• Novinky

     • Prezentácia štúdia na Masarykovej univerzite

     • Masarykova univerzita mění logo. Dodá ho Studio Najbrt | Události | em.muni .cz

      Dňa 15.4.2024 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili prezentácie štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Okrem užitočných informácií o jednotlivých fakultách, elektronických prihláškach, prijímacích skúškach, možnostiach ubytovania či stravovania, pobytoch v zahraničí, voľnočasových aktivitách či študentskom živote v Brne boli žiaci oboznámení aj o najbližších termínoch DOD. Na záver si otestovali v krátkom kvíze svoje znalosti o MUNI a tí najšikovnejší získali aj vecné ceny. Ďakujeme študentke MUNI Bc. Martine Václavíkovej, ktorá našim tretiakom priblížila štúdium na 2. najväčšej univerzite v ČR.

      Mgr. Andrea Fučíková 

     • Hodina deťom 

     •                                                                                                               Obrázok, na ktorom je animák, kresba, ilustrácia, kreslený obrázok

Automaticky generovaný popis

      Dňa 21.3.2024 sa uskutočnila v uliciach mesta verejná zbierka na podporu jednorodičovských rodín pod názvom „Hodina deťom“. Tak, ako sa už stalo zvykom, mala aj naša škola v uliciach Žiliny svoje zastúpenie. Veľká vďaka parí našim dobrovoľníčkam z III.A triedy – Eliške Tichej, Viktórii Srbovej, Liane Majerovej, Klaudii Paukovej, Terézii Michalenkovej a Simone Vaníkovej. Dievčatám sa podarilo vyzbierať krásnych 403,45€, ktoré boli poukázané na účet Nadácie pre deti Slovenska.

      ĎakujemeJ

      Mgr. Andrea Fučíková

     • FAMÓZNY ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V KRAJSKOM KOLE SOČ

     •  

       

      Dňa 26. marca 2024 pokračovala súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti na SPŠIT v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov s 8 súťažnými prácami a vo veľkej konkurencii prác zo stredných škôl celého Žilinského kraja boli opäť úspešní.

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C                   -„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do celoštátneho kola

      Odbor 04: Biológia

      2. miesto: Michaela Samcová, III.C - „Zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov na dotykových plochách Gymnázia Hlinská“ postup do celoštátneho kola

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nina Šparcová, III.C               -„Skúmanie antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov a antibiotík voči vybraným patogénom“ – postup do celoštátneho kola

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      3. miesto: Samuel Vavák, III.B                    -„Biomechanická ortéza ruky

       

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto: Kvetoslava Kašparová,                -„ Hlasy Žiliny - tvorba umeleckých reportáží s

                      Barbora Struhálová, III.C              osobnosťami nášho mesta“ – postup do celoštátneho kola

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      3. miesto: Šárka Harmečková, III.B               -„Využitie rolových hier ako vhodnej metódy v rámci prevencie proti domácemu násiliu“

       

      Za reprezentáciu školy ďakujeme aj Matejovi Kollárovi zo IV.C a Petrovi Závodskému z III.C, umiestneným žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a postupujúcim prácam držíme palce v celoštátnom  kole súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.4.-26.4.2024 na SOŠ veterinárnej v Nitre.

       

       

                                                                                                     Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                                     koordinátorka SOČ

     • Venujte 2%(3%) z dane

     • Milí priatelia školy.

      Dovoľujeme si Vás požiadať o percentá z Vašich daní.

      S Vašou pomocou pôjde organizácia školských podujatí, odmeňovanie našich žiakov vecnými odmenami a budovanie krajšieho prostredia oveľa jednoduchšie.

      Ďakujeme za pomoc.

     • AKO SOM SA UČILA V ÍRSKU

     • Možnosť absolvovať týždňový kurz v krajine, kde je materským jazykom angličtina? Ó áno! Tak som sa dostala do Írska. Moja cesta začala o 4 ráno na bratislavskom letisku, obedovala som už v krásnom prímorskom meste Galway. Toto mesto spája všetko. Pokoj a šumenie vĺn oceánu aj hlučné uličky plné ľudí a muzikantov. Spoznávať mesto však nebolo mojím primárnym cieľom. 

      Tým bol kurz Social and Emotional Learnining (Sociálne a emocionálne učenie) na Atlantic Language School. Kurz bol interaktívny, zaujímavý, prebiehal skôr diskusiou ako prednáškou a to sa mi veľmi páčilo. Naučil ma viac sa sústrediť na prežívanie pocitov, empatiu a jej dôležitosť vo vyučovacom procese. Súčasťou bolo aj spoznávanie ľudí a socializácia, a tak som okrem svojich „spolužiakov“ z Nemecka, Francúzska, Poľska a Španielska spoznala aj profesorku ekológie zo Slovinska, učiteľa umenia z Rakúska či učiteľku chémie Anitu z Talianska. Táto dáma a naše náhodné stretnutie mi umožnili vidieť jedno z najkrajších miest, na akých som sa ocitla – Moherské  útesy. Dych berúca prírodná pamiatka zaradená na zoznam UNESCO. Z gastro scény odporúčam vyskúšať tradičné fish and chips či polievku „chowder“.  

      Vidieť a ochutnať Írsko bolo mojim snom a som veľmi vďačná, že vďaka svojej práci som mala možnosť splniť si jeden z cestovateľských snov.  

     • Matematický B-Deň

     • Tri tímy našich žiakov sa aj tento školský rok zapojli do už dvanásteho ročníka slovenského kola súťaže Matematický B-deň. Tohto ročníka sa zúčastnilo 39 tímov z dvanástich slovenských gymnázií, od Bratislavy až po Michalovce. Tento rok súťažiaci skúmali, ako sa mení postupnosť prirodzených čísel postupným odčítaním susedných členov.  Tím v zložení Sebastián Babušík, Juraj Fašang, Ľuboš Bačík a Martin Morháč z II.B sa dostali do prvej desiatky úspešných riešiteľov. Blahoželáme!

       

     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE SOČ

     • Dňa 4. marca 2024 sa naša škola opäť stala organizátorom už v poradí 46. ročníka okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl z nášho okresu s 34 súťažnými prácami v 14 odboroch. Naša škola mala opäť najpočetnejšie zastúpenie, až 10 prác bolo vytvorených a odprezentovaných našimi žiakmi a darilo sa im naozaj výborne.

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C                             -„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do krajského kola

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Matej Kollár, IV.C                           - „Bunkové delenie - od mitózy po apoptózu“ – postup do krajského kola

      2. miesto: Michaela Samcová, III.C                  - „Zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov na dotykových plochách Gymnázia Hlinská“ postup do krajského kola

      Odbor 05: Životné prostredie, geológia, geografia

      2. miesto: Peter Závodský, III.C                       - „Rozvoj a porovnanie cestovného ruchu Slovenska s vybranými časťami sveta “ - postup do krajského kola

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nina Šparcová, III.C                        -„Skúmanie antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov a antibiotík voči vybraným patogénom“ – postup do krajského kola

      4. miesto: Matúš Malý, Timea Mengesová, II.B -„Prevencia, diagnostika a operácie Ependymómu a iných mozgových nádorov

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Samuel Vavák, III.B                        -„Biomechanická ortéza ruky “ – postup do krajského kola

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      2. miesto: Alexander Gáloš, III.C                 -„Tretia Ženevská konvencia  o zaobchádzaní s vojenskými zajatcami“

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto: Kvetoslava Kašparová,                     -„ Hlasy Žiliny - tvorba umeleckých reportáží s

                      Barbora Struhálová, III.C                   osobnosťami nášho mesta“ – postup do krajského kola

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Šárka Harmečková, III.B                  -„Využitie rolových hier ako vhodnej metódy v rámci prevencie proti domácemu násiliu“ – postup do krajského kola

       

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a postupujúcim prácam držíme palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2024 na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

       

       

                                                                                                     Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                                     koordinátorka SOČ

     • Názov pozície: riaditeľ/riaditeľka Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/14/2024

       

      Názov organizácie: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

       

      Miesto výkonu práce: Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Počet obsadzovaných miest: 1

       

      Pracovný pomer: TPP

       

      Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

       

      Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

       

      Dátum nástupu: 1. 7. 2024

       

      Platové podmienky: od 1 400,- € brutto/mesačne (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

       

      Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

       

      Popis činnosti pracovného miesta:

      komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy, zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

       

      POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

       

      · kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a osobitné kvalifikačné predpoklady v súlade s § 9, § 10 ods. 1, § 11, § 12 zákona a § 39 č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

      · najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),

      · bezúhonnosť,

      · zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),

      · ovládanie štátneho jazyka.

       

      Pozícia vhodná pre absolventa: nie

       

      Znalosť štátneho jazyka: áno

       

      Vodičský preukaz: sk. B

       

      Osobnostné predpoklady:

      - ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,

      - znalosť pracovnoprávnych vzťahov,

      - riadiace schopnosti a skúsenosti,

      - ochota vysokého pracovného nasadenia,

      - samostatnosť,

      - dobré vyjadrovacie schopnosti,

      - analytické myslenie,

      - presnosť a zodpovednosť;

       

      Ďalšie požiadavky:

       

      · predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“, návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy: úvod, zameranie koncepcie rozvoja školy, analýza súčasného stavu s použitím swot analýzy, východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou, ciele koncepcie rozvoja školy, akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení, spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy, záver.

       

      Zoznam požadovaných dokumentov:

      - žiadosť o zaradenie do výberového konania,

      - profesijný štruktúrovaný životopis,

      - overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),

      - odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.)

      - potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

      - potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),

      - lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),

      - návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky)

      - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

      - písomný súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

       

      Dátum vyhlásenia výberového konania:

      4. 3. 2024 (Profesia.sk)

      4. 3. 2024 (webové sídlo zriaďovateľa)

      4. 3. 2024 (webová stránka školy)

       

      Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 18. 3. 2024 (vrátane)

       

      Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 18. 3. 2024 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Kontaktný telefón: 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

       

      Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

       

      S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

     • Rodičovské združenie

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA

      NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE      Vážení rodičia,

       

      pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu

      na Hlinskej 29  v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 07. marca 2024  (štvrtok) v budove Gymnázia Hlinská 29 v Žiline so začiatkom  o 16.30 hod.

       

       

      V programe schôdzí sú :

      • doplňujúce voľby do Rady školy
      • aktuálne informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov,
      • konzultácie s vyučujúcimi,
      • informácie o výbere voliteľných predmetov (III. ročník ),
      • informácie o DSD skúškach, maturitných skúškach, Cambridge skúškach, Malej maturite zo SJL a ANJ
      • pripravovaných akciách školy

       

            Tešíme sa na stretnutie s Vami počas schôdzí rodičovského združenia.


       

       

       

       predsedníčka  Rodičovského združenia
       riaditeľka školy

     • Umelá inteligencia verzus človečina

     • Už názov workshopu naznačuje, čo bolo jeho obsahom. 

      Poznáte výhody a hrozby používania Umelej inteligencie (AI)? 

      Na túto aktuálnu tému dneška a najmä budúcnosti hľadali odpovede študenti Gymnázia Hlinská v Žiline spoločne s dobrovoľníkmi - seniormi z U3V UNIZA. 

      Na workshope bolo veselo aj vážne, ale najmä sme si všetci zúčastnení zobrali ponaučenie byť o AI informovaní, pri jej využívaní obozretní a používať kritické myslenie. 

      Tak nech sa nestane sluha pánom! 

       

      https://1drv.ms/a/s!Ahuetv1Wk9bbhI5FGVDAbVNu77LC6g?e=aRHbOT 

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 46. ročník

     • Dňa 9. februára 2024 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov s 15 prácami v 9 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C                            -„-„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do okresného kola

      konzultant: M. Mališová

       

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Michaela Samcová, III.C                  - „Zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov na dotykových plochách Gymnázia Hlinská“ postup do okresného kola

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

      2. miesto: Matej Kollár, IV.C                           - „Bunkové delenie - od mitózy po apoptózu“ “ – postup do okresného kola

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

      3. miesto: Tobiáš Laštík, III.C                          - „Kardiopulmonalna resuscitácia u psa a mačky“

      konzultant: P. Kováčik

       

      Odbor 05: Životné prostredie, geológia, geografia

      1. miesto: Peter Závodský, III.C                       - „Rozvoj a porovnanie cestovného ruchu Slovenska s vybranými časťami sveta “

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nina Šparcová, III.C                        -„Skúmanie antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov a antibiotík voči vybraným patogénom“ – postup do okresného kola

      konzultant: M. Tomáška

       

      2. miesto: Matúš Malý, Timea Mengesová, II.B -„Prevencia, diagnostika a operácie Ependymómu a   iných mozgových nádorov“ – postup do okresného kola

      konzultant: G. Čorná

       

      3. miesto: Adriána Frišová, II.B                       -„ Prevencia a liečba Alzheimerovej choroby “

      konzultant: G. Čorná, D. Frišová

      Zuzana Zahatlanová, III.A                 -„Tetánia - jej príznaky, diagnostika, liečba a výskyt u študentov

      Konzultant: Z. Hozáková Grochová

       

      4. miesto: Simona Masárová, III.B                   - „Diabetes mellitus a súvisiace patologické javy u človeka

      konzultant: G. Čorná, S. Kyšková

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Samuel Vavák, III.B                        -„Biomechanická ortéza ruky“ – postup do okresného kola

      konzultant: K. Balko

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Alexander Gáloš, III.C                     -„Tretia Ženevská konvencia  o zaobchádzaní s vojenskými zajatcami“ – postup do okresného kola

      konzultant: J. Zaťková, P. Bajcsiová

       

      Odbor 15: Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Šimon Vaškovič, I.A                        -„ Time management “

      konzultant: S. Ďurek

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto: Kvetoslava Kašparová,                     -„ Hlasy Žiliny - tvorba umeleckých reportáží s

                      Barbora Struhálová, III.C                   osobnosťami nášho mesta“ – postup do okresného kola

      konzultant: K. Červencová

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Šárka Harmečková, III.B                  -„Využitie rolových hier ako vhodnej metódy v rámci prevencie proti domácemu násiliu“ – postup do okresného kola

      konzultant: K.Červencová

       

      Všetkým žiakom gratulujeme a postupujúcim prácam držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 4. marca 2024. 

       

       

                                                                                         Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                         koordinátorka SOČ

     • Úradné hodiny počas jarných prázdnin

     • OZNAM

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas jarných prázdnin od 19.02. 2024 do 23.02.2024 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

       

      Bc.Ing. Jarmila Turoňová,riaditeľka školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Popoludnie s Hviezdoslavom

       

      Dňa 05. 02. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitečnaje súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyučujúce, v zastúpení pani H. Krajčovičovej, K. Sádeckej a K. Červencovej sa zišli spolu so žiakmi, recitátormi, v priestoroch školskej knižnice. Súťažiaci recitovali už tradične v dvoch kategóriách, a to v prednese poézie a prózy, pričom osobitne potešil fakt, že najmä v prvom ročníku sa nám už teraz črtá niekoľko sľubných recitátorov.

      Ďakujeme všetkým za príjemné popoludnie strávené pri umeleckom slove a všetkým umiestneným srdečne blahoželáme.

       

      Kategória Poézia Kategória Próza

      1. miesto: Miriama Kaplíková, I.C 1. miesto: Nina Trnovcová, II. B

      2. miesto: Natália Hakulinová, I.A 2. miesto: Nikola Vavreková, I. B

      3. miesto: Samuel Šmehýl, I. B 3. miesto: Nela Pratáková, I.C

       

       

      PK SJL

     • Biologická olympiáda

     • Výsledky školského kola biologickej olympiády v školskom roku 2023/2024 

      Kategória A 

      1. miesto – Miroslav Böhme  - IV.B 

      2. miesto – Nikolaj Pažický – IV.B 

      3. miesto – Šimon Hrnčiar – III.B 

      Kategória B 

      1. miesto – Branislav Dominiak – II.B 

      2. miesto – Timea Mengesová – II.B 

      3. miesto – Annamária Juríková – II.B 

      Srdečne blahoželáme!    

     • Holokaust na Slovensku

     • Dňa 26.1.2024, pri príležitosti medzinárodného dňa holokaustu (27.1.), sa žiaci tried 3.A a 3.B zúčastnili prednášky s názvom Židovská otázka a holokaust. Prednášku viedol pán Martin Gálik z Ústavu pamäti národa. Hovoril o tragédii slovenských Židov, antisemitizme na Slovensku, arizácii, pracovných táboroch na Slovensku, deportácii Židov do koncentračných táborov či úteku Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu práve do Žiliny, kde podali skutočné informácie o koncentračných táboroch. Dozvedeli sme sa aj o ocenení Spravodliví medzi národmi a o rómskom holokauste. Výklad bol veľmi pútavý a plný informácií, doplnený prezentáciou, obohatenou karikatúrami a dobovými fotografiami. Bol to zaujímavý zážitok pre všetkých nadšencov dejín 20.storočia a doplnenie k učivám, ktoré sa preberajú na hodinách dejepisu.

      Ema Novotná ,  3A.

     • Úspechy našich žiakov v okresnom kole Olympiády v NEMECKOM jazyku

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Artem Hundarenko, I.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Veronika Magová, III.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Patrik Vallo, IV.A – 3. miesto

       

      Blahoželáme!!!                                                                                                      PhDr. Zuzana Zajacová

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk