• Novinky

     • Umelá inteligencia verzus človečina

     • Už názov workshopu naznačuje, čo bolo jeho obsahom. 

      Poznáte výhody a hrozby používania Umelej inteligencie (AI)? 

      Na túto aktuálnu tému dneška a najmä budúcnosti hľadali odpovede študenti Gymnázia Hlinská v Žiline spoločne s dobrovoľníkmi - seniormi z U3V UNIZA. 

      Na workshope bolo veselo aj vážne, ale najmä sme si všetci zúčastnení zobrali ponaučenie byť o AI informovaní, pri jej využívaní obozretní a používať kritické myslenie. 

      Tak nech sa nestane sluha pánom! 

       

      https://1drv.ms/a/s!Ahuetv1Wk9bbhI5FGVDAbVNu77LC6g?e=aRHbOT 

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 46. ročník

     • Dňa 9. februára 2024 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov s 15 prácami v 9 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C                            -„-„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do okresného kola

      konzultant: M. Mališová

       

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Michaela Samcová, III.C                  - „Zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov na dotykových plochách Gymnázia Hlinská“ postup do okresného kola

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

      2. miesto: Matej Kollár, IV.C                           - „Bunkové delenie - od mitózy po apoptózu“ “ – postup do okresného kola

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

      3. miesto: Tobiáš Laštík, III.C                          - „Kardiopulmonalna resuscitácia u psa a mačky“

      konzultant: P. Kováčik

       

      Odbor 05: Životné prostredie, geológia, geografia

      1. miesto: Peter Závodský, III.C                       - „Rozvoj a porovnanie cestovného ruchu Slovenska s vybranými časťami sveta “

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nina Šparcová, III.C                        -„Skúmanie antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov a antibiotík voči vybraným patogénom“ – postup do okresného kola

      konzultant: M. Tomáška

       

      2. miesto: Matúš Malý, Timea Mengesová, II.B -„Prevencia, diagnostika a operácie Ependymómu a   iných mozgových nádorov“ – postup do okresného kola

      konzultant: G. Čorná

       

      3. miesto: Adriána Frišová, II.B                       -„ Prevencia a liečba Alzheimerovej choroby “

      konzultant: G. Čorná, D. Frišová

      Zuzana Zahatlanová, III.A                 -„Tetánia - jej príznaky, diagnostika, liečba a výskyt u študentov

      Konzultant: Z. Hozáková Grochová

       

      4. miesto: Simona Masárová, III.B                   - „Diabetes mellitus a súvisiace patologické javy u človeka

      konzultant: G. Čorná, S. Kyšková

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Samuel Vavák, III.B                        -„Biomechanická ortéza ruky“ – postup do okresného kola

      konzultant: K. Balko

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Alexander Gáloš, III.C                     -„Tretia Ženevská konvencia  o zaobchádzaní s vojenskými zajatcami“ – postup do okresného kola

      konzultant: J. Zaťková, P. Bajcsiová

       

      Odbor 15: Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Šimon Vaškovič, I.A                        -„ Time management “

      konzultant: S. Ďurek

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto: Kvetoslava Kašparová,                     -„ Hlasy Žiliny - tvorba umeleckých reportáží s

                      Barbora Struhálová, III.C                   osobnosťami nášho mesta“ – postup do okresného kola

      konzultant: K. Červencová

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Šárka Harmečková, III.B                  -„Využitie rolových hier ako vhodnej metódy v rámci prevencie proti domácemu násiliu“ – postup do okresného kola

      konzultant: K.Červencová

       

      Všetkým žiakom gratulujeme a postupujúcim prácam držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 4. marca 2024. 

       

       

                                                                                         Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                         koordinátorka SOČ

     • Úradné hodiny počas jarných prázdnin

     • OZNAM

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas jarných prázdnin od 19.02. 2024 do 23.02.2024 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

       

      Bc.Ing. Jarmila Turoňová,riaditeľka školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Popoludnie s Hviezdoslavom

       

      Dňa 05. 02. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitečnaje súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyučujúce, v zastúpení pani H. Krajčovičovej, K. Sádeckej a K. Červencovej sa zišli spolu so žiakmi, recitátormi, v priestoroch školskej knižnice. Súťažiaci recitovali už tradične v dvoch kategóriách, a to v prednese poézie a prózy, pričom osobitne potešil fakt, že najmä v prvom ročníku sa nám už teraz črtá niekoľko sľubných recitátorov.

      Ďakujeme všetkým za príjemné popoludnie strávené pri umeleckom slove a všetkým umiestneným srdečne blahoželáme.

       

      Kategória Poézia Kategória Próza

      1. miesto: Miriama Kaplíková, I.C 1. miesto: Nina Trnovcová, II. B

      2. miesto: Natália Hakulinová, I.A 2. miesto: Nikola Vavreková, I. B

      3. miesto: Samuel Šmehýl, I. B 3. miesto: Nela Pratáková, I.C

       

       

      PK SJL

     • Biologická olympiáda

     • Výsledky školského kola biologickej olympiády v školskom roku 2023/2024 

      Kategória A 

      1. miesto – Miroslav Böhme  - IV.B 

      2. miesto – Nikolaj Pažický – IV.B 

      3. miesto – Šimon Hrnčiar – III.B 

      Kategória B 

      1. miesto – Branislav Dominiak – II.B 

      2. miesto – Timea Mengesová – II.B 

      3. miesto – Annamária Juríková – II.B 

      Srdečne blahoželáme!    

     • Holokaust na Slovensku

     • Dňa 26.1.2024, pri príležitosti medzinárodného dňa holokaustu (27.1.), sa žiaci tried 3.A a 3.B zúčastnili prednášky s názvom Židovská otázka a holokaust. Prednášku viedol pán Martin Gálik z Ústavu pamäti národa. Hovoril o tragédii slovenských Židov, antisemitizme na Slovensku, arizácii, pracovných táboroch na Slovensku, deportácii Židov do koncentračných táborov či úteku Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu práve do Žiliny, kde podali skutočné informácie o koncentračných táboroch. Dozvedeli sme sa aj o ocenení Spravodliví medzi národmi a o rómskom holokauste. Výklad bol veľmi pútavý a plný informácií, doplnený prezentáciou, obohatenou karikatúrami a dobovými fotografiami. Bol to zaujímavý zážitok pre všetkých nadšencov dejín 20.storočia a doplnenie k učivám, ktoré sa preberajú na hodinách dejepisu.

      Ema Novotná ,  3A.

     • Úspechy našich žiakov v okresnom kole Olympiády v NEMECKOM jazyku

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Artem Hundarenko, I.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Veronika Magová, III.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Patrik Vallo, IV.A – 3. miesto

       

      Blahoželáme!!!                                                                                                      PhDr. Zuzana Zajacová

     • Travelistan na Gymze

     • Dnes 21.12.2023 nás navštívil sprievodca Martin Navrátil, ktorý  cestuje po svete už 17 rokov. Zo svojich ciest prišiel ukázať a porozprávať o kultúrnych rozdieloch Európy a Ázie. Keďže navštívil viac ako 175 krajín všetkých kontinentov sveta, mohol porovnávať a podložiť svoju prednášku o fotografie z konkrétnych miest a samozrejme aj  jeho gastronomické zážitky.  Kompletný pohľad na jednotlivé regióny si človek urobí vlastnou skúsenosťou a návštevou.

      Záujem a zvedavosť môže každého študenta posunúť v priestore do rôznych kútov sveta a obohatiť ho o zážitky, ktoré sme my dnes zakúsili z cestovania v podaní Martina Navrátila.

      Za sprostredkovanie ďakujú študenti gymzy.

       Značka palec hore výplň plnou farbou                                                                                   

        

                 

     • Seminár z biológie na Body Worlds

     • Seminaristi na výstave ľudských tiel Body Worlds v Bratislave

      Dňa 11. 12. 2023 sa žiaci 4. ročníka zo semináru z biológie zúčastnili výstavy ľudských tiel v Bratislave s názvom Body Worlds. Výstava nás previedla svetom anatómie, fyziológie a zdravia prostredníctvom skutočných ľudských tiel, ktoré sa zachovali vďaka jedinečnému procesu tzv. plastinácie. Tento postup vynašiel v roku 1977 prof. Dr. Gunther von Hagens, ktorý následne založil aj samotnú výstavu BODY WORLDS. Pracoval ako odborník na anatómiu na univerzite v Heidelbergu. Jeho vyučovacie programy boli dlho vysielané na kanáloch BBC a tiež sú zaradené v učebných osnovách na najznámejších lekárskych univerzitách. Žiaci okrem iného získali prehľad o štruktúre ľudského tela, aj o tom, ako vzájomne pôsobia jednotlivé funkčné systémy a orgány. Výstava zanechala u žiakov obrovský dojem. Spätná väzba žiakov: Expozícia bola veľmi zaujímavá, bolo zaujímavé vidieť všetky sústavy a orgány v tele v ich presných podobách, veľkostiach a miestach ich uloženia. Tiež sa mi páčilo, že sme dostali ku všetkému výklad a nebolo to len o tom, že sme sa pozerali na exponáty. Určite to každému z nás pomohlo si lepšie predstaviť, ako naše telo funguje a ako vyzerá zvnútra, keďže v škole máme len podoby orgánov samostatne alebo vo forme plagátov. Na exkurzii sa mi veľmi páčilo, bolo to inšpiratívne, dozvedela som sa veľa nových informácií o našom tele. Najviac ma zaujali telá ľudí ako napr. športovca, tanečníčky, kde boli krásne znázornené svaly a orgány. Exkurziu by som si rada ešte raz zopakovala, vrelo odporúčam. Výstava bola výborná, náučná. Najviac sa mi páčilo, ako boli všetky preparáty do detailov prepracované, aj výklad bol obohacujúci. Jednoznačne jedna z najlepších exkurzií, čo môže človek, ktorý obľubuje ľudské telo a chce sa v tomto smere zlepšovať, podstúpiť. Možnosť pozorovať skutočné rozmery rôznych častí tela, čo určite nie je na zahodenie. Všetko nachádzajúce sa v priestoroch prehliadky pochádza od naozajstných ľudí, čo môže pre niekoho pôsobiť odstrašujúco, nepríjemne alebo nechutne, no ja som takýmito pocitmi netrpel. Prehliadka bola spojená s obsiahlou prednáškou od skúsených lektorov, ktorí ochotne všetko vysvetlili a kládli priestor aj na osobné otázky. Takže, ak Vás táto téma zaujíma alebo by ste sa chceli v budúcnosti takejto oblasti venovať, je pre Vás táto prehliadka ako stvorená. Exkurzia bola podľa mňa vydarená, páčila sa mi expozícia hlavne kvôli realistickosti. Taktiež sa mi páčilo vysvetlenie a rozoberanie expozícií. Exkurzia sa mi páčila, bola som prekvapená, ako vyzerá naše telo zvnútra. Dozvedela som sa mnoho nových poznatkov od lektorov, ktoré obohatili moje vedomosti z biológie. Exkurzia bola prínosná pre všetkých budúcich medikov, ale aj pre tých, čo si mysleli, že ľudské telo a práca v medicíne nemôže byt zaujímavá. Dostali sme nový pohľad na ľudské telo, vďaka tomu, že sme si mohli pozrieť, ako veci naozaj vyzerajú. Exkurzia sa mi veľmi páčila. Nakoľko som na Body Worlds raz bola, mohla som si to aspoň porovnať. Môžem povedať, že to bolo 100 a 1, nakoľko lektori to vedeli dobre podať a naozaj som sa veľa nových vecí naučila.

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2023/2024

     • Kategória 2A:

      1. miesto: Mengesová Timea, II.B
      2. miesto: Kováčová Mária, I.A
      3. miesto: Krempaská Katarína, I.C

       

      Kategória 2B:

      1. miesto: Niepel Peter, IV.C
      2. miesto: Gáloš Alexander, III.C
      3. miesto: Zoričák Svätopluk, III.B

       

      Kategória 2C1:

      1. miesto: Kollár Matej, IV.C
      2. miesto: Janík Samuel, IV.B
      3. miesto: Šproch Jakub, IV.B

       

      Blahoželáme!!!                                                                               

       

     • Majsterka sveta v mažoretkovom športe

     • V silnej medzinárodnej konkurencii popri účastníčkach z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska, Talianska, Bulharska, Kazachstanu či Juhoafrickej republiky súťažila žiačka 1. C, Karolína Mikolková, v 2 kategóriách. V juniorskej aj seniorskej kategórii Groups mix získala 1. miesto a stala sa dvojnásobnou majsterkou sveta. Na výnimočnú jeseň v Zadare bude ako reprezentantka tímu Kordovanky ešte dlho spomínať. 

     • Erasmus+ projekt EURÓPSKI ŠTUDENTI ZA UDRŽATEĽNOSŤ a jeho výstupy

     • Jeseň 2023 nám priniesla ukončenie ďalšieho dlhodobého Erasmus+ projektu - projektu ESFS European Students for Sustainability (Európski študenti za udržateľnosť 2020-1-SE01-KA229-077790). V tomto trojročnom projekte spolupracovali partneri zo švédskeho mesta Piteå (koordinátor projektu), talianskej Parmy, gréckeho ostrova Kos, španielskeho Cambrils a tím Gymnázia na Hlinskej ulici v ŽIline. Výsledkom spolupráce je okrem vzniknutej siete študentov, ktorí sú vzdelanejší v témach ochrany životného prostredia a udržateľnosti, aj súbor metodicky spracovaných aktivít a inšpirácií pre učiteľov, ktoré nájdete TU.
       
     • Gymza latka

     •       Vďaka projektu podporeného finančne z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Vráťme šport do škôl 2023“ sa  na vyučovanie hodín TSV podarilo získať doskočisko na skok do výšky. Chceme, aby hodiny telesnej a športovej výchovy, boli pre žiakov pestrejšie, zaujímavejšie a zábavnejšie. Získaním doskočiska sme mohli 20.11.2023 uskutočniť prvý ročník v skoku do výšky pod názvom Gymza latka. Súťažne si prišli zaskákať dievčatá i chlapci. Prihlásilo sa nám 20 účastníkov, z toho 7dievčat a 13 chlapcov z rôznych ročníkov. Na stupeň víťazov sa z dievčat prebojovala prváčka Ema Valovičková a získala tretie miesto, druhá bola Viktória Brosová z prvého ročníka a víťazkou sa stala druháčka Annamária Juríková. U chlapcov to bolo veľmi napínavé až do posledného skoku. Nakoniec, tretie miesto patrí Filipovi Hvolkovi z prvého ročníka. Druhé miesto si vyskákal tretiak, Michal Bačik a víťazom Gymza latky 2023 sa v kategórii chlapcov stal žiak prvého ročníka, Alex Rejko. Všetkým účastníkom Gymza latky srdečne blahoželáme a  prajeme, aby sa ich výkony zlepšovali a aby prekonávali samých seba.

                  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Gymza latky!

                                                                                                                                        kolektív TSV   

     • Úspech je najlepší motivátor

     • V našej škole máme veľa úspešných športovcom, či už v tímových alebo v individuálnych  športoch. Svojimi výkonmi reprezentujú nielen svoj kmeňový klub ale i nás, našu školu. Týmto dokazujú, že športovec, pretekár dokáže zladiť svoje školské povinnosti so športovými povinnosťami a v oboch dosahovať výborné výsledky.

      Dostala sa nám do povedomia dokonca jedna zaujímavá nominácia a tou je „Atlét roka 2023“, na ktorú dostal pozvánku aj náš šikovný žiak tretieho ročníka, Michal Bačík, spolu so svojím trénerom. Michal bol nominovaný za svoje zaslúžené úspechy v reprezentácii Slovenska na významných podujatiach, ako sú napr.: ME juniorov v Jeruzaleme a ME družstiev mužov a žien v poľskom Chorzowe. Stal sa v tomto roku i jednotkou v skoku do diaľky medzi mužmi, s výkonom 758 cm. Michalovi srdečne blahoželáme a prajeme mu do budúcna veľa zdravia a mnoho športových úspechov.

      V neposlednom rade držíme palce všetkým športovcom GYMZY, ktorí sa snažia dosahovať tie najlepšie výkony vo svojich športoch a aj im prajeme more zdravia a splnené športové sny.

      Športu zdar!

     • V lete zima v zime teplo.....

     • ..... aj o to sa starajú Žilinské teplárne, ktoré sme navštívili na exkurzii spolu so študentmi našej školy. Mnohoraké zaujímavosti, o ktorých sme ani netušili sme dostali od fundovaného sprievodcov teplární. Prešli sme výrobou, technologickými postupmi, spracovateľským sektorom a spomenuli sme si  prognózy vývoja a smerovanie aj z pozície ekológie a manažmentu.

      Parafrázujem kladené otázky a odpovede :

      Kde sa využíva v lete zima – ochladzovanie obchodných centier ako napr. Mirage, Aupark, Klientské centrum, ...

      Ako sa filtruje voda z Váhu pre teplárenské účely? Kaskádový postup od piesku po demineralizačné postupy s využitím vápna, chemikálií NaOH, HCl, FeOH3 ,....

      Ako vzniká energia – v Srdci turbíny, ktorá  váži 8 ton a je prepojená s generátorom.

      Koľko meria najvyšší komín v areály – 190 m pre väčší rozptyl.

      Má nejaké využitie pevný popolček – pri stavbe ciest ako prímes.

      Je dôležitá močovina pri spaľovaní – zachytáva exhaláty dusičnanov.

      Ako sa uhlie dostane z vozňov – prepadom na pásy, ktoré ho dopravia priamo do kotlov

      ......a ešte mnoho ďalších otázok a odpovedí sme mohli počuť z úst odborníkov.

      Vrelá vďaka za praktické a aktuálne vysvetlenia.

      Z nových skúseností sa tešia študenti GYMZY

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk