• Novinky

    • GYMZA Olympijský deň 2019
     • GYMZA Olympijský deň 2019

     • „Gymza myslí, Gymza tvorí, Gymza športuje, Gymza víťazí“

           Týmto heslom naše gymnázium dňa 27. júna 2019 odštartovalo OLYMPIJSKÝ DEŇ, ktorý má na Gymze dlhoročnú tradíciu. Tak, ako každý rok, tak aj v tento deň úvodom rezonovali tóny olympijskej hymny a vzplanul olympijský oheň, ktorý niesla naša najúspešnejšia športovkyňa školy Alexandra Závadská. Po slávnostnom otvorení už 18. ročníka Gymza olympijského dňa nadišiel priestor pre úvodné príhovory riaditeľky školy, pani Alenky Strýčkovej, a našej športovej duši, Oľgy Faškovej.

           V tomto roku sa športové nasadenie výrazne zvýšilo, vzhľadom k tomu, že mnoho kolektívnych športov ako basketbal, futbal, či preťahovanie lanom bolo možné zrealizovať už v zrekonštruovaných telocvičných priestoroch. Športové nasadenie našich študentov bolo cítiť v celom areály našej školy, kde si žiaci vyskúšali pracovať v kolektíve, či už pri príprave a tvorení svojho vlastného plagátu s olympijskou tematikou, či v tenisovej pyramíde, bowlingu, ale aj individuálne – v skoku do diaľky, športovej pantomíme a nemálo sa zapotili pri súťaži „Objavná cesta“, kde mnohí objavovali v čase a priestore doteraz na Gymze neobjavené...

           Tradične nechýbal ani Olympijský beh, pri ktorom si na dno svojich síl siahlo mnoho našich šikovných žiakov. Dôkazom boli neuveriteľné výkony niektorých z nich, ktorí bojovali o každý bodík pre získanie titulu „Najzdatnejšia trieda v ročníku', ale aj o titul najlepšieho bežca na Gymze. Výsledkom športového zápolenia bolo, že tento ročník gymzáci v Olympijskom behu urobili rekord školy, keď celkom nabehali v priebehu celého Olympijského dňa spolu úžasných 860.8 km, ktoré venovali olympijskej myšlienke a fair play súťaženiu.

           Tento športový sviatok, ktorý oslavujeme na našom gymnáziu každý rok zavŕšilo vyhodnotenie všetkých aktivít a súťaží v podobe sladkých odmien a zaujímavých cien, za ktoré patrí poďakovanie Rodičovskému združeniu a Olympijskému klubu Žilina.

           Najzdatnejšou triedou v prvom ročníku sa stala trieda 1.A, v druhom ročníku trieda 2.C a v treťom ročníku sa víťaznom stala trieda 3.A.

           Ocenení boli aj najúspešnejší bežci Martin Jurov a Matúš Zelník. Najúspešnejšou bežkyňou sa stala Aneta Trabalíková.

           Trieda 1.C sa stala najúspešnejšou v Olympijskom behu, keď ako tím nabehala úžasných 234.4 km.

           Gymza Olympijský deň 2019 v športovom duchu a v podobe veľmi otvoreného, srdečného prístupu a naozaj veľmi povzbudivých, motivujúcich slov našej pani riaditeľky a všetkých, ktorí pomáhali zrealizovať tento výnimočný deň bol pekným zavŕšením školského roka a dôkazom toho, že na Gymze sme všetci jeden tím.

           Veríme, že tradícia tohto dňa bude pokračovať aj v nasledujúcom 19. ročníku.

      PK TSV

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk