• Novinky

    • Víkendovka a teambuilding Žiackej školskej rady
     • Víkendovka a teambuilding Žiackej školskej rady

     • Misia: spoznať sa a vytvoriť tím 

      Cieľ: splnený 😊 

         Začiatkom školského roka, cez víkend 10.-12. septembra, sa diali v Oščadnici úžasné veci. Partia zo žiackej školskej rady sa spoznala, zoznámila a zabavila s novými, nádejnými budúcimi členmi. Skupina zložená najmä zo žiakov prvého ročníka absolvovala zoznamovačky, tímové hry, veľa sme sa rozprávali. Popri rôznych aktivitách sa z nich nenápadne a pozvoľna kreoval budúci akčný tím. V sobotu, po pár hodinách spánku a raňajkách, na všetkých čakala výzva: vyšlapať kopec Veľká Rača až k poľskej hranici. Bol to boj, ale zvládli ho všetci, v zdraví sme sa vrátili do penziónu v plnom počte. Na oddýchnutých študentov podvečer čakala ďalšia aktivita – dozvedieť sa čo najviac - všetko- o fungovaní žiackej školskej rady, o uskutočnených akciách z minulých rokov a aj o plánoch do budúcnosti. Veľmi vydarený víkend, bolo mi s Vami skvelo, milá ŽŠR. 

       

      Mgr. Monika Gdovcová 

      Koordinátorka žiackej školskej rady 

    • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
     • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

     • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VYHLASUJE 11. ROČNÍK OCENENIA STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

      Si študentom strednej školy so sídlom na území Žilinského Kraja?

      Máš nápad na podnikanie?

      Neváhaj! Zapoj sa do súťaže!

      Prihlášky vo forme preddefinovaného formuláru je možné zaslať do 30. novembra 2021. Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu aj poradenstvo pri rozvíjaní zámeru.

      viac informácií o podmienkach účasti nájdeš tu: https://bit.ly/3ccYyqz

      Žilinský samosprávny kraj

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,

       

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia online dňa 21. septembra 2021 (utorok) na platforme MS Teams.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. a IV. ročník je o 17.00 hod. Triedni učitelia pošlú cez EduPage zákonným zástupcom pozvánku na RZ.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 v kmeňových triedach školy so začiatkom:


      1. ročník o 7:50 hod.

      2. ročník o 8:00 hod.

      3. ročník o 8:10 hod.

      4. ročník o 8:20 hod.


      • vstup do budovy cez žiacky vchod s rúškom na tvári
      • rúško je povinné používať v interiéri školy denne počas celého dňa tráveného v škole
      • žiak je povinný pri 1. nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      ​​​​​​​

      Pokyny na začiatok školského roka 2021/2022


         V čase od 2. 9. 2021 do odvolania je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy. V budove školy žiaci dodržiavajú zásady R. O. R. (ruky-odstup-rúško).

         Každý žiak nosí do školy denne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

         Žiak je povinný pri 1. nástupe žiaka do školy predložiť vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

         Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič, resp. plnoletý žiak predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov budovy školy.

         Rovnako zostáva doma žiak v prípade pozitívneho výsledku AG/PCR testu žiaka. Rodič kontaktuje školu a detského lekára.


      Ospravedlnenie žiaka:

         Rodič môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní – vyžadujeme lekárske potvrdenie. Inak vyhodnocujeme absenciu ako neospravedlnenú.


    • Gymzák na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády
     • Gymzák na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády

     •    Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky. Tento školský rok sa konal 4. ročník. Žiaci nášho gymnázia sú už pravidelnými účastníkmi. A aj tento rok sa našli odvážlivci, ktorí mali na tejto pôde čo povedať. Cez náročné sito školských kôl, ktoré prebehlo online v decembri, sa do krajského kola prepracovala trojica našich študentov. Konkrétne: Veronika Svrčková (III. C), Matúš Kurjak (III. A) a Martin Kandera (III. A). V krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo v marci, čakal na gymzákov online test, kde bolo pre nich pripravené jedno otvorené zadanie. Ich úlohou bolo vlastnými slovami popísať dopady zavedenia dane za rozvoj, dane z cukru či dane z luxusného bývania. Súťažiaci mali zohľadniť výhody a nevýhody pre štát, samosprávu či daňových poplatníkov. Nasledovali testové otázky, kde z piatich ponúkaných odpovedí vyberali študenti jednu správnu. S nástrahami tejto fázy olympiády sa dokázal najlepšie popasovať Matúš Kurjak a zaslúžene postúpil do celoslovenského finále. To sa uskutočnilo 23.6.2021 v hoteli Devín v Bratislave. Matúš bojoval v prvom kole, kde bol písomný test. Žiaľ, tu svoju púť skončil. Nepostúpil už medzi 10 najlepších, ktorí sa stretli v úzkom finále. Rozhodne však možno hovoriť o úspechu. Trošku čísel na záver. Ekonomickej olympiády sa tento rok zúčastnilo 8500 študentov z celého Slovenska. A jeden gymzák sa ocitol medzi 50tkou najlepších. Gratulujeme. 

      Stanislav Ďurek

    • Súťaž ENGLISH POSTER COMPETITION
     • Súťaž ENGLISH POSTER COMPETITION

     •      Dňa 3. júna 2021 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prezentovaní vlastnoručne vyrobených plagátov s názvom English Poster Competition. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – „Jednotlivci“  a „Dvojice“. Tento ročník súťaže sa niesol v znamení cestovania do vysnívanej destinácie. Žiaci pri tvorbe svojich plagátov a prezentácií vychádzali z reálneho prieskumu trhu – zistili si spôsob dopravy do vysnívanej destinácie, našli si vhodné ubytovanie, reštaurácie, naplánovali si návštevu konkrétnych pamiatok a atrakcií a navrhli primeraný rozpočet. Žiaci si zároveň vyskúšali prezentovanie v anglickom jazyku aj pred učiteľmi a žiakmi, ktorých až tak dobre nepoznajú. Prezentácie boli veľmi zaujímavé a dobre pripravené. Vybrať víťazov bolo pre komisiu naozaj náročné. 

         Víťazmi súťaže sa stali: 

      • Kategória „Jednotlivci“: 

      1. Ema Uríčková (I.A) 
      2. Chiara Ferenčíková (I.C) 
      3. Bianka Barbora Halajová (I.A) 

       

      • Kategória „Dvojice“: 

      1. Ján Krajčík, Ivana Hvolková (II.C)
      2. Michaela Bárdyová, Vernonika Martyneková (I.C) 
      3. Tania Balátová, Vanesa Dubová (I.A)

       

         Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme. 

       Za garantov súťaže Mgr. Patrícia Bajcsiová  

    • Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

     •    Dňa 31. 5. 2021 sa uskutočnilo vyhlásenie 12. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú každoročne vyhlasuje Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra slovenského jazyka a literatúry. 

       

         V kategórii III. – próza: Marián Šintaj z 3.C triedy obsadil     1. miesto 

         Vkategórii III. – návrh loga: Magda Pavelková z 3.C triedy  2. miesto

       

         V silnej konkurencii stredných škôl je umiestnenie našich žiakov pekným výsledkom. dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme. 

      Mgr. H. Krajčovičová 

    • Medzigeneračný workshop - Priateľ mi podal ruku
     • Medzigeneračný workshop - Priateľ mi podal ruku

     •    „Priateľ mi podal ruku“. Ak niekto túto vetu už vyslovil, je šťastný človek, ktorý v živote stretol skutočného priateľa. Téma priateľstva rezonovala aj počas celého medzigeneračného workshopu, ktorý zorganizovala univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) v spolupráci s vedením a študentami II.A triedy Gymnázia Hlinská v Žiline. V online priestore sme spoločne - seniori aj juniori vyjadrovali svoje názory a skúsenosti s priateľstvom v našich životoch. Dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA opäť preniesli cez prah univerzity svoju životnú skúsenosť a nechali sa aj poučiť názormi mladých v ústretovom medzigeneračnom dialógu. Workshop je súčasťou projektu U3V UNIZA, ktorý podporilo aj Mesto Žilina v grantovej dotácii na rok 2021 v oblasti - Kultúra.

    • V medzinárodnom ekoprojekte je gymza druhá
     • V medzinárodnom ekoprojekte je gymza druhá

     • Roots & Shoots

         Vo štvrtok 10. 06. 2021 sa uskutočnila online medzinárodná konferencia pre študentov zapojených do projektu. Na konferencii sa prihovorila organizátorom a študentom aj hlava Slovenskej republiky p. prezidentka Čaputová.

         Naša škola sa umiestnila v projekte viacerých škôl Slovenska na peknom druhom mieste. Študenti získali ohodnotenie aj v balíku vecných cien. Blahoželáme všetkým aktívne zapojeným.

    • Virtuálne stretnutie z projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety
     • Virtuálne stretnutie z projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety

     •    V utorok 1. júna 2021 sa uskutočnilo už druhé online stretnutie účastníkov projektu zameraného na rozvoj digitálnych kompetencií a bezpečnosti na internete. V projekte sú okrem študentov našej školy zapojení študenti z Poľska, Grécka, Švédska, Talianska a Islandu. Úlohou škôl bolo vytvoriť návrhy loga pre projekt. Naši študenti sa s touto úlohou výborne popasovali a do finále sme posunuli tri návrhy. Študenti pracovali po dvojiciach v online nástroji Canva. V záverečnom hodnotení krajín si aj naše návrhy získali svojich priaznivcov, aj keď na prvé miesto to nestačilo. Logo projektu pochádza z návrhu poľskej študentky a aj naši študenti ho vo svojom internom hlasovaní umiestnili na 1. miesto. Stretnutie pokračovalo krátkou sumarizáciou výsledkov výskumu realizovaného v úvode projektu. Na záver si študenti aj učitelia preverili svoje vedomosti z oblasti digitalizácia a pojmov spojených s bezpečným používaním internetu v zábavnom Kahoot! kvíze.

         Stretnutie hodnotí aj účastníčka Lívia Hybrantová z II.A: "Erasmus stretnutie bolo opäť veľmi zaujímavé a zároveň poučné. Vyhodnotili sme si tvorbu loga a zvolili sme, ktoré bude reprezentovať projekt. Zistili sme, aké máme povedomie o nebezpečenstvách na internete a čo robiť ak sa s nejakým stretneme. Už sa teším na ďalšie stretnutie."

         Veríme, že pokračovanie projektu v budúcom školskom roku bude rovnako zaujímavé a úspešné, ako doteraz.

      koordinátorky projektov Erasmus+

    • Gymza sa zapája! ROOTS & SHOOTS 2020/2021
     • Gymza sa zapája! ROOTS & SHOOTS 2020/2021

     •    Ďalší školský rok je takmer za nami a spolu s ním aj mnoho zaujímavých aktivít, do ktorých sa naša škola mala možnosť zapojiť. Napriek dištančnému vzdelávaniu a nepriaznivej situácii s korona vírusom, sme ani raz nezaváhali a s radosťou sme sa do nich pustili.

         V septembri prišli žiaci i učitelia do školy oblečení v bielom, pričom biela farba predstavovala symbol mieru, nevinnosti, čistoty, jemnosti a vzájomného pochopenia medzi všetkými ľuďmi. Fotografie z tejto činnosti nájdete na našej instagramovej stránke pod hashtagom #PeaceDay2020, #Roots&Shoots alebo na našej FB stránke.

         V novembri sme prijali náročnú bezodpadovú výzvu, pri ktorej sme museli dodržiavať sedem pravidiel:

      1. Žiadne plastové tašky
      2. Vlastná fľaška na pitie
      3. Bez slamky
      4. Bez sáčkov
      5. Recyklujem
      6. Sprcha, nie kúpeľ
      7. Zdvihnem 3 odpadky zo zeme

         Výzva prebiehala celý jeden mesiac. Zdolať ju občas možno nebolo jednoduché, ale naše odhodlanie bolo silnejšie.

         Tento rok na našej škole nesmela chýbať ani oslava Dňa Zeme, ktorý bol 22. apríla. Našu milovanú planétu sme si uctili v priebehu celého týždňa, počas ktorého sme spĺňali rôzne úlohy a výzvy. Medzi nimi nesmelo chýbať zbieranie odpadkov, sadenie semienok z ovocí, ktoré sme sami skonzumovali, či hľadanie lesného pokladu. Na svoje si prišli aj umelecké duše, ktoré mali možnosť napísať báseň o Zemi alebo o svojom najobľúbenejšom mieste v prírode.

         V neposlednom rade mali študenti našej školy možnosť zapojiť sa do ročného celoslovenského vzdelávacieho programu s názvom "Ambasádori klímy". Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie o zmene klímy a prakticky prispieť k riešeniu príčin a následkov klimatickej zmeny. Z našej školy boli úspešne vybrané dve žiačky (Barbora Garguláková a Patrícia Králová) do dvanásť členného tímu, ktoré budú spoločne pracovať na svojom projekte, s cieľom šíriť uvedomelosť o klimatickej kríze medzi ľuďmi. Ako bude práca na projekte prebiehať sa dozvieme v priebehu nasledujúceho roka. Máme sa rozhodne na čo tešiť!   

    • BARS 2020-2021 – Hovoriace stromy Ussuri
     • BARS 2020-2021 – Hovoriace stromy Ussuri

     •    Naši študenti z prvého ročníka (Samuel Michel, Alžbeta Segečová, Martin Fonš) a z druhého ročníka (Šimon Jurkovič, Timea Gogová, Sofia Kantoríková) sa zúčastnili celoslovenskej súťaže pod vedením lektora, ktorá sa konala už po piatykrát s podporou zastupiteľstva Ruskej federácie v Bratislave a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu.

         Súťaž obsahovala 6 okruhov otázok, na ktoré mali v trojčlenných tímoch nájsť odpovede a zasadiť ich aj v súvislosti s geografickou zónou projektu. Práce vypracovávali postupne v etapách od 1. 3. 2021 po koniec mája. Tohtoročné zameranie bolo na Ruskú federáciu. S tímami sa počíta pre dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany veľkoplošných území v rámci úloh SAV.

         Ďakujeme zúčastneným študentom a prajeme ďalšie úspechy na prírodovednom poli.

      Lektor Mgr. Gabriela Čorná

    • Medzinárodný deň biodiverzity v triede s prírodovedným zameraním
     • Medzinárodný deň biodiverzity v triede s prírodovedným zameraním

     •    22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity. Pri príležitosti tohto dňa boli pre žiakov I.B triedy pripravené dve aktivity.

         Najprv v rámci laboratórnych cvičení z biológie absolvovali mini – exkurziu zameranú na biodiverzitu – druhovú pestrosť rastlín v okolí školy. Spoločne spoznávali a charakterizovali predstaviteľov ihličnanov i magnóliorastov a pri neznámejších druhoch využívali aj pomoc  mobilnej aplikácie Pl@ntNet.

         Potom sme na pôde našej školy privítali odborníčku na environmentálnu výchovu zo Školy ochrany prírody vo Varíne. Pani Alenka Badurová formou interaktívnej besedy vysvetlila význam ochrany prírody, zachovania  biodiverzity, pozitíva i problémy našich národných parkov a iných chránených území.

         Viac o uskutočnenej besede a naše poďakovanie prostredníctvom žiackych spätných väzieb:

         „Táto beseda sa mi veľmi páčila, naučil som sa veľa nových poznatkov o našom najbližšom národom parku Malá Fatra. Zároveň som si zopakoval všetky naše národné parky a chránené krajinné oblasti. Obrázky, s ktorými sme robili rôzne aktivity mi vnukli nápad na skvelý výlet alebo miesto na prázdniny. Takže celkovo hodnotím túto aktivitu pozitívne a už sa teším na náš spoločný výlet do Jánošíkových dier v druhom ročníku.“

      Richard Kovalčík I.B

         „Krásna prezentácia, pekne spracované. Naučili sme sa kopec nových vecí a zopakovali staré. Aktivity boli super, zábavné a poučné. Najlepší bol zvierací „facebook“ na koniec.“

      Milan Fiťma I.B

         „+ Veľmi pekne spracovaná prezentácia aj výklad.

      + Páčila sa mi práca v tímoch, kde sme podľa obrázku alebo podľa loga mali zistiť o aký národný park sa jedná.

      + Vtáčie bingo bola taktiež veľmi originálna a zároveň náučná aktivita.

      + Na záver sa mi veľmi páčili zábery z fotopasce, v ktorej bolo vidno veľa zvierat, ktoré si navzájom nechávali „správy“ na jednom strome.“

      Nikolaj Pažický I.B

    • GYMZA PIJE ČAJ A POMÁHA
     • GYMZA PIJE ČAJ A POMÁHA

     •    Vedeli ste, že čaj oslavuje svoj Medzinárodný deň? Je to tak!

          Každoročne si celý svet 21. mája pripomína benefity pitia čaju, hovorí sa o podmienkach jeho pestovania a kladie sa dôraz na podporu fair-trade predaja.

         Tejto idey sa chytila Žiacka školská rada a presne na Medzinárodný deň čaju zorganizovali Gymza Tea Party. Priniesli čaj, uvarili ho okolo 20 litrov a počas troch prestávok ho rozdávali spolužiakom. V ponuke boli rôzne druhy bylinkových, ovocné a aj čierny čaj. Nezabudli ani na ekológiu, čaj sa podával v keramických šálkach.

         Popri voňavom čaji však nemysleli len na seba. Predajom domácich cookies a koláčikov vyzberali veľmi peknú sumu, ktorá putovala trojročnej Monire z Jemenu. O jej príbehu sme sa dozvedeli od p. učiteľky Leibiczerovej, ktorá dlhodobo spolupracuje s dobročinnou organizáciou Unicef.

         Veľmi pekne ďakujem všetkým členom Žiackej školskej rady za organizáciu, pomoc a ochotu, učiteľom a žiakom našej školy za ich príspevky a tiež kolegyni Natálii a mojej sestre Martine za koláčiky. 😊

      Mgr. Monika Gdovcová

      Koordinátorka ŽŠR

    • Prvé medzinárodné online stretnutie študentov Erasmus+ projektu European Students for Sustainability
     • Prvé medzinárodné online stretnutie študentov Erasmus+ projektu European Students for Sustainability

     •    Dňa 20. 5. 2021 sme ako účastníci projektu Erasmus+ (European Students for Sustainability) mali príležitosť zúčastniť sa medzinárodného online stretnutia, ktorého sa okrem nás, študentov Gymnázia Hlinská, zúčastnili aj študenti z Grécka, Talianska, Švédska a Španielska. Mali sme príležitosť trochu spoznať prostredie, v ktorom žijú a učia sa. Ich školy vyzerali naozaj parádne. Veľké posilňovne, školské dvory, dokonca tam mali aj hudobnú miestnosť. My sme im tiež predstavili našu školu a Slovensko ako také. Spoločne sme si prezentovali plagáty, ktoré mali byť spojené s témou „Koronavírus a životné prostredie“. Na záver sme každý tím vyhodnotili výsledky dotazníkov, ktoré v januári vypĺňali študenti zúčastnených škôl. 

         Naši študenti sú zatiaľ s Erasmom veľmi spokojní. Úlohy, ktoré dostávame, sú zaujímavé a poučné a určite to každému z nás niečo dá. Možno sú niektorí trochu sklamaní, že sa zatiaľ nemôže cestovať, ale všetci pevne veríme, že sa opatrenia čoskoro uvoľnia a my budeme môcť našich spolupracovníkov zo zahraničia spoznať aj osobne a nie len cez počítač.  

         Tu je konkrétny názor našej „kolegyne“ Kláry Kasákovej z I.A: 

         „Každé online stretnutie, ktoré som zatiaľ absolvovala, úprimne prekonalo moje očakávania. Je skvelé vidieť mladých ľudí spojiť sa na miestach, kde to naozaj treba, ako napríklad životné prostredie. Zároveň je zaujímavé spoznať ostatné školy a ako to zase funguje u nich.“ 

      Nina Paráčová, Viktória Kubove (II.A)

    • Hurá von s Pl@ntNetom
     • Hurá von s Pl@ntNetom

     •    Hoci najprv proti-pandemické opatrenia a teraz nepriaznivé počasie robili škrty v plánoch, žiačky II.B triedy sa nevzdali a pokračovali v aktivitách celoslovenského projektu, ktorý sa zameral na mapovanie a spoznávanie inváznych aj chránených druhov rastlín. V pondelok 24. mája v rámci informačnej kampane prezentovali svoju prácu z projektu Hurá von s Pl@ntNetom svojim spolužiakom. Ako súčasť prezentácie si pripravili aj interaktívne hry, kde si mohli rovesníci overiť svoje znalosti a vyskúšať samotnú aplikáciu.

         Anetke, Julke, Ninke a Katke ďakujeme za aktívnu účasť v projekte a všetkých povzbudzujeme k spoznávaniu a následnej ochrane rastlín aj pomocou tejto aplikácie.

      Hurá von s Pl@ntNetom (.pdf)

    • Aktivita programu Škola priateľská k deťom
     • Aktivita programu Škola priateľská k deťom

     •    Vo štvrtok 6. 5. 2021 bola vyučovacia hodina biológie v I.B triede, triede s prírodovedným zameraním,  realizovaná iným spôsobom. V rámci programu Škola priateľská k deťom, kde sa dlhodobo zapájame a naša škola môže používať tento titul, sa online formou uskutočnila aktivita tohto programu.

         Na Zoom stretnutí s Filipom Mročom, koordinátorom pre školy zo Slovenskej nadácie pre UNICEF, sa hovorilo o podvýžive, jej dôsledkoch, riešeniach. Ak máte záujem zistiť o tejto téme viac, pozrite si krátke videá.

         Priložený link podvýživa https://www.youtube.com/watch?v=Dumdi7WULRk   

                                  riešenie https://www.youtube.com/watch?v=C08pDtuKycA

       

      Spätná väzba  žiakov:

         „Prednáška bola zaujímavá a páčilo sa mi, že nebola moc dlhá, a viac som porozumela tomuto problému. Ľudia z UNICEF-u majú môj obdiv pre to, čo robia! Obidve videá, ktoré pán poslal, boli tiež prijemée na pozeranie a nie zbytočne dlhé. Páči sa mi, že deti dostávajú náhradné taštičky miesto stravy a že to je vymyslené tak, že ich nemôžu predávať – pravidelným vážením detí.

         Pri prednáške som si uvedomila, aké mám šťastie, že odmalička som mala čo jesť a nehladovala som.“

      Petra Kozáčková I.B

       

         „+ Páčilo sa mi, akým spôsobom bola hodina spracovaná

        + Páčilo sa mi, akými rôznymi spôsobmi UNICEF pomáha ľuďom v Afrike

        + Hodina bola náučná a dozvedel som sa veľa nových vecí o podvýžive

        - Bolo mi ľúto iba problémov s videami, ktoré sekali a museli sme si ich kvôli tomu pozrieť osobne“

      Nikolaj Pažický I.B

       

         „Táto aktivita sa mi veľmi páčila. O podvýžive som už niečo vedela, ale netušila som, čo všetko je s tým spojené. O mnohých problémoch, ktoré súvisia s podvýživou som nevedela napríklad, že spôsobuje nadváhu, alebo z nej môžu deti oslepnúť. Takúto aktivitu beriem pozitívne a som rada, že som sa jej mohla zúčastniť. Prinieslo mi to iný pohľad na túto nie často rozoberanú problematiku.“

      Tatiana Zaťková I.B

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk