) a na treťom mieste s rozprávkou Líška a bocian Simona Treskoňová a Ivana Ukropová z 3.C. 

         V kategórii jednotlivci – próza sa na 1. mieste umiestnila Zuzana Gáňová (4.C) s rozprávkou Máša a medveď a na 2. mieste sa umiestnil Marián Šintaj (4.C) z rozprávkou Pampúšik.  

         Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazí oboch kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári. 

    • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety
     • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety

     •     V dňoch 15. - 19. novembra 2021 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie v rámci programu ERASMUS+ v poľskom meste Grójec. Hostiteľskou školou bolo Liceum Ogolnoksztalcace im. Piotra Skargi. V rámci projektu Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete pracovalo šesť krajín - Poľsko, Grécko, Taliansko, Slovensko, Island a Švédsko na témach bezpečnosť na internete, používanie smartfónov a závislosť na internete. Študenti a učitelia sa snažili spoločne nájsť nové odpovede a prístupy týkajúce sa témy. Stretnutie bolo obohatené odbornými seminármi realizovanými na Technickej univerzite vo Varšave, prednáškami a workshopmi v škole, ktoré boli vedené odborníkmi a učiteľmi školy. Okrem spolupráce a nových poznatkov mali účastníci možnosť spoznať mesto Varšava, navštíviť Múzeum varšavského povstania a Kopernikovo vedecké centrum. Stretnutie bolo úžasnou ukážkou poľskej pohostinnosti a odbornosť stretnutia bola na vysokej úrovni. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a stretnutia v rámci projektu  Digital competences and eSafety. 

         An international meeting within the ERASMUS + program took place in the Polish city of Grójec on November 15 - 19, 2021. The host school was Liceum Ogolnoksztalcace im. Peter Skargi. Within the Digital Competences and eSecurity project, six countries - Poland, Greece, Italy, Slovakia, Iceland and Sweden - worked on Internet security, the use of smartphones and Internet addiction. Students and teachers tried to find new answers and approaches to the topics. The meeting was enriched by professional seminars held at the Technical University in Warsaw, lectures and workshops at the school, which were led by experts and teachers of the school. The participants also had the opportunity to see the city of Warsaw, The Warsaw Rising Museum and the Copernicus Science Center. The meeting was an amazing demonstration of Polish hospitality and the expertise of the meeting was on a high level. We are already looking forward to further cooperation and meetings within the Digital Competences and eSafety project.

       

      Klára a Lenka:

         Myslíme že Erasmus+ bola jedna z najlepších  skúseností, ktoré sme ako študenti mohli absolvovať. Popri tom, že to bola skvelá príležitosť na komunikáciu v angličtine, bola to taktiež situácia, v ktorej sme sa museli často prekonávať. Vyjsť zo svojej komfortnej zóny, či už pri prezentovaní rôznych častí projektu alebo pri samotnom pobyte v hostiteľskej rodine, ktorá nám počas tohto týždňa prirástla k srdcu. Určite by sme každému, kto má príležitosť, odporučili zapojiť sa do programu Erasmus+, aby získal svoje vlastné nezabudnuteľné zážitky.

         We think that Erasmus+ has been one of the best experiences that we as students could be a part of. It was a great way to communicate in English and of course, we had to overcome obstacles. Step out of our comfort zones by presenting different parts of our project or in staying with a host family that grew closer to our hearts in that week. Both of us fully recommend the program Erasmus+ because we think everybody should have the opportunity to gain their own unforgettable memories.

       

      Namju:

         Myslím, že projekt Erasmus+ som si vybral naozaj dobre. Spoznal som nových priateľov, kultúru. Zlepšil som sa v komunikácii v anglickom jazyku. A hlavne som sa dozvedel nové informácie o tom, ako bezpečne používať internet a ďalšie dôležité vedomosti. Bola tam veľmi dobrá spolupráca v medzinárodných skupinách študentov.

         I think I chose the Erasmus+ project really well. I met new friends, knew culture. My level of communication in English has improved. And most importantly, I learned new information about how to use the Internet safely and other important knowledge. There was very good cooperation in international groups of students.

       

      Jakub:

         I think Erasmus+ is a great program. I got to know the local culture, food and a lot of friendly people. Cooperation among countries was on a high level. From the beginning, it was a little harder to get used to the new environment. But it was worth it. I have increased my knowledge of Internet security. I also brushed up my English and advanced to a higher level.

         Myslím si, že Erasmus+ je skvelý program. Spoznal som miestnu kultúru, jedlá a veľa priateľských ľudí. Spolupráca medzi krajinami bola na vysokej úrovni. Zo začiatku bolo trochu ťažšie si zvyknúť na nové prostredie. Ale stálo to za to. Zlepšil som svoje znalosti v oblasti bezpečnosti na internete. Taktiež som osviežil svoju angličtinu a pokročil som v nej na vyššiu úroveň.

    • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • kategória 2A: KOMISIA: Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Natália Motz

      1. miesto: Timotej Jambrich, II.B
      2. miesto: Samuel Janík, II.B
      3. miesto: Jakub Šťastný, II.B

       

      kategória 2B: KOMISIA: Mgr. Monika Gdovcová, Mgr. Natália Motz

      1. miesto: Emma Naomi Boorová, IV.B
      2. miesto: Adam Orlinský, IV.A
      3. miesto: Natália Varhaníková, IV.A

       

      Blahoželáme!!!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Literárna Senica Ladislava Novomeského
     • Literárna Senica Ladislava Novomeského

     •    Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo slávnostné online vyhodnotenie najlepších prác tejto celoslovenskej súťaže.  Našu školu reprezentoval Marián Šintaj zo 4.C triedy v II. kategórii s poéziou, kde získal pekné 2. miesto.

         K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl.

      H. Krajčovičová

      Všetko dané

       

      Vyšliapem si, náruživosť,

      zo spotenia

      Nevystačil s dychom, poprel,

      zaodel sa-

      do hrobovísk a ich výmerov

      Hlavne si byť, vždy tým svojim

      (a hoci aj nepriateľom)

       

      To vie každý jeho-vista

      Jeho zvislá výstuž výsad:

      nemáš pero, vysaď nepokoje,

      padaj v jablko, na záhradách,

      nepopisovať syntax treníc!

      (Pre nič, za milión)

       

      Na interview, vlci do tiesňav

      nevychytateľní sú, do fotónových pascí

      spolu, neznelí sme, sediac si v pluráli

      Rozsmútili sme sa po nezhubných kričiacich

      Ďalšiu metaforu neznesiem,

      teraz sa už len vytrať do genitívna

       

      Neukultivoval ma pán z galérie

      štiepim obrazy vo fragmentoch bolehlavy

      Spletí plechových nuáns infoliniek,

      tak bezradné cirkulujú

       

      Zavoláme si na pomoc, erudovaného šarlatána, z krabíc od plechoviek studu? 

      Mám rád


      Mám rád - požiarom hladkané,

      pulzujúce,

      priečiace sa panely

      post-sovietskych blokov činžiaku


      Mám rád – zaviň sa do

      dužiny chlpatých broskýň,

      spanilá, márnotratne,

      zhýralá meluzína


      Nánosom priškrť mnohé zo seáns

      Dávno pokrytí a pod kryptami kyprých pôd sme

      Posudok:

         Kompozícia piatich básní Mariána Šintaja je autorsky originálna. Vnímam ju ako intelektuálny šejker na poetický drink. Osobné, prežité a zároveň myslené i neznáme tu nadobúdajú akési rovnovážne zastúpenie. Čitateľa či počúvajúceho to vedie nielen zdanlivo neznámymi duchovnými planinami, ale aj k nečakaným pointám ako: „zahrej ma zatratením“, či „nájdi priestor v inej zmyslovej substancii“. Alebo: „zavoláme si na pomoc erudovaného šarlatána, z krabíc od plechoviek studu?“ Spôsob, akým sú básne napísané, vyvoláva aj intelektuálny nepokoj, aj zvláštnu pietu voči tomu, že to, čo niekedy chceme uchopiť, je neuchopiteľné, nielen v živote, ale aj v jazyku. Úsilie o pochopenie súvislostí vecí je však nástojčivé a autor sa zaštiťuje básnickými metaforami a inotajmi. Je to jeden zo spôsobov „zavinúť samého seba do viečka“. A učiť sa vidieť vnútorným zrakom. Aj jeho milostné city majú širší diapazón, napríklad „požiarom hladkané, pulzujúce, priečiace sa panely post-sovietskych blokov činžiaku“ sú ako provizórna kulisa vonkajšieho sveta, doby, toho, čo je nenávratne preč, čo je „spálené“. Táto kulisa je akýmsi vchodom do vnútornej slobody.

      S pozdravom Dana Podracká

    • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete
     • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete

     •    Príjemná a bezpečná atmosféra v škole je jedným z najdôležitejších predpokladov spokojného študenta, ale aj kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Atmosféru bezpečia a rešpektu sa snažíme na našej škole pestovať neustále. Každá nová aktivita, rada a pomoc je však vždy vítaná a prínosná. Do tejto kategórie možno určite zaradiť akciu, ktorá prebehla na našej škole 9.11. Projektový deň pre nás pripravili odborníci z organizácie EDUMA, v spolupráci s našimi vyučujúcimi. Cez zážitkové aktivity a besedu s odborníčkou sme zaostrili na tematiku šikany i kyberšikany. Spoločne sme sa tak snažili posilniť atmosféru bezpečia a rešpektu. Z reakcií zúčastnených možno konštatovať, že sa to podarilo.

       

      Viac o projektovom dni:

      http://eduma.sk/co-priniesli-skolam-projektove-dni-na-prevenciu-sikany-a-kybersikany/

      Stanislav Ďurek

    • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi
     • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi

     •    Žijeme v dobe umelej inteligencie, robotizácie a automatizácie. Žijeme v dobe, kedy je pokrok nezastaviteľný. Týka sa to všetkých oblastí života. Inak to nie je ani na trhu práce. Budúca profesia je téma, ktorá je dôležitá pre každého mladého človeka. Inak to nie je ani s našimi študentmi. Tobôž maturantmi. Tí stoja na prahu rozhodovania sa o svojej budúcnosti. Ktorým smerom sa vybrať? Ktorá profesia naplní ich očakávania a sny o budúcnosti? Pomôcť v rozhodovaní im mohla poskytnúť najväčšia online konferencia na Slovensku, prinášajúca najnovšie poznatky o trhu práce – READYCON. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

       

      READYCON:
      https://www.youtube.com/watch?v=YU2dY1MMwko&t=21s

      Stanislav Ďurek

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk