• Novinky

    • GoUSA - ponuka štúdia v USA
     • GoUSA - ponuka štúdia v USA

     • Vážení študenti,

         touto cestou by sme Vás – prvákov, druhákov, prípadne tretiakov – radi pozvali na GoUSA udalosť, ktorú organizuje Veľvyslanectvo USA dňa 26. 02. 2020 na Žilinskej univerzite od 10:30 do 13:30.

         Dozviete sa užitočné rady a informácie o výmennom stredoškolskom štúdiu v USA, ktoré využíva mnoho stredoškolákov na Slovensku po dobu jedného semestra alebo akademického roka.

         Podujatia sa zúčastní aj americký konzul Matt Pierson, ktorý rád odpovie na otázky týkajúce sa víz, prípadne iných záležitostí.

         Podujatie nájdete aj na Facebook stránkehttps://www.facebook.com/events/505574286812328/

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Štvrtáci, neviete si rady s maturitou?

     •    Viete, ako prebieha maturitná skúška?

         Viete, čo je to interná a externá časť maturitnej skúšky?

         Viete, ako funguje interná a externá časť maturitnej skúšky?

         Viete, ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky?

       

         Ak ste na tieto otázky odpovedali nie, nezúfajte, Vaši rovesníci v spolupráci s NÚCEM si pre Vás pripravili 3 informačné videá o maturite:

      1. Ako funguje maturitná škúška? https://vimeo.com/389542395
      2. Ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky? https://vimeo.com/389568646
      3. Ako prebieha maturitná skúška? https://vimeo.com/392086164

         Dúfame, že po zhliadnutí týchto videí sa už žiaden z Vás maturantov nestratí a každý zmaturuje na 1!

    • Nový eTwinning projekt na našej škole
     • Nový eTwinning projekt na našej škole

     •    Na základe predchádzajúcej spolupráce nás partnerská škola z Grécka (ostrov Kos) oslovila s ponukou zapojiť sa do nového projektu Erasmus+. Projekt bude zameraný na digitálne zručnosti a bezpečnosť v on-line svete. V súčasnosti sú do partnerstva okrem nás a koordinátorov z Grécka zapojené krajiny Poľsko, Švédsko, Taliansko a Island. Podaniu samotnej žiadosti predchádza spoločná spolupráca v rámci virtuálnej platformy Európskej únie eTwinning. Do tejto spolupráce sú zapojení všetci žiaci prvého ročníka pod vedením svojich triednych učiteliek. Naši študenti zožali za svoju prácu už aj prvé pochvaly, a tak pozitívne zviditeľnili našu školu medzi partnermi. Náhľad do projektu: https://twinspace.etwinning.net/35905/home

      Zuzana Bebčáková, koordinátorka projektu

    • GYMZA DOD 2020
     • GYMZA DOD 2020

     •    Tohtoročný DOD na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline sa uskutočnil v dňoch 06. 02. 2020 a 08. 02. 2020 v priestoroch našej školy. Návštevníci zo základných škôl žilinského kraja sa zúčastnili otvorených vyučovacích hodín a interaktívnych workshopov s jazykovým, matematickým, prírodovedným, či športovým zameraním.

         Naši GYMZÁCI odprezentovali hosťom v novovytvorenom priestore zvanom Gymza klubovňa záujmové kluby, kde sa počas roka realizujú a rozvíjajú svoj talent. Uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu zaujala aj možnosť v rámci štúdia vycestovať do rôznych krajín EÚ v rámci projektu Erasmus+, množstvo realizovaných školských akcií a projektov ako aj pripravovaná novinka do nasledujúceho roka s názvom „Show your talent“.

       

         V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium pre 84 žiakov v troch typoch učebného plánu:

      1. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku
      2. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka
      3. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium

       

         Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sprevádzali záujemcov o štúdium počas Dňa otvorených dverí a vytvorili tak veľmi príjemnú, priateľskú  atmosféru.

    • Vydarený kurz zimných športov
     • Vydarený kurz zimných športov

     •    Aj v tomto školskom roku sa naši prváci zúčastnili kurzovej formy výučby na svahoch Kubínskej hole. Naučiť a zdokonaliť sa mohli v lyžovaní či snowboardingu. Všetci žiaci spravili počas tohto týždňa neskutočný pokrok, čo sa odzrkadlilo aj v piatkových pretekoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme veľa krásnych chvíľ na svahoch lyžiarskych stredísk.

      Zuzana Bebčáková – vedúca kurzu

       

         Pre viac fotiek pozri FB GYMZA šport: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2560840114195367&type=3

    • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“
     • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“

     •    „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“ bol názov pútavej prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 11. 2. 2020 pre študentov navštevujúcich semináre zo spoločenských vied.

         Prednášateľom bol doc. Ing. Dušan Turan, CSc. – prezident Slovenskej socio-synergickej spoločnosti.

         Cieľom prednášky bolo priblížiť študentom základný exkurz do projekcie systémovo celistvej filozofie. Predložiť možnosť získať poznanie o metodológii a gnóze, ukázať cestu transdisciplinárneho videnia a poznania.

         Filozofia je proces, nie výsledok, je to spôsob uvažovania a tvrdenia o istých veciach. Kľúčom je mať dobré dôvody pre naše presvedčenia, argumenty pre náš postoj a obranu proti kritike.

         Verím, že táto prednáška takým kľúčom pre našich študentov bola.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku
     • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku

     •    V rámci úspešného programu »kulturweit« pôsobila na našej škole od septembra 2019 do februára 2020 v poradí už 6. asistentka nemeckého jazyka, Fiona Johanna Backhaus z Hamburgu.

         Program »kulturweit« zahŕňa medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PAD) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

         Fiona vo svojom príspevku zachytáva tie najkrajšie momenty zo svojho 6 mesačného pôsobenia u nás.

         A my sa už teraz tešíme na jej nasledovníka, ktorým je Axel Goetze z Drážďan. Nový asistent programu »kulturweit« pricestuje do Žiliny 14.03.2020.

         Využite i vy možnosť zlepšiť sa v cudzojazyčnej komunikácii. Odbúrajte stres, predsudky a strach hovoriť po nemecky!!!

       

      O Fioniných najkrajších momentoch počas jej pobytu na Slovensku si môžete prečítať v nasledovnom pdf dokumente: 

      Meine schönsten Momente in der Slowakei

       

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Stretnutie s MUDr. Imrichom Žigom, CSc. v rámci cyklu „Životné cesty absolventov Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline“
     • Stretnutie s MUDr. Imrichom Žigom, CSc. v rámci cyklu „Životné cesty absolventov Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline“

     •    Vzácneho hosťa, MUDr. Imricha Žiga, CSc. sme privítali na pôde nášho gymnázia v utorok 4. februára 2020.

         Tento deň sa tak stal pre nás jedinečným a nezabudnuteľným, pretože pán doktor patrí medzi vôbec prvých absolventov Gymnázia na Hlinskej ulici.

         Študenti majúci príležitosť absolvovať besedu a následnú diskusiu s pánom doktorom hodnotili tieto chvíle nasledovnými slovami:

         „Pán doktor pôsobil ako veľmi milý, sympatický a vyrovnaný pán. Jeho rozprávanie vedelo zaujať nejedného poslucháča. V jeho prednese bolo cítiť pokoj, harmóniu a pokoru.“

         „Z jeho rozprávania sme si neodniesli len poznatky o škole, ale aj jeho osobné životné skúsenosti, ktoré boli dojímavé, poučné a pre nás sčasti nepredstaviteľné. Dokázal nám, že vzdelanie je naozaj dôležité a že v živote sa stávajú veci, ktoré sú nad naše pochopenie. Veci, ktoré treba prijať a hýbať sa ďalej vpred.“

         „Človek taký vzdelaný, s takou kariérou, taký známy....a predsa taký skromný, pokorný a oddaný veciam väčším ako sme my.“

         Pánovi doktorovi nesmierne ďakujeme za príjemné stretnutie, dúfame aj v ďalšie a želáme mu najmä pevné zdravie a silu rozdávať okolo seba úsmev a povzbudenie.

       

      Aká je životná cesta MUDr. Imricha Žiga, CSc.?

      • narodil sa 17. 5. 1952 v Žiline, pochádza z kresťanskej lekárskej rodiny, má 3 mladších súrodencov,
      • pred 50 rokmi maturoval na Gymnáziu, Hlinská v Žiline,
      • angažoval sa v skautingu a v rokoch 1968-69 bol lídrom študentského hnutia v Žiline a predseda okresného ZSUMS (Zväzu stredoškolskej a učňovskej mládeže Slovenska),
      • v rokoch 1970-76 študoval na Lekárskej fakulte UK v Martine a po skončení až doteraz pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike,
      • obhájil atestáciu I. aj II. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo, ukončil vedeckú výchovu a získal titul CSc.,
      • na Filozofickej fakulte UK v Bratislave urobil špecializačnú skúšku z pedagogického minima,
      • opakovane absolvoval študijné pobyty v zahraničí - Berlín, Halle, Rostock, Zürich, Budapešť a Pecs,
      • opakovane bol vyhodnotený ako najlepší učiteľ na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine,
      • v roku 2019 ho Žilinský samosprávny kraj ocenil ako TOP - lekára v regióne Turiec,
      • je šťastne ženatý už 45 rokov, s manželkou vychovali dve deti a tešia sa trom vnúčatám,
      • celý profesný život (44 rokov praxe) sa snažil pomáhať rodičkám a pacientkám na ženskej klinike a hoci by už mohol byť 6 rokov na dôchodku, stále pracuje na plný uväzok ako vysokoškolský učiteľ na JLF UK  Martin a súčasne ako klinický pracovník – lekár.
    • Pozvánka pre rodičov žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline
     • Pozvánka pre rodičov žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline

     • Vážení rodičia,                                                                                                                                           
       

         v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy Vás pozývame na 3. rodičovské združenie v školskom roku 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 17. februára 2020 (pondelok) od 16:30 hod. v priestoroch školy. V rámci schôdzí rodičovského združenia sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Keďže ide o dôležitý akt, prosíme o Vašu účasť. 

       

         Tešíme sa na stretnutie s Vami počas schôdzí rodičovského združenia.

    • Gymza Oldies Party
     • Gymza Oldies Party

     •    Dňa 21. 2. 2020 by sme chceli všetkých pedagógov, študentov či absolventov Gymnázia Hlinská 29 srdečne pozvať na dlho plánovanú Oldies párty. Začiatok akcie je o 16:00 v školskej telocvični. Podmienkami účasti sú dobrá nálada, chuť zabaviť sa a zatancovať si. V tento deň máte možnosť obliecť sa do témy 70. a 80. rokov, vďaka čomu môžete získať skvelú (najmä pre študentov prospešnú) výhru. Do programu je zahrnutá aj tombola so zaujímavými cenami a ďalšie zábavné aktivity.

         Vstupné: 1€ (v cene je jeden tombolový lístok)

         Tombolový lístok: 0,50€

         Za každú pomocnú ruku pri prípravách akcie, chystaní občerstvenia či výzdoby by sme boli veľmi vďační. Ak máte záujem, neváhajte kontaktovať členov Žiackej školskej rady.

         Ďakujeme a tešíme sa na Vás

    • Ukončenie výstavy Anny Frankovej
     • Ukončenie výstavy Anny Frankovej

     •    Dňa 20. 1. 2020 bola na našej škole ukončená putovná výstava Anna Franková, ktorú sme realizovali v spolupráci Nadácie Milana Šimečku a Nadácie Anny Frankovej.

         Táto výstava bola realizovaná nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť. Cieľom Nadácie Anny Frankovej je udržiavať spomienku na Annu Frankovú a na obdobie, keď bol pri moci národný socializmus. Je to nielen v humánnom a historickom záujme, ale má to svoj význam aj pre dnešok. Celú výstavu môžeme chápať nielen ako spomienku na individuálny osud mladého dievčaťa, ale predovšetkým ako úsilie o aktívne zasadzovanie sa v boji za zachovanie slobody, dodržiavania ľudských práv, pluralitné a demokratické spolunažívanie.

         Môžeme s radosťou konštatovať, že výstava oslovila viaceré základné školy, ktoré nás prišli navštíviť a tak myšlienkové hodnoty tejto výstavy sa dostali do povedomia mnohých mladých ľudí.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent
     • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent

     •    Spojenie hudby, mladých interpretov a školskej komunity opäť zafungovalo na špeciálnom Novoročnom koncerte. Vystúpil aj svetoznámy slovenský huslista.

         Jeden z posledných januárových večerov patril v žilinskom kultúrnom kalendári zavedenej tradícii. Vo štvrtok 29. januára sa v Dome umenia Fatra uskutočnil už 19. ročník Novoročného koncertu pre Gymnázium Hlinská 29, na ktorého organizácii spolupracovali žilinské gymnázium a Štátny komorný orchester Žilina. Pred plným hľadiskom odzneli diela Beethovena, Wieniawského, Straussa, Ponchielliho, Fučíka a Čajkovského.

         Medzi pozvanými hosťami boli predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor Žiliny Peter Fiabáne či jeho predchodca Igor Choma.

         „Táto akcia je radostným stretnutím súčasných i bývalých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov i absolventov, rodičov a priateľov Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline,“ zaznelo z úst riaditeľky školy Jarmily Turoňovej počas úvodného prejavu.

       

      Jedenásťročná hviezda v Žiline

         Aktuálny ročník koncertu privítal na pódiu mladého slovenského dirigenta Maroša Potokára a dvoch sólistov – prvú fagotistku ŠKO Idu Chovanovú a malého, len jedenásťročného huslistu Tea Gertlera, ktorý má za sebou viacero prestížnych ocenení doma aj v zahraničí. Vo svojom veku patrí k naozaj zriedkavým talentom nielen na Slovensku, ale aj vo svetovom meradle.

         Publikum si v jeho podaní mohlo vychutnať Koncert č. 2 d mol pre husle a orchester poľského skladateľa Henryka Wieniawského.

         „Pri príprave na vystúpenie všetko závisí od dĺžky a náročnosti skladby. Ani jedna skladba však nie je ťažká, je buď zaujímavá, alebo nezaujímavá. Tento koncert je môj najobľúbenejší a viackrát som ho hral, preto mi príprava zabrala menej času,“ prezradil nadaný husľový virtuóz v zákulisí.

         Hudbe venuje najviac svojho času, sláva však pre neho nie je prvoradá: „Cítim, že ľudia ma považujú za výnimočného, ja však len robím to, čo ma baví. Z úspechu som rád, viem však, že neovplyvním to, či príde, alebo nie.“

         Obecenstvo ocenilo jeho výkon úprimným standing ovations. Teo Gertler sa v roku 2018 ako osemročný stal držiteľom Grand Prix z prestížnej súťaže mladých huslistov v poľskom Lubline. Na jednom pódiu už stál s hviezdami ako Plácido Domingo či Andrea Bocelli. V Žiline vystúpi aj 27. februára spolu s ďalšími známymi hudobníkmi.

         Dirigentskú taktovku mal počas večera v rukách Maroš Potokár, ktorý svoju kariéru začínal tiež ako huslista. Pôsobil ako koncertný majster Štátnej filharmónie Košice, popri práci dirigenta má aj dnes sólové vystúpenia. Hudba pre neho bola odmalička smerom, ktorým sa chcel počas života uberať, aj keď priznal, že neoplýval toľkým talentom ako mladý Teo Gertler.

         Dnes okrem iného vedie Košický spevácky zbor učiteľov. Pred koncertom pre žilinskú gymnaziálnu komunitu spomenul aj svoje skúsenosti s dirigovaním pedagógov: „V začiatkoch to bol pre mňa trochu zvláštny pocit, pretože medzi mnou a členmi zboru bol generačný rozdiel. Práve fakt, že sú to učitelia, však znamená, že prirodzenejšie vnímajú autoritu dirigenta a jeho vedenie.“

       

      Z náhrady plesu sa stala prestížna tradícia

         Práve učitelia sú už devätnásť rokov hybnou silou podieľajúcou sa na príprave špeciálnych novoročných koncertov. Ich genéza má však hlbšie korene.

         „Od roku 1990 sme začali usporadúvať novoročné plesy. Keďže však o ne postupne klesal záujem, rozhodli sme sa v oblasti kultúry organizovať niečo iné. Tam sa začala písať história novoročných koncertov,“ ozrejmil bývalý riaditeľ Gymnázia Hlinská a hlavný autor myšlienky koncertov Jaroslav Pištek.

         „Nemuseli sme, ale chceli, a Štátny komorný orchester mal pre ideu od začiatku pochopenie. Dnes vidím, že záujem o tieto koncerty má gradujúcu tendenciu a symbióza medzi hudbou, študentmi, učiteľmi či rodičmi stále funguje,“ doplnil Pištek. Mladí sólisti na pódiu a mnoho mládeže v obecenstve bolo pre neho dôkazom, že aj nastupujúca generácia má v sebe chcenie vytvárať neformálnu atmosféru odlišnú od tej školskej.

      Ján Barčiak, IV.A

    • 54. ročník Biologickej olympiády
     • 54. ročník Biologickej olympiády

     • Výsledky školského kola, ktorého sa zúčastnilo 22 súťažiacich:

       

      Kategória B (I. a II. ročník)

      Teoreticko-praktická časť (riešenie testových problémových úloh a laboratórne cvičenie):

      1. miesto: Ondrej Bazelides (2.A), 36.5 b
      2. miesto: Patrícia Kolibáčová (2.C), 31.5 b
      3. miesto: Erik Gavlák (2.C), 28 b

       

      Kategória A (III. a IV. ročník)

      Teoreticko-praktická časť (riešenie testových problémových úloh a laboratórne cvičenie):

      1. miesto: Eliška Stoklásková (4.A), 44.5 b
      2. miesto: Martin Klein (4.C), 44 b
      3. miesto: Matej Jaššák (3.C), 42 b

       

      Kategória A (III. a IV. ročník)

      Tvorba posteru:

      1. miesto: Natália Žilková (3.D)
    • Stravovanie na Gymze
     • Stravovanie na Gymze

     •    Kolégium Zelenej školy realizuje prieskum v rámci novej prioritnej témy Potraviny. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý vám nezaberie ani len 5 minút. Ďakujeme vám za pravdivé vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na monitorovanie situácie v oblasti potravín na našej škole. 

    • Workshop WordPress pre začiatočníčky
     • Workshop WordPress pre začiatočníčky

     •    Organizácia Aj Ty v IT by chcela srdečne pozvať naše študentky na workshop WordPress pre začiatočníčky

         Workshop je určený pre tie študentky, ktoré túžia vytvoriť si vlastnú webovú stránku, no ešte nevedia programovať. Na februárovom stretnutí žilinského Aj Ty v IT Coding Clubu si ukážeme, ako si ju môžu rýchlo vytvoriť aj bez znalostí kódu, a to pomocou obľúbeného WordPress.

         Tvoriť weby bez programovania budeme teda 13. 02. 2020 v čase 16:00 - 19:00 hod.

         Registrovať sa na tento Aj Ty v IT Coding Club môžete tu: https://www.ajtyvit.sk/podujatia/wordpress-pre-zaciatocnicky/.

         Kurzy sú určené pre všetky zvedavé baby -  stredoškoláčky/osemročáčky - vo veku 15 - 19 rokov, ktoré láka magický svet IT. Vhodné sú pre úplné začiatočníčky, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s danými témami. Vstup je bezplatný, je potrebné sa registrovať, pretože počty miest sú obmedzené.

         Viac info o takýchto workshopoch (a sledovať čo sa chystá do budúcna) môžete tu: https://www.ajtyvit.sk/podujatia/.

    • Prednáška na Žilinskej univerzite
     • Prednáška na Žilinskej univerzite

     •    Dňa 16. 1. 2020 sme sa zúčastnili prednášky na Žilinskej univerzite. Pod pedagogickým dozorom pani profesorky Leibiczerovej sme sa išli pozrieť na Fakultu elektrotechniky a informačných technológii. Našimi sprievodcami boli študenti doktorandského stupňa oboru biomedicínskeho inžinierstva. Tento obor sa zaoberá výchovou študenta s komplexnými vedomosťami v oblasti technicky podporovanej biomedicíny. Dozvedeli sme sa, že v bakalárskom stupni sa vyučujú technické predmety ako matematika, fyzika a informatika. Popri tom je však každý semester obohatený tiež o biochémiu, základy anatómie či histológie. Tieto predmety sú vyučované profesormi z lekárskej fakulty v Martine. Na prednáške sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii. Doktorandi nám ukázali prístroj EKG, ktorý sa používa na stanovenie diagnózy viacerých ochorení srdca. Taktiež predviedli figurínu, ktorá bola schopná simulovať rôzne fyziologické funkcie ako tep srdca či dýchanie. Slúži hlavne na tréning a prípravu pre záchranárov. Momentálne však títo študenti pracujú na vývoji tkaniny, ktorá by bola schopná merať činnosť srdca. Tričko, ktoré nám predstavili ešte zatiaľ nebolo dokonalé, ale usilovne pracujú na zlepšení tejto technológie. Mne osobne sa nápad veľmi páčil. I keď sám nemám záujem študovať na tomto obore, tak by som ho rád odporučil každému, koho baví technika ale zároveň by si chcel ozvláštniť prácu o kúsok medicíny.      

      Martin Klein, 4.C

    • Nová sezóna Aj Ty v IT Coding Clubov otvorená
     • Nová sezóna Aj Ty v IT Coding Clubov otvorená

     •    Organizácia Aj Ty v IT by chcela srdečne pozvať naše študentky na svoje workshopy, ktoré sa budú konať v najbližšej dobe v Žiline. Dňa 31. 01. 2020 sa bude v Žiline konať praktický kurz InDesignu s názvom Digitálne publikácie.

         Na januárovom stretnutí žilinského Aj Ty v IT Coding Clubu si ukážeme možnosti grafikmi využívaného a praktického programu pre zalomenie a sadzbu. Jeho potenciál môžete v budúcnosti využiť napríklad pri zalamovaní časopisov, letákov, brožúr, či dokonca kníh – online alebo tých papierových.

         Svoj prvý promo materiál alebo vizitku si môžete vytvoriť už 31. 01. 2020 v čase 16:00 - 19:00 hod. 

         Registrovať sa na tento workshop môžete tu: https://www.ajtyvit.sk/podujatia/digitalne-publikacie/.

    • EXIT TOUR na Gymze!
     • EXIT TOUR na Gymze!

     •    Celodenný kultúrno-vzdelávací program EXIT Tour sme na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline realizovali už po druhýkrát. Konal sa dňa 19. decembra 2019. Besedy so zameraním na aktuálnu problematiku mladých ľudí – závislosti, šikana, kyberšikana, medziľudské vzťahy, typy osobností, či hľadanie zamestnania boli vedené odborníkmi v danej oblasti. Súčasťou programu boli aj koncerty a interaktívne teambuildingové aktivity. Všetky ponúkané činnosti boli odvedené na profesionálnej úrovni ľuďmi, z ktorých bolo cítiť pozitívnu energiu a zanietenie pre dobrú vec. Spoločné plánovanie akcie s jej realizátormi až po jej samotnú realizáciu hodnotíme ako výborne zvládnutý projekt. Jej výsledkom bola akcia, ktorá splnila naše očakávania a podporila formovanie postojov a hodnôt mladej generácie smerom k zdravému životnému štýlu.

    • Gymza tvorí: stará tradícia ožila v novom šate
     • Gymza tvorí: stará tradícia ožila v novom šate

     •    Budova Gymzy sa na jeden deň premenila na multižánrový hudobný festival. Znovuzrodená akcia spojila prvákov aj maturantov. Najkreatívnejšie triedy sa našli v druhom aj treťom ročníku.

         Ján Barčiak, IV.A / Rebeka Blašková, I.A / Adam Ferianec, I.A / Jakub Hruška, I.A

         Foto Gymza (Anička Chomová, IV.D / Adam Pienčak, I.B / Martin Strausz, I.B)

         „Dnes je najlepší deň v školskom roku,“ hovorí čerstvá maturantka a pozýva ďalej do IV.A. Na stenách sú nastriekané desiatky grafitov, z reproduktorov znie rap a zlatými reťazami sa to iba hemží.

         V I.A sa zase éterom nesú najznámejšie rockové melódie. „Síce nepočúvam rock, ale tento žáner ma vďaka akcii Gymza tvorí zaujal,“ hovorí jeden z áčkarov. A jeho spolužiačka sa pridáva: „Nikdy som nič také nezažila. Ešte som neoľutovala, že som sa rozhodla pre túto školu, veľmi som sa totiž tešila na tento deň.“

         V týchto pár vetách by sa dalo v krátkosti zhrnúť takmer všetko, čo sa dialo na Gymze v piatok 29. novembra 2019 počas akcie Gymza tvorí venovanej rôznym hudobným žánrom. Škola bola opäť presýtená kreativitou, tímovými výkonmi aj neskutočným osobným nasadením. Keďže však bol tento deň v istom zmysle malou slávnosťou, venujeme mu viac priestoru.


      Po roku opäť na Gymze

         Určite si ešte pamätáte na tradičnú akciu, ktorá sa na Hlinskej udomácnila v posledných šestnástich rokoch. Eurodeň bol každoročne jedným z vrcholov študentského života na gymnáziu. Minulý rok si však dal menšiu pauzu. Na obnovení tradície – teraz však pod názvom Gymza tvorí – pracovali už od začiatku školského roka členovia Žiackej školskej rady spolu s ich koordinátorkou, učiteľkou Katarínou Červencovou.

         Jediná zmena, ktorá nastala oproti tradičnému Eurodňu je v tom, že téma Eurodňa nás nútila vždy prísť s niečím, čo možno aplikovať na európske krajiny. Formát Gymza tvorí je v tomto zmysle širší a pri hľadaní tém sa môžeme obzerať po celom svete, nielen po Európe,“ hovorí Katarína Červencová.

         Dopĺňa ju slovenčinárka Lenka Štalmachová: „Eurodeň vznikol v čase, kedy sa Slovensko pripravovalo na vstup do Európskej únie a bol zameraný najmä na to, aby študenti hľadali a prezentovali informácie o krajinách Únie, o ich kultúrach, zvykoch, o tom, ako v nich žijú mladí ľudia. Keďže je však Slovensko už dlhoročným členom Únie a mladí ľudia po nej môžu voľne cestovať a poznávať ju sami, rozhodli sme sa rozšíriť záber tejto akcie na celý svet. Európu sme spoznali, ideme ďalej.“

         Napriek kozmetickým zmenám a inému názvu je teda Gymza tvorí esenciou toho najlepšieho, čo gymzáci vedia zorganizovať. A popri nádherne vyzdobených triedach či pestrých kostýmoch je tu nosná idea, ktorá spája počas celého dňa všetkých do jedného kreatívneho celku. „Dnešná akcia je príťažlivá, pretože v nej ožíva duch školy a zrazu sú naši žiaci aktívni, tvoriví, smelí a učia sa mnohé veci, ktoré sú dôležité pre život – spolupráca, organizovanie, sebaprezentácia, vynaliezavosť, riešenie problémov, spolupatričnosť a láska k ľuďom,“ zhŕňa riaditeľka školy Jarmila Turoňová.


      Multižánrový súzvuk

         Nestáva sa často, aby sa na jednom mieste promenádovali najväčší raperi sveta spolu s naobliekanými metalistami či folkloristami. Hudba sa niesla naozaj každým kútom a občas ste mali dokonca pocit, že celý hudobný svet so všetkými žánrami, melódiami a hudobnými nástrojmi sa v jednom momente zlieva do neidentifikovateľného zvuku, ktorý však neruší, ale pozýva otvárať ďalšie a ďalšie dvere a objavovať jeho krásu.

         Niektoré triedy stavili na ohromenie zvukom. „Dnešok mi pripomína Eurodeň, ktorý sme absolvovali ako prváci, ale dnes si to užívam viac, pretože sme vyšperkovali výzdobu a vybavenie triedy,“ hovorí tretiak v čiernej koženej bunde s pomaľovanou tvárou. Metalisti z III.A si totiž priniesli vlastné reproduktory a premenili svoju triedu na hučiaci stánok tohto hudobného žánra.

         Energicky to vyzeralo aj v I.C. Žáner ľudovej hudby umožnil prejaviť sa umelecky zdatným, a tak okrem krojov prišlo na rad aj živé vystúpenie akordeonistu.

         Niektoré triedy boli so svojím žánrom spokojné. Našli sa však aj také, pre ktoré bol výzvou.. Svoje o tom vedel povedať aj Dominik Toma z II.B: „Keď sme si vylosovali žáner blues, neboli sme vôbec nadšení, ale potom sme nad tým začali premýšľať a nakoniec sme vytvorili celkom zaujímavé aktivity, z ktorých sa teším.“


      Popri učiteľoch hodnotili aj študenti

         Celkové poradie najlepších tried určil bodový rebríček zložený z učiteľského a študentského hlasovania. Hodnotenie bolo naozaj komplexné – porotcovia brali ohľad na výzdobu, úroveň aktivít aj kreatívnosť spracovania.

         Klady aj zápory tohto ročníka akcie Gymza tvorí výstužne zhodnotila fyzikárka Andrea Bednárová: „Som rada, že po roku je tu opäť akcia, počas ktorej môžu žiaci tvoriť niečo iné ako na klasickom vyučovaní. Väčšinou však každý iba tancuje na hudbu, ktorú prezentuje. Nejaké súťaže alebo kvízy sú dnes skôr výnimočné. Bolo by možno lepšie, keby triedy mali prichystané niečo, do čoho sa návštevníci zapoja a nebude to iba o tom, že prídem, pozriem, odídem.“

         Je úplne prirodzené, že nie všetci ľudia počúvajú všetky hudobné žánre. Predpoludním teda nebolo ťažké natrafiť na skupinky študentov so záujmom počúvajúcich hudbu, ktorú dovtedy nemali v playliste. Hudobný kokteil si však užívali aj učitelia. „Tretiaci ma s ich prezentáciou oslovili a pokúšali sa mi vysvetliť aj čo-to z histórie metalu. Vtedy som si uvedomila, že napríklad metalové balady som už dosť dlho nepočúvala, a rozhodla som sa, že si k nim opäť nájdem cestu,“ opísala svoj zážitok telocvikárka Zuzana Bebčáková.

         Počas celého dňa bola na Gymze prítomná zdravá súťaživosť. Najmä mladšie ročníky, ktoré podobnú akciu ešte nezažili, dali do prípravy naozaj všetko. Skúsenejší maturanti však zobrali tvorivý deň s nadhľadom. „Opäť je tu veľmi dobrá akcia, ktorá sa všetkým páči, ale mne nie, pretože som tu už štvrtý rok a pomaly ma to začína nudiť. Ako prváci aj ako druháci sme Eurodeň vyhrali, potom prišla ročná pauza a dnes sme si povedali, že je dobré zvoľniť tempo a dať priestor mladším ročníkom,“ hovorí Jaroslav Voško zo IV.A, ktorá má z dnes už historického Eurodňa dve víťazstvá v rade.

         Znovuzrodená akcia však bola motiváciou pre tých, ktorí v minulosti neboli až takí úspešní. „Nemôžem síce hovoriť za celú triedu, ale keď to porovnám s Eurodňom, zdá sa mi, že výzdobu triedy aj prípravu aktivít sme zvládli lepšie. Snáď z toho bude nejaké pekné umiestnenie. Ako prváci sme totiž pohoreli,“ nádejala sa pred vyhodnotením Nina Hromadová z III.B.

         Jej predpoklady sa do bodky naplnili. S pekným výsledkom 214,5 bodov sa punkáči z III.B umiestnili na striebornej priečke. Na bronzovej pozícii so ziskom 207 bodov skončila II.A so žánrom hip hop. Víťazný stupienok obsadila III.C s éterickým reggae zážitkom a improvizovanou vírivkou alias detským bazénom. Získali 244 bodov.


      Obnovenie tradície?

         Prvý ročník tradičnej akcie, ktorá získala nový šat, je za nami. Riaditeľka školy Jarmila Turoňová neskrývala nadšenie pre uskutočnenie pokračovania dobre prijatej akcie: „Menšie úpravy urobili z Eurodňa novú aktivitu na niekoľko rokov dopredu. Bude záležať na žiakoch, či a koľko prežije a ako na ňu budú spomínať. Ja by som bola rada, keby sa zachovala na niekoľko rokov a bola aspoň taká úspešná ako tohtoročná.“ Zároveň pripojila aj svoj nápad na budúcoročnú tému: „Zaujímalo by ma, ako by sa naši žiaci popasovali s témou „Typické sviatky v určitých krajinách sveta“. Konečné rozhodnutie však nechávam na Žiacku školskú radu.“

         Predseda ŽŠR a jeden z hlavných organizátorov Dominik Toma vidí budúcnosť Gymza tvorí optimisticky: „Ako organizátori sme sa snažili nadviazať na to dobré, čo mal Eurodeň. Do budúcich rokov by sme možno spestrili výber jednotlivých žánrov, pretože sa nám stalo, že viaceré boli dosť príbuzné, napríklad hip hop a rap. Už teraz máme v hlavách pár tém, nad ktorými uvažujeme pri plánovaní ďalšieho ročníka.“ Konkrétnosti však neprezradil. „Ešte nie sme pevne rozhodnutí, takže podrobnosti nepoviem.“

         Nech už bude nosnou myšlienkou budúceho ročníka akcie Gymza tvorí čokoľvek, určite si medzi gymzákmi nájde zapálených realizátorov. Ako tento rok.

    • IMATRIKULÁCIE 2019
     • IMATRIKULÁCIE 2019

     •    Dňa 29. 11. 2019 naši prváci zažili vojenský výcvik na vlastnej koži. Študenti 2. ročníka si pre nich pripravili imatrikulácie s témou armáda. Celá akcia sa niesla v tímovom duchu a skvelej nálade. Odštartovali ju talentovaní herci na bojisku. Svoje strasti, ale naopak aj úspechy, odohrávajúce sa na hodinách, sparodovali s humorom do jednoduchej divadelnej scénky. Stali sa tak príkladom pre prvákov, ktorí sa vzájomnou spoluprácou prebojovali až ku konečnému víťazstvu. Občas sa pri aktivitách objavila nepriateľská bariéra, no logika študentov a kolektívne puto pretrvávali, a tak sa prekážka postupne rúcala a prváci sa blížili k istému víťazstvu. Pri záverečnom tanečno-speváckom výstupe jednotlivých prváckych tried sa stal smiech a upevňovanie priateľstiev nielen medzi žiakmi, ale aj učiteľmi výraznou a krásnou spomienkou na tento deň. Gro imatrikulácii bola prísaha jednotlivych tried a to zaručením sa chrániť česť našej školy, byť jej oddaní, ale hlavne, čo najlepšie rozvíjať svoje schopnosti na našom gymnaziu. Ďakujeme prvákom a ich triednym učiteľkám za spestrenie života na našej škole aj takouto formou.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk