• Novinky

     • Klasifikácia predmetu Telesná a športová výchova

     • Vážení rodičia, vážení žiaci,

      v zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie zo dňa 06. 04. 2020 pedagogická rada na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline prerokovala neklasifikovanie predmetu telesná a športová výchova v 2. polroku školského roka 2019/2020.

      Žiak bude mať na vysvedčení uvedené: absolvoval. Obdobne ako je to v prípade etickej a náboženskej výchovy.

       

      V Žiline, 20.04.2020

      Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

    • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek
     • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek

     •    Národné kariérne centrum práve vydalo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Môžete v ňom nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov. Keďže sú školy zavreté, toto vydanie bolo pripravené v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/.

         Všetkým želáme veľa síl a zdravia!

    • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete
     • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

     •    Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

         "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

           meno: ucebnica@iedu.sk

           heslo: ucebnica

         Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

       

      ZDROJ: https://www.omediach.com/tlac/17739-ministerstvo-spristupnilo-ziakom-a-rodicom-588-digitalnych-ucebnic-a-pomocok-zadarmo-tu-ich-najdete

     • Spolupráca s FHV UNIZA aj v čase korona pandémie

     •    Chcete pomôcť s úlohami, prekonzultovať projekty a iné zadania, pomôcť na prijímacie pohovory na VŠ so zameraním na ANJ alebo OBN?

         V prípade, že ste odpovedali áno, napíšte  na e-mail: turonova@gymza.sk alebo kitasova@gymza.sk a my Vás nakontaktujeme na dobrovoľníkov zo ŽU, ktorí Vám môžu pomôcť s anglickým jazykom alebo občianskou náukou.

      vedenie školy

    • Vyrob si recyklorúško! - kreatívna úloha (26. marec – 10. apríl 2020)
     • Vyrob si recyklorúško! - kreatívna úloha (26. marec – 10. apríl 2020)

     •    Milí malí a veľkí Recyklohráči!

         Situácia, v akej sme sa v posledných dňoch kvôli ochoreniu COVID-19 ocitli nie je pre nikoho ľahká. Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha Vás aspoň na malú chvíľku rozveselí a privedie na pozitívne myšlienky.

         Heslo dnešných dní určite poznáte: Nosiť rúško nie je hanba! A v podobnom duchu sa bude niesť aj zadanie aktuálnej úlohy. Keďže sme environmentálny projekt, snažíme sa tento pohľad vnášať do všetkých oblastí života a každodenného konania. Takže milí Recyklohráči, popozerajte doma starý nepotrebný textil a podľa návodu na internete, ktorých je na ňom neúrekom, skúste nepotrebný textil zrecyklovať na nové rúško, ktoré v týchto dňoch musíme všetci nosiť. Keď budete rúško vyrábať, majte na pamäti, že musí byť v prvom rade funkčné! To znamená, že Vás musí dostatočne ochrániť proti vírusom. Avšak pri navrhovaní konečnej úpravy sa môžete nechať uniesť vašou fantáziou. 😊 Tešíme sa na Vaše výtvory.

         Zadanie pre všetky stupne: Využite už nepotrebný textil alebo iný vhodný materiál a vyrobte si z neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo. Aký postup na jeho zhotovenie použijete je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička a nebudete k tomu potrebovať ani ihlu a niť. Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete. Rúško si môžete ozdobiť podľa Vašej fantázie – môžete si naň našiť zvieratko, nakresliť obrázok, napísať názov obľúbenej hudobnej skupiny... alebo aj naše recyklohráčske logo. 😊 Na konečnú výzdobu sa naozaj veľmi tešíme. Veríme, že pri zhotovovaní rúšok malým žiakom pomôžu rodičia alebo starší súrodenci a tí starší to zvládnu určite aj sami.

         Fotografiu s krátkym popisom, prosím, pošlite na školskú e-mailovú adresu p. uč. Leibiczerovej (leibiczerova@gymza.sk) do 9. 4. 2020.

    • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SOČ (42. ročník)
     • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SOČ (42. ročník)

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 42. ročník. Naša škola bola nachystaná už tradične na organizáciu tejto súťaže, avšak súčasná situácia v súvislosti s opatreniami z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu to celé zariadila v tomto školskom roku trochu ináč. Do okresného kola súťaže bolo tento školský rok zapojených 65 žiakov z 15 stredných škôl z okresu Žilina s 55 súťažnými prácami.

         Jednotlivé odborné práce boli teda vyhodnocované len v elektronickej podobe bez prezentácii žiakov členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži opätovne veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 8 žiakov s 8 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      3. miesto:  Aneta Trabalíková, III.C – „Chodníčkami vysokohorskej turistiky“

       

      Odbor č. 11 – Informatika

      3. miesto:  Karol Šugár, III.C – „Sociálne siete a zbieranie údajov na internete. Anonymita na internete“

       

      Odbor č. 13 – História, filozofia, právne vedy

      2. miesto: Annamária Matulová, III.B – „Alexander Pavlis – obeť vykonštruovaného procesu v roku 1949“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      2. miesto: Nina Hromadová, III.B – „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“postup do krajského kola

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      1. miesto: Martina Bobáňová, III.B   „Terchovská ľudová hudba“  postup do krajského kola

       

         Ďakujeme aj Nicole Tkáčikovej z III.C, Tatiane Ďuranovej z III.C a Samuelovi Valachovi z III.D, ktorí nás svojimi prácami tiež v okresnom kole reprezentovali.

         Verím, že zúčastnení žiaci, ktorí obetovali svojim prácam veľa zo svojho voľného času zúročia svoje schopnosti, zručnosti a nadobudnuté vedomosti vo svojom ďalšom štúdiu, či už u nás na gymnáziu alebo neskôr počas štúdia na vysokých školách.

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu  a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  rovnako vyhodnotením elektronických prác odbornými komisiami Žilinského kraja.

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

     • NOVÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV

     • Nové informácie:

      1. Vyučovanie vo vyučovacích zariadeniach je prerušené od 30. 03. 2020 až do ODVOLANIA.
      2. PFIČ MS (maturitný sloh) a EČ MS (maturitný test) - riadny aj náhradný termín - sú pre školský rok 2019/2020 ZRUŠENÉ (rovnako aj Testovanie 9).
      3. Ústna forma MS sa zrealizuje do 2 týždňov od obnovenia vyučovania a mala by prebehnúť do 30. 06. 2020.
      4. Prijímacie skúšky na stredné školy sa zrealizujú do 2 týždňov od obnovenia vyučovania a mali by prebehnúť do 30. 06. 2020.
      5. Prihlášky na stredné školy sa zasielajú do 15. 05. 2020 bez lekárskeho potvrdenia.

      Čo z toho vyplýva pre žiakov:

      1. Žiaci sledujú web školy a Edupage, kde budú informácie pribúdať podľa výstupov z práce krízového štábu a ministerstiev.
      2. Žiaci sa učia z materiálov, ktoré im ich učitelia príslušných predmetov poskytujú podľa rozvrhu školy.
      3. Žiaci posielajú výstupy - domáce úlohy, slohy, cvičenia, preklady, prezentácie apod. učiteľom daných predmetov v ich triede podľa požiadaviek vyučujúceho.
      4. Žiaci chránia svoje zdravie a zdravie svojich blízkych dodržiavaním nariadení vlády a krízového štábu.

      Vedenie školy

     • Usmernenie ministerky ŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     •    Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

         Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

         V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

         Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

         V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

         Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

           Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

         Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

         V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

       

      ZDROJ: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    • Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia pred koronavírusom - informácia o zatvorení školy
     • Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia pred koronavírusom - informácia o zatvorení školy

     •    S účinnosťou od 12. 03. 2020 (štvrtok) až do 16. 03. 2020 (pondelok) bude Gymnázium, Hlinská 29 zatvorené rovnako ako všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

         Všetky ďalšie informácie budú k Vám prichádzať prostredníctvom webovej stránky a EduPage.

         Žiaci sledujú EduPage, na ktorý budú dostávať študijný materiál a domáce úlohy od príslušných vyučujúcich v danej triede.

         Všetkým želám pevné zdravie.

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

      Pre viac informácii: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SPRÍSŇUJE OPATRENIA

    • Gymze vládlo retro: prvý ročník Oldies párty prilákal študentov aj absolventov
     • Gymze vládlo retro: prvý ročník Oldies párty prilákal študentov aj absolventov

     •    Z reproduktorov znela ABBA, Michal David či Team. V mori balónov sa na parkete veselo vlnil ľudský had zložený z desiatok článkov. No všetko zatienila fantastická retro žehlička.

         Popoludní 21. februára sa v telocvični konala historicky prvá Oldies párty. Organizácie sa chopili študenti a dvere gymnázia sa tak otvorili komukoľvek so záujmom zabaviť sa na rytmy osvedčených hitov. Retro akcia sa konala ako náhrada za Vianočný večierok, ktorý sa v decembri nezorganizoval.

         Parket zaplnili učitelia, študenti s kamarátmi či absolventi, ktorí sa zabávali až do večerných hodín. V cene lístka dostali návštevníci kompletný servis vrátane občerstvenia. Nechýbali pochutiny, prekvapením boli teplé jedlá ako kebab, kuracie nugety či vyprážané šampiňóny.

         „Najviac mi chutili chlebíčky,“ priznala Erika. Okrem jedla však mali organizátori pripravených niekoľko zaujímavých aktivít. Nechýbala tombola, no tematickou bola aj súťaž o najkrajší kostým. Vyhral retro džínsový outfit s nevšedným doplnkom – dizajnovou žehličkou s nádychom minulého storočia.

         Medzi návštevníkmi sa objavili aj gymzáci-absolventi, ktorí si našli v piatok večer čas na pravú stredoškolskú zábavu.

         „O párty sme sa dozvedeli prostredníctvom školského Facebooku, a keďže nás zaujala, rozhodli sme sa, že si urobíme v piatok večer čas,“ povedal Dominik, ktorý momentálne študuje v Bratislave.

         Doplnila ho Lucia: „Stredoškolská párty má niečo do seba, po toľkých rokoch je to už nostalgia. Sú tu aj naši bývalí učitelia, môžeme sa uvoľniť zo zovretia vysokoškolského života.“

         Aj oni si spoločne s učiteľmi zatancovali niekoľko spoločných tancov. Účasť na prvom ročníku Oldies párty nebola obrovská, no o to lepšie sa bavili skupinky kamarátov, ktorí dorazili z rôznych škôl.

         „Myslím, že mohlo prísť viac ľudí, ale bolo to veľmi dobre pripravené a zorganizované. Žiacka školská rada si dala záležať na výzdobe, mne sa veľmi páčila. Oldies párty dopadla nad moje očakávania, myslím, že by z toho pokojne mohla byť tradícia.“ uzavrela Erika.

         Akcia, ktorá by otvárala gymnázium aj negymzákom, v kultúrnom kalendári doteraz chýbala. Študentská iniciatíva zorganizovať Oldies párty sa tak zapáčila aj vedeniu školy. Ako sa vyjadrila riaditeľka školy Jarmila Turoňová, „na budúci rok sa tešíme na plnú telocvičňu baviacich sa mladých ľudí.“

      Ján Barčiak, IV.A

    • Zaujímavé pokusy I.B
     • Zaujímavé pokusy I.B

     •    Na februárových laboratórnych cvičeniach z chémie v triede s prírodovedným zameraním „horeli ruky“, „tiekla krv“, písalo sa neviditeľným atramentom, čo-to vybuchovalo či po zatrepaní menilo farbu. Tieto a aj ďalšie zaujímavé efektné pokusy si v našom modernom chemickom laboratóriu vyskúšali žiaci I.B triedy. V rámci rovesníckeho vzdelávania im s realizáciou týchto neštandardných pokusov pomohli žiaci II.A triedy – Maťka, Ondrej a Martin, ktorí pravidelne navštevujú Experimentálny klub našej školy.

         Aj prostredníctvom takýchto zaujímavých laboratórnych cvičení chceme prispieť k zlepšovaniu manuálnych zručnosti našich žiakov, k osvojovaniu si nových vedomostí moderným spôsobom a k vytváraniu pozitívneho postoja k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

    • Školské kolo SOČ – 42. ročník
     • Školské kolo SOČ – 42. ročník

     •    Dňa 17. februára 2020 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov v 8 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne:

       

      Odbor 01: Problematika voľného času

      1. miesto: Aneta Trabalíková, III.C – „Chodníčkami vysokohorskej turistiky“

       

      Odbor 05: Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Kristián Grečnár, II.A – „Putovanie po Číne“

      2. miesto: Samuel Valach, III.D – „Presídľovanie obyvateľstva vo svete“

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nikola Tkáčiková, III.C – „Karcinóm prsníka a krčka maternice“

       

      Odbor 11: Informatika

      1. miesto: Karol Šugár, III.C – „Sociálne siete a zbieranie údajov na internete. Anonymita na internete“

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Annamária Matulová, III.B – „Alexander Pavlis – obeť vykonštruovaného procesu v roku 1949“

       

      Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Nina Hromadová, III.B – „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      1. miesto: Martina Bobáňová, III.B – „Terchovská ľudová hudba“

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Tatiana Ďuranová, III.C – „Vplyv väzenského prostredia na pszchický stav odsúde vo výkone trestu odňatím slobody“

       

         Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať na pôde nášho gymnázia 12. marca 2020.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

    • GYMZA A PARTNERSKÁ ŠKOLA V PETROHRADE
     • GYMZA A PARTNERSKÁ ŠKOLA V PETROHRADE

     •    V dňoch 19. 2. - 26. 2. 2020 sa vybraní žiaci II.C a žiačka III.C triedy zúčastnili výmenného pobytu v čarokrásnom ruskom meste Petrohrad. Táto výmena vzišla z myšlienky vytvorenia a prehĺbenia partnerstva medzi slovenskými a ruskými školami. Čo na to učitelia a študenti?

         Petrohrad sa nám už zo začiatku prihováral svojou veľkolepou a bohatou históriou, ktorú sme si plne vychutnávali celý týždeň. Hneď po príchode do Petrohradu  sme sa stretli s našimi hostiteľskými rodinami a pani zástupkyňou Nataliou Alexandrovnou Michajlenko.

         To, že Petrohrad patrí k jedným najkrajším a historicky najbohatším mestám nemožno spochybniť. Svedčil o tom aj bohatý program, ktorý si pre nás pripravila naša partnerská škola. Spoločne sme absolvovali prechádzky po Nevskom prospekte či Fínskom zálive, tiež sme absolvovali množstvo exkurzií, ako napríklad v Chráme Vzkriesenia Krista (Спас на крови); v Kazanskom a Izakovskom chráme (Казанский и Исаакиевский соборы), vo Vladimirovskom chráme a v mnohých  ďalších.

         Návšteva známeho múzea Ermitáž, spoznanie veľkolepého mesta alebo dych berúcej Petropavlovskej pevnosti (Петропавловская крепость), sa nám zapísali hlboko do pamäti. Návšteva Petergofu a spoznanie tých najzaujímavejších miest, kde sa zdržovali najznámejší ruskí panovníci ako Peter I., Katarína II. a pod., zaujalo naozaj každého. Taktiež spoznanie najkrajších zákutí zimného sídla Petra I. a veľa ďalších pamiatok, zážitkov, ktoré sme zažili ostanú nezabudnuteľné do konca života. Okrem histórie mesta nám ulahodila aj ruská kultúra a kuchyňa. Mali sme možnosť okúsiť tie najtradičnejšie jedlá – pravý ruský boršč, šašliky, syrové  chačipury a veľa ďalších dobrôt. Na vlastné oči sme mohli vidieť to, ako celý národ pristupuje k oslavovaniu  štátnych sviatkov (День защитника Отечества в России).  Na vlastnej koži sme mohli pocítiť aký otvorený a veľmi ľudský, ušlachtilý, pohostinný prístup obyvatelia Ruska kladú voči Slovákom.

         Nemožno nespomenúť aj našich výmenných kamarátov, s ktorými okrem toho, že sme sa veľmi dobre spriatelili sme dokázali stvárniť známu tragédiu Rómeo a Júlia na rusko-slovenskej jazykovej úrovni, kde na strane Montekovcov vystupovali naši študenti a na strane Kapuletovcov ruskí študenti. Čo predstavovalo aj záver našej cesty, ale zároveň začiatok niečoho nového, jedinečného a krásneho. Práve to poukázalo na skutočnosť, že aj napriek odlišnosti jazykov a zvykov, tak kultúrne a literárne dedičstvo sa zachováva a má svoj význam.

         Týmto, by som sa chcela v mene celej skupiny poďakovať pani riaditeľke Bc. Ing. Jarmile Turoňovej a našim pani profesorkám Mgr. Márii Kariakinovej a Mgr. Laure Fučíkovej, ktoré nám umožnili tento pobyt absolvovať a zdokonaliť sa v ruskom jazyku.

      Petra Gondášová, II.C, Mgr. Mária Kariakinová
       

      A ako túto cestu  hodnotia učitelia participujúci na projekte?

         Mgr. Mária Kariakinová: „ Tak ako už bolo spomenuté celá cesta vznikla z myšlienky posilnenia slovensko-ruských vzťahov. Na cestu do Petrohradu sme sa v princípe pripravovali už od septembra 2019, kedy začala a postupne sa rozvíjala komunikácia medzi naším gymnáziom a našou partnerskou školou v Petrohrade. Absolvovali sme videokonferenciu, v rámci, ktorej sme sa zoznámi s vedením a so študentami. Následne sme študentov zapojili do komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, instagram, whatssapp a pod.) V tomto smere si žiaci zlepšili komunikačné zručnosti v písanej a elektronickej podobe. Priznám sa, že bolo veľmi náročné vybrať študentov, ktorí by sa mohli tejto mládežníckej výmeny zúčastniť. Spolu s vedením sme si stanovili kritéria, ktoré napomohli k výberu prvej skupiny. Priestor dostali naozaj všetci či už začiatočníci, alebo pokročilí ruštinári. Veľmi pozitívne hodnotím ich ochotu, chtivosť komunikovať, plniť úlohy, ktoré im boli pridelené. Veď odmena bola  naozaj nádherná. Raz vidieť je oveľa lepšie ako 100-krát počuť.

         Čo sa týka samotnej cesty a pobytu v Petrohrade a celkový dojem, tak môžem veľmi pozitívne hodnotiť prístup, otvorenosť, ústretovosť našej hostiteľskej školy. Zároveň som veľmi rada, aj za naše deti, ktoré touto cestou  nabrali mnoho jazykových zručností, skúseností, ale predovšetkým odniesli si niečo cenné či už do školského alebo osobného života. To, akým spôsobom a aké puto si vytvorili so svojimi spolužiakmi a teraz aj kamarátmi z Ruska, len ťažko popísať slovami. Touto cestou ich chcem pochváliť, že k svojim povinnostiam pristúpili poctivo a s ochotou. Či už išlo o trénovanie našej rusko-slovenskej hry, či o vykročenie možno zo svojej zóny komfortu a prekonanie vlastných hraníc. Nie darmo sa hovorí iný kraj, iný mrav, o to viac, že v našom prípade šlo o tak veľkolepé mesto – Petrohrad.

         Myslím si, že projekty tohto typu a aj projekty Erasmu+ prinášajú so sebou veľmi veľa a je potrebné ich rozvíjať, a to nie len za vidinou cestovania, ale s cieľom odniesť si niečo hodnotné a jedinečné, ktoré toto cestovanie prináša. Už teraz sa veľmi teším, že priateľstvá, ktoré vznikli určite neskončia, lebo už na jeseň veľmi radi privítame našich ruských kolegov a priateľov tu u nás na Slovensku. Veľmi sa na to teším!

          V tomto smere je veľmi dôležité poďakovať našej partnerskej škole v Petrohrade a všetkým zamestnancom, ktorí nás srdečne privítali a sprevádzali nás, v tak krásnom a dych berúcom meste, akým je Petrohrad.  Большое спасибо всем коллегам !

         Na tomto mieste by sme chceli vyjadriť ĎAKUJEM, aj pani Anne Novgorodovej (Oddelenie kultúrnej a humanitárnej spolupráce) vďaka, ktorej sme mali možnosť vytvoriť partnerstvo na medzinárodnej úrovni. Zároveň by som chcela poďakovať nášmu vedeniu – Bc. Ing. Jarmile Turoňovej a PaedDr. Kataríne Kitašovej za podporu pri tomto výnimočnom projekte. Ďakujem patrí aj mojej kolegyni Mgr. Laure Fučíkovej, no a predovšetkým študentom za to, že sa nebáli prekročiť svoj tieň a všetko zvládli. Všetko predsa záležalo, záleží a bude záležať od nich. СПАСИБО!“

         Анна Александровна Шиманская:“ В этом учебном году наша школа получила письмо от словацкой школы с предложением о сотрудничестве нашей. Мы всё обдумали и решили согласиться,так как любим всё новое и неизведанное. Уже в сентябре мы начали планировать совместные мероприятия для наших и словацких школьников, разрабатывать программу пребывания ребят в Санкт-Петербурге. 

         Приезд гостей был намечен на февраль,чтобы они смогли принять участие в традиционном для нашей многонациональной школы празднике - Международном дне родного языка (21 февраля). И вот 19 февраля к нам прибыли ребята из Словакии со своими учителями. Жили словацкие школьники в семьях наших учеников. Для них была составлена интересная программа.

         В первые два дня для ребят были организованы обзорные экскурсии по центру города. Затем ребята посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Васильевский остров и даже колоннаду Исаакиевского собора, которая в связи с аномально тёплой зимой работает,к удивлению, в обычном режиме. Но самой незабываемой для наших гостей стала экскурсионная прогулка по паркам Петергофа. После экскурсий наши ребята проводили со словацкими учениками свободное время, узнавали друг друга лучше, делились друг с другом своими знаниями, учили новые слова, скороговорки. Наши гости многое узнали о Санкт-Петербурге и школе,а мы открыли для себя дружественную Словакию.

         Завершилась наша встреча совместной театрализованной постановкой нескольких сцен из трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта", в которой сторону Ромео представляли гости на словацком языке, а Джульетту и её семью - наши ребята на русском. Это был необычный,но интересный опыт. 

         Когда пришло время прощаться, никто не хотел расставаться. Нашим дорогим гостям все очень понравилось. И они, и мы с нетерпением ждем осень и уже составляем планы, что будем делать, когда посетим Словакию. 

         Вообще, мы считаем, что такие проекты дают уникальную возможность познакомиться с культурой и обычаями другой страны, попрактиковаться в языке, а также завести интересные знакомства и даже приобрести новых друзей. 

         Сейчас ребята продолжают активно общаться в социальных сетях, и языковой барьер им не мешает. Поэтому такие проекты нужны, они открывают перед детьми большие возможности!“

    • I AMbitious - príležitosť pre študentov
     • I AMbitious - príležitosť pre študentov

     •    I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov z celého Slovenska. Program vznikol z túžby prepájať proaktívnych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. Kvôli efektivite práce so stredoškolákmi sa zameriavame na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko.


      Program sa skladá z ôsmych nosných častí, ktorými sú: 

      • Mentoringový program, kde každý študent získa odborníka, mentora, podľa svojich preferencií 
      • Workshopy na témy ako kritické myslenie, typológia osobnosti, práca v tíme, prezentačné zručnosti a pod. 
      • Diskusie s inšpiratívnymi podnikateľmi, či ľuďmi v neziskovom sektore
      • Debaty, ktoré zlepšujú argumentáciu a spoločenský prehľad študentov
      • Projekt v praxi s mestom Trenčín, kde študenti budú tvoriť projekt na zadanie od mesta, ktorý budú prezentovať pred hlavnými predstaviteľmi mesta
      • Projekt s firmami, kde študenti budú pracovať na konkrétnom zadaní od zaujímavej firmy 
      • Dobrovoľnícke aktivity, ktoré formujú zmýšľanie, budujú u študentov morálne hodnoty a búrajú ich predsudky
      • Vlastný projekt každého študenta/-ky, na ktorých budú pracovať aj po skončení ročného programu I AMbitious 


      Viac na: https://iambitious.sk alebo na našom Facebooku


      S programom I AMbitious sa nám podarilo:  

      • V roku 2019 sme získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku.
      • V našom ročnom programe študuje 45 študentov. Dnes máme 18 úspešných absolventov a absolventiek programu, ktorí vytvorili svoje vlastné projekty. A to sú napríklad: Square TV, enviromentálny projekt Zelené ruky, literárny projekt Hra na Hviezdoslava a ďalšie.
      • Do programu je zapojených viac ako 50 inšpiratívnych mentorov a 40 profesionálnych lektorov z celého Slovenska


      Viac sa o nás môžete dočítať na: 

       Trend: Stretne sa stredoškolák a šéf firmy... To nie je sci-fi, ale rozvojový program 

      .týždeň: Keď neskúsiš zmeniť veci k lepšiemu, nemáš právo frflať, odkazuje stredoškolákom mladá študentka

      Denník N: 13 aktivít a kurzov, pre ktoré sa študentom oplatí zostať na Slovensku alebo sa vrátiť


      Pre viac informácii (pdf): I AMbitious

      Vaszília Bartošová

     • Navštívil nás Hviezdoslav

     •    Dňa 11. 02. 2020 sa naša škola, ako tomu býva aj po iné roky, opäť zahalila do krásnych veršov a príbehov. V priestoroch gymnázia sa uskutočnilo už tradičné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

         Aj tento rok potešila porotu slušná účasť, predovšetkým zastúpenie spomedzi našich prvákov. Jednotliví súťažiaci preukázali veľkú dávku odvahy, talentu a estetického cítenia pri prednese umeleckých textov. A sme radi, že aj tento rok mala porota z čoho vyberať pri postupe súťažiacich do vyššieho – okresného kola.

         Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo vyššom kole. Pevne veríme, že rad našich recitátorov sa bude každým rokom rozrastať.

       

      Poézia:                                                                                 

      1. miesto: Dominika Šošková, II.B
      2. miesto: Žofia Priečinská, III.B
      3. miesto: Viktória Kubove, I.A

      Próza:

      1. miesto: Lucia Krišťaková, II.A
      2. miesto: Ivana Macharová, II.A
      3. miesto: Veronika Vržďaková, II.A

      PaedDr. Katarína Červencová

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk