• Novinky

    • Všetci v bielom za Deň mieru
     • Všetci v bielom za Deň mieru

     • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   Včera 21. septembra sme prišli oblečení do školy v bielom, ako prejav súdržnosti pre symbol mieru, nevinnosti, čistoty, jemnosti a vzájomného pochopenia medzi ľuďmi navzájom. Spoločne sme sa odfotili a zdieľame s ostatnými, ktorí sa pridali a nielen s nimi. :-)

      #PeaceDay2020     #Roots&Shoots     #Slovakia

    • Stretnutie s VÝNIMOČNÝMI GYMZÁKMI
     • Stretnutie s VÝNIMOČNÝMI GYMZÁKMI

     •    Sme škola, ktorá sa môže pochváliť šikovnými, výnimočnými žiakmi, ktorí vnímajú Gymnázium Hlinská 29 ako SVOJU školu. Záleží im nielen na budove, okolí ale aj tímovom duchu, ktorý sa aj vďaka nim z roka na rok viac a viac stáva neoddeliteľnou súčasťou GYMZY.

         Spoločnými silami pridali ruku k dielu a neúnavne maľovali, búrali, vynášali sutiny, či kosili. A výsledok sa dostavil – máme nové logo, nový modernejší vstup do budovy školy, čistejšie a svetlejšie steny a mnoho iného.

         Nemôžeme ich snahu počas leta 2020 opomenúť a preto sme ich pozvali na spoločné stretnutie, ktoré iniciovala riaditeľka školy p. Jarmila Turoňová. Tá sa všetkým prítomným žiakom poďakovala – slovom ale aj malou, nielen sladkou odmenou a zaželala im do ďalšej práce veľa sily a hlavne chuti.

         Veríme, že v nasledujúcom období sa rad takýchto výnimočných mladých ľudí ešte rozrastie, aby škola naďalej prosperovala a všetci sme sa v nej cítili ako v druhom domove.

      Kitašová Katarína, ZRŠ

     • ONLINE-Sommerakademie na GYMZE zaujala!

     • ONLINE-Sommerakademie na GYMZE zaujala!

      SO:AK

      Zábavno-vzdelávací experiment v nemeckom jazyku: „ONLINE LETNÁ AKADÉMIA“

         V auguste 2020 odštartoval pilotný ročník nášho zábavno-vzdelávacieho experimentu v nemeckom jazyku „Online-Sommerakademie“, ktorý bol primárne určený budúcim žiakom druhého ročníka s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a realizovaný výlučne na báze dobrovoľnosti. Žiaci pod vedením vyučujúcej nemeckého jazyka absolvovali v mesiaci august každý týždeň jedno 120-minútové online-stretnutie, pričom každé online-stretnutie sa v danom týždni uskutočnilo v dvoch termínoch.

         Cieľom „Online-Sommerakademie“ bolo podporiť zážitkovú formu výučby a prehĺbiť záujem žiakovo nemecký jazyk. Efektívne rozširovanie vedomostí a rozvíjanie jazykových zručností korunoval fakt, že účastníci participovali na stretnutiach online, teda z pohodlia domova, respektíve sa prihlásili z aktuálnej prázdninovej lokality.

         Programu nesmela chýbať rozmanitosť. Spoločne sme sa venovali rôznym témam. Zaujali „Povolania a pracovné nástroje“ i „Bláznivý svet zvierat“. Pracovali sme s nahrávkou „Vyťažený otecko na materskej dovolenke“ a vďaka materiálu „Mark Zuckerberg a Facebook“ si žiaci vyskúšali, ako vyjadriť svoj názor a vedieť správne argumentovať, keďže tvorba a prezentovanie argumentov a protiargumentov je jednou z kľúčových kompetencií žiaka nevyhnutných na získanie Nemeckého jazykového diplomu II. stupňa.

         Komunikačnými aktivitami sa nám podarilo precvičiť a bravúrne zvládnuť i náročnejšie gramatické javy. Veľký úspech mali animované obrázky na kartičkách, ktoré nadnesene zobrazovali nositeľov konkrétnej vlastnosti/ľudí s určitou záľubou/typom správania a osoby v určitých situáciách. Cez vizuálny podnet sa žiaci naučili tvoriť vzťažné vety a charakterizovať seba i druhých, a to nielen opisne, ale aj výstižným pomenovaním. Veľkú mieru kreativity prejavili účastníci pri aktivite „Bláznivé výhovorky“, ktorými sa pokúsili vyargumentovať nepríjemnú situáciu, do ktorej sa dostali. Nemenej zaujímavé boli rečové zvraty a hovorové výrazy obľúbené medzi mladými ľuďmi v debatách na tému „Škola“.

         Súťaživosť podporil pracovný list „Úlohy pre Teba!!!“, ktorý obsahoval zadania typu: „Nájdi slová opačného významu!“, „Vypátraj slovíčka ukryté v tabuľke!“, „Doplň do dialógu chýbajúce výrazy!“, „Priraď zvieratku farbu!“, „Čo chýba? Pozri sa na to logicky!“, „Doplň vynechané písmenká v slove!“, „Definícia. Kto to je?“, „Rozhodni, ktoré činnosti vykonáva/nevykonáva človek v tomto povolaní!“ alebo „Označ, čo lieta/nelieta.“ Vďaka milému textu sme sa zas jedným „prekliknutím“ ocitli „Na návšteve u starej mamy“ a veľmi sme sa zabavili pri „Psychoteste“, keď sme zisťovali, či a ako veľmi nám záleží na našom výzore.

         Priestor dostalo i krátke spoločné testovanie vedomostí a zručností z nemeckého jazyka na úrovni A2. Žiacirovnako ocenili prácu s obrázkom a krátkym textom k nemu s názvom „Včera na našej hodine nemčiny“.Obrázok i text humorne zachytávajú hodinu nemčiny, na ktorej „každý robí/robil, čo chce/chcel“. Žiakom satiež páčila rozprávka „O Červenej čiapočke“ a následná aktivita s výpoveďami hlavných aktérova obrazovým materiálom. Veľmi dobre si účastníci poradili s tvorbou krátkych dialógov v rámci témy„Užitočné frázy v bežných situáciách“.

         Na záver musím spomenúť, že pre učiteľa je nesmierne motivujúce pracovať so žiakmi, ktorí majú záujem rozvíjať svoj potenciál a posúvať svoje hranice. Pilotný ročník zábavno-vzdelávacieho experimentu „Online-Sommerakademie“ je pre mňa osobnou skúsenosťou a dôkazom toho, že na našom gymnáziu takíto žiaci skutočne sú!

         Pridáte sa k nim budúci rok aj vy?

         Tešíme sa na vás!

         V Žiline 29. 08. 2020                                                                                                          PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Účastníci „Online-Sommerakademie“ odpovedali na nasledovné otázky:

      1. Prečo som sa rozhodol/rozhodla zapojiť sa do pilotného projektu „Online-Sommerakademie“?
      2. Naplnil projekt „Online-Sommerakademie“ moje očakávania? Áno/Nie. Prečo?
      3. Môj osobný názor na náš zábavno-vzdelávací experiment „Online-Sommerakademie“.

      Karin Kitašová:

      1. Bola to skvelá príležitosť dozvedieť sa viac z nemčiny a zopakovať si ju počas prázdnin a pre mňa aj spoznaťnových spolužiakov.
      2. Áno, naučila som sa veľa nových vecí, veľmi ma to bavilo.
      3. Mne sa veľmi páčil, na hodiny som sa vždy tešila a ešte viac podporil moje chcenie vedieť nemecky, taktiež oceňujem prístup pani učiteľky; veľmi sa mi páčili úlohy, ktoré si pre nás pripravila. Umožnili nám lepšie pochopiť jazyk. Bolo super, že na začiatku každej hodiny sme si zopakovali učivá z predchádzajúcich hodín.

      Barbora Badíková:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa zapojila preto, lebo som sa chcela viacej zdokonaliť v nemeckom jazyku a hlavne si preopakovať učivo.
      2. Áno, na online hodinách som sa naučila veľa nového a hodiny prebiehali zábavnou formou.
      3. Podľa mňa je to veľmi dobrá príležitosť sa niečo nové naučiť z nemeckého jazyka. Online hodiny sú podané zábavnou formou, takže žiaden stres nehrozí. Ak žiaci majú záujem sa zdokonaľovať v nemeckom jazyku, tak takáto príležitosť sa určite neodmieta.

      Juraj Kucka:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa zapojil, aby som si cez prázdniny preopakoval učivo z nemeckého jazyka.
      2. Áno.
      3. Online hodiny sa mi páčili, z každého učiva sa tam niečo našlo a celkovo hodnotím tieto hodiny pozitívne.

      Tamara Glajzová:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa prihlásila, aby som si zopakovala a naučila sa niečo nové z nemeckého jazyka.
      2. Áno, hodiny prebiehali zaujímavou formou a naučila som sa niečo navyše.
      3. Myslím si, že Online-Sommerakademie bol dobrý projekt, ktorý rozšíril našu znalosť nemčiny.

      Monika Vašková:

      1. Myslím, že jazyky sú v tejto dobe veľmi dôležité a prínosné a ja sa preto snažím využiť každú možnosť ako sa ich naučiť. Hlavne mi išlo o tú komunikáciu a naučiť sa prepnúť hlavu zo slovenčiny do nemčiny.
      2. Áno, naplnil. Každou hodinou pociťujem na sebe, že som v niečom lepšia ako predtým. Chce to len stálu konverzáciu, aby som rýchlejšie dokázala reagovať v bežnej komunikácii. Myslím, že to bol aj účel Sommer-Academie.
      3. Myslím, že nikomu tie dve hodinky z celého týždňa neublížia. Preopakuješ si to, čo si mal v predchádzajúcom ročníku a nadobudneš o niečo väčšie skúsenosti. Malo by sa to organizovať každoročne, vždy sa nájdu žiaci, ktorí budú mať záujem. A tí, čo záujem mať nebudú, sa doučia neskôr sami, ak budú veľmi chcieť. Cez prázdniny a hlavne doma je predsa len ťažké učiť sa.

      Michaela Kubíková:

      1. Pretože by som chcela čo najviac zlepšovať a zdokonaľovať svoje znalosti z nemeckého jazyka, verím, že to mi pomôže sa lepšie uplatniť v zamestnaní a aj v živote. Taktiež je potrebné mať záujem zlepšovať sa a hlavne stále komunikovať v jazyku, ktorý chcete plynule ovládať.
      2. Áno, projekt Online-Sommerakademie naplnil moje očakávanie, som veľmi rada, že som mala takúto príležitosť zapojiť sa do tohto projektu, pomohol mi nadobudnúť nové vedomosti a posunúť sa ďalej.
      3. Tento projekt mi dokázal, že aj učenie môže byť sprevádzané zábavnou formou. Bavili ma rôzne aktivity, ktoré sme na hodinách robili. Potešilo by ma, keby sa takéto zábavné aktivity viac praktizovali aj v škole. Myslím si, že je to dobrý štart do nového ročníka, keďže mám už veľa vecí zopakovaných. Je pravda, že niekedy som už ku koncu hodín nevládala, ale myslím si, že jazyk je v tejto dobe veľmi dôležitý a teší ma, že som mala poskytnuté takéto online stretnutia aj cez voľný čas.

      Terézia Mačeková:

      1. Zapojiť sa do tohto projektu som sa rozhodla preto, aby som sa zlepšila v nemčine, aby som si ju zopakovala a rozšírila si svoje vedomosti.
      2. Projekt naplnil moje očakávania, bolo to zábavnou formou a bavilo ma to.
      3. Tento projekt je podľa mňa dobrý, uvítala by som ho aj na budúci rok. Táto zábavná forma vzdelávania s rôznymi materiálmi a cvičeniami na opakovanie ma bavila.

      Emma Možutíková:

      1. Do pilotného projektu Online-Sommerakademie som sa rozhodla zapojiť z osobnej potreby získať viac nových vedomostí a byť lepšie pripravená na štart do začiatku školského roka.
      2. Projekt Online-Sommerakademie naplnil moje očakávania, pretože som sa dozvedela nové slová, frázy, výrazy v nemčine, rozšírila som si slovnú zásobu a zlepšila som sa v komunikácii.
      3. Zábavno-náučný experiment Online-Sommerakademie bol pre mňa veľmi poučný, ľahko dostupný, stretnutia sa uskutočňovali raz do týždňa v stanovenom čase a mohla som si vybrať termín, ktorý mi vyhovoval. Užila som si aj prázdniny, aj som sa niečo nové naučila.

      Viktória Kubove:

      1. Pretože som sa chcela zdokonaliť v nemčine a precvičiť si ju aj cez prázdniny, aby som bola na nový školský rok dobre pripravená.
      2. Áno, naplnil, rozšírila som si slovnú zásobu, zlepšila gramatiku a komunikáciu v nemčine.
      3. Projekt Sommerakademie hodnotím ako zaujímavý a náučný, ktorý pomáha v zdokonaľovaní v nemčine aj počas letných prázdnin. Témy, ktoré sme preberali boli jednoduché, ktoré sa využívajú v bežnom živote. Slovná zásoba a nové výrazy neboli zložité a keď som niečo nevedela, pani učiteľka vždy pomohla alebo povedala správnu odpoveď.

      Emma Berešíková:

      1. Rozhodla som sa zapojiť, lebo som chcela rozšíriť svoju slovnú zásobu a zlepšiť sa v nemeckej komunikácii.
      2. Áno, naplnil moje očakávania, hodiny boli tvorené zábavným a kreatívnym štýlom, čo ma bavilo.
      3. Mrzí ma, že som sa nemohla zapojiť do viacerých hodín kvôli zraneniu a letnej príprave nášho tímu. Myslím si, že takéto cvičenia na obohacovanie slovnej zásoby nikdy nie sú na škodu a mohli by sme si takéto cvičenia dávať niekedy aj v škole. Ďakujeme za Váš čas a ochotu robiť niečo takéto aj napriek tomu, že boli prázdniny.
     • Oznam o organizácii vyučovania

     •    V dňoch 2. 9. 2020 až 20. 9. 2020 dochádza k zmene organizácie vyučovania:

      1. hodina: 08:00 – 08:35
      2. hodina: 08:45 – 09:20
      3. hodina: 09:30 – 10:05
      4. hodina: 10:25 – 11:00
      5. hodina: 11:10 – 11:45
      6. hodina: 11:55 – 12:30
      7. hodina: 12:35 – 13:10
      8. hodina: 13:15 – 13:50

     • Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 v kmeňových triedach školy:

      ●   pre žiakov 1. ročníka o 8:00 hod.

      ●   pre žiakov 2. ročníka o 8:30 hod.

      ●   pre žiakov 3. ročníka o 9:00 hod.

      ●   pre žiakov 4. ročníka o 9:30 hod.

         V čase od 2. 9. 2020 do 18. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy. V budove školy žiaci dodržiavajú zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško).

         Každý žiak nosí do školy denne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

         Pred vstupom do budovy budú žiaci prechádzať cez ranný filter (vstup cez žiacky vchod podľa rozpisu, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, meranie teploty). Žiak je povinný pri 1. nástupe žiaka do školy predložiť vyplnené tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák. zástupcu, resp. plnoletého žiaka (tlačivo si je možné stiahnuť TU).

         Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka“ (tlačivo si je možné stiahnuť TU) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

         V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.  Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov budovy školy.

         Pri návrate žiaka zo zahraničia odporúčame nechať žiaka 5 dní doma a sledovať jeho zdravotný stav a riadiť sa aktuálnymi opatreniami stanovenými ÚVZ SR. Ďalšie dni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu a je upravená aj organizácia vyučovania – zaraďovanie aktivít v exteriéri.

      V Žiline dňa 27. 08. 2020                                                                                         Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.
      riaditeľka školy

    • Prvý deň brigády na GYMZE
     • Prvý deň brigády na GYMZE

     •    Dňa 13. 07. 2020 ráno o 8.00 hod sme v dobrej nálade vyštartovali a urobili riadny kus práce. Potešilo nás, že sú rodičia, absolventi i žiačky verné gymnáziu a aj takýmto spôsobom prejavujú spolupatričnosť so školou. S fotkami sa nepodelíme... Zatiaľ takto ďakujeme pani magistre Aničke Beňovej, ktorá nielenže finančbe podporila našu rekonštrukciu, ale i priložila ruku k dielu aj s Ajkou Beňovou z 2.C. Ďakujeme našim najvernejším parťačkám a pomocníčkam Adrike Burgerovej z 2.A a Nike Sirotovej zo 4.A. Nesmieme zabudnúť ani na našich absolventov, ktorí nechali na Gymze srdce a sú jej stále verní za pomoc, Marek Turoň a Juro Majerník - ďakujeme. 

         Pridajte sa aj ďalší. 

         S VAMI TO ZVLÁDNEME

      Vedenie školy

    • ERASMUS+ KA2
     • ERASMUS+ KA2

     •    Počas školského roka 2019/2020 sme spolu s kolegami z našej školy a v spolupráci s partnerskými školami zo zahraničia usilovne pracovali na žiadostiach pre granty na projekty ERASMUS+ KA2 - KA201, KA229). V infografike* sa Vám po kliknutí na obrázky otvoria krátke informácie o podaných projektoch, informácie o partnerských školách, programe ERASMUS+ a stručné charakteristiky projektov (v angličtine). Všetky projekty sú zamerané na dlhodobú spoluprácu, výmenu osvedčených postupov, inovácie vo vzdelávaní a mobility učiteľov a študentov. Veríme, že projekty budú úspešné a my budeme mať opäť možnosť spoznávať nové krajiny i miesta, ako aj navštíviť našich priateľov z predchádzajúcich vydarených projektov.

      *INFOGRAFIKU NÁJDETE TU!

      Za projektový tím ERASMUS+ KA2

      Zuzana Bebčáková

    • eTwinning vzdelávania počas školského roka 2019/2020
     • eTwinning vzdelávania počas školského roka 2019/2020

     •    Naši učitelia využili počas prerušenia vyučovania čas a vzdelávali sa prostredníctvom programu eTwinning, ktorý je súčasťou programu EÚ Erasmus+. Ešte pred pandémiou sa naše pani učiteľky Ema Rančáková a Zuzana Bebčáková prihlásili na vzdelávanie organizované Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS) - Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 2020. Spolupráca škôl cez platformu eTwinning je v súčasnosti nevyhnutná pre medzinárodnú spoluprácu v rámci projektov Erasmus+. Vzdelávanie trvalo päť týždňov a bolo ukončené certifikátom. Platforma eTwinning poskytovala pomocnú ruku učiteľom počas celej doby trvania uzatvorenia škôl. Spomínané pani učiteľky a pani učiteľka Jana Leibiczerová absolvovali počas tejto doby viaceré online semináre a workshopy: Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre stredné školy, Ako vzdelávať na diaľku, Ako na kritické myslenie, TeachMeet na tému dištančné vzdelávanie na školách v čase pandémie, IKT hry na podporu motivácie žiakov, Learning Event 2020: SEL-Sociálne a emocionálne učenie. NSS vydala publikáciu, v ktorej sú príklady z dobrej praxe a online vzdelávania počas pandémie eTwinning v čase pandémie, ktorej súčasťou je aj naša škola. Publikáciu si môžete stiahnuť alebo pozrieť TU. Skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas týchto vzdelávaní sme používali počas uzatvorenia škôl. Tešíme sa ale aj na nové partnerstvá a projekty, v ktorých vedomosti zúročíme spolu s našimi žiakmi.

    • Dobrovoľnícky deň DVA
     • Dobrovoľnícky deň DVA

     •    Partia našich žiakov z Klubu Zelenej školy sa rozhodla dať do poriadku okolie školy v rámci jarnej údržby a nutnosti upraviť pozemok priľahlý k ihrisku. Nazberali poriadne množstvo rôzneho odpadu, popleli záhradu pri vchode do gymnázia a jednoducho odviedli kus dobrej práce, za čo im patrí veľká vďaka.

         Skupinu dobrovoľníkov tvorili:

         Erika Hájková, Nika Sirotová, Viki Kubove, Viki Sopková, Denis Škvarenina

         Tešíme sa na každého, kto sa k nim pridá :)

    • GYMZA JE JEDNIČKA alebo na Gymze sú jedničky
     • GYMZA JE JEDNIČKA alebo na Gymze sú jedničky

     •    A tu je jedna z nich. Vynikajúca hudobníčka, vyznávačka ľudovej hudby a jedna z tých, vďaka ktorej sa zachová naše kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie – Martinka Bobáňová z 3.B triedy. A predstavujeme Vám ju ako víťazku 42. ročníka Celoslovenského kola SOČ Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

         Niekoľko slov od víťazky: „ Volám sa Martina Bobáňová, pochádzam z Terchovej, mám 17 rokov a som folklóristka. K ľudovému spevu, tancu a hre ma viedli moji rodičia, taktiež folklóristi, už od mojich troch rokov. Folklór  milujem, je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, a práve to ma viedlo k výberu témy mojej stredoškolskej odbornej činnosti. Vzhľadom na to, že môj otec je taktiež učiteľom hudobného i tanečného folklóru, vedela som, že budem mať dostatok zdrojov, odkiaľ čerpať informácie.

         Cieľom mojej práce bolo poukázať širokej verejnosti krásy terchovského folklóru, porozprávať sa s dlhoročným folklóristom Milošom Bobáňom, no najmä zrealizovať výskum starých nahrávok a prerobiť ich do novodobej verzie, avšak so zachovaním pôvodného charakteru. Tým sme obohatili repertoár našej ľudovej hudby a prispeli k zachovávaniu a tradovaniu pôvodných piesní.

         Všetky ciele sa mi podarilo splniť, dokonca nad vlastné očakávania. Pôvodné nahrávky mi poskytla Janáčkova akadémia múzickych umení v Brne, za čo by som sa im chcela aj touto cestou poďakovať. Vďaka nim sme dokázali prerobiť starý materiál do súčasnej verzie, ktorý sa už nachádza na prvom CD Ľudovej hudby Martinky Bobáňovej s názvom Zletelo vtáčiatko.

         Verím, že moja práca je prospešná a obohacujúca nielen pre nadšencov folklóru, ale aj pre nezainteresovanú spoločnosť, ktorá si uvedomuje čaro slovenských tradícií a chce ich ďalej uchovávať. Pre každého z nás by malo byť dôležité poznať svoje korene, krajinu, históriu a bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Som si istá, že slovenskú kultúru nám môžu závidieť všetky okolité krajiny sveta. Ja osobne som na to právom hrdá.“

       

         A ako sa Martinka priznala, do práce ju vyslovene „dotlačila“ pani učiteľka SJL p. Červencová, ale vyplatilo sa. A my im k víťazstvu srdečne blahoželáme.

    • Dobrovoľníctvo na Gymze
     • Dobrovoľníctvo na Gymze

     •    Nie sme v tom nováčikmi... už sme toho v okolí školy, v komunite Hlín 6, ale i v centre mesta, Bernoláčka :), zrevitalizovali viac ako dosť a ideme ďalej. Teraz sme si vytýčili vylepšiť naše ihrisko, aby to nebolo o kosení pre psíčkarov z okolitých panelákov.

         Ako prví sa do toho pustili, a teda poriadne, členovia bedmintonového klubu ACADEMIC Žilinská univerzita pod vedením pána Ladislava Koribského.

         Hurá, opäť máme pieskové doskočisko na skok do diaľky. Ďakujeme a určite sa nenechajú Gymzáci zahanbiť...

         Rovnako otvárame možnosť pre všetkých, ktorí nám chcú pomôcť a prispieť pomocnou rukou a dobrou radou alebo i chutným a sviežim občerstvením, môžu... už teraz sa na nich tešíme :).

    • Čítanie na pokračovanie
     • Čítanie na pokračovanie

     • Milí študenti,

         aj počas karantény sme tvoriví a neustále rozmýšľame, ako vám ju spríjemniť. Preto sme sa rozhodli začať s čítaním na pokračovanie. Nevieme sa ale zhodnúť pri výbere diela, preto to nechávame na Vás. Hlasovať za diela W. Golding: Boh múch a J. Jesenský: Demokrati môžete na školskom Facebooku a Instagrame dnes do 11:00.Okrem toho by sme boli radi, keby ste sa aj vy zapojili do spoločného čítania. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom TOHTO FORMULÁRU do dnes 23:59.
         Tešíme sa na spoločné čítanie!

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník

     •    Do 42. ročníka krajského kola SOČ postúpili z našej školy dve dievčatá z III.B triedy - Nina Hromadová a Martina Bobáňová. Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s opatreniami s dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú v tomto školskom roku vyhodnocované len elektronické práce bez osobnej účasti a vlastnej prezentácii žiakov. Napriek tomu boli naše dve dievčatá v krajskom kole veľmi úspešné:

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      4. miesto: Nina Hromadová, III.B - „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“

       

      Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Martina Bobáňová, III.B - „Terchovská ľudová hudba“ - POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA!!!

       

         Dievčatám srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a Martinke Bobáňovej držíme palce v celoštátnom kole.

       

      V Žiline, 23. apríla 2020

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech
     • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech

     •    Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27. 4. 2020 o 14.00.

         Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

         Webstránka, kde bude podujatie bude prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

         Aktuálne informácie bude Národné kariérne centrum pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/.

       

      Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie):

      • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      • Univerzita Komenského v Bratislave
      • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
      • University of New York in Prague
      • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
      • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
      • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      • Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
      • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
      • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
      • Technická univerzita Košice
      • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
      • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
      • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      • Filozofická fakulta UCM v Trnave 
      • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk