• Novinky

    • Zbierka Hodina deťom
     • Zbierka Hodina deťom

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy, 

         19. 11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk

      Ďakujeme!

      Ako iste viete, Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách. Tento rok nás zasiahli pandemické opatrenia, ktoré ovplyvnia realizáciu našej zbierky. Veľmi vás preto prosíme o kooperáciu a pomoc.

      Zbierka v uliciach sa uskutoční v pôvodnom termíne 19. 11., avšak bude len ONLINE. Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

      Teraz vás potrebujeme viac, ako kedykoľvek predtým.

      ĎAKUJEME VÁM

      A prajeme v týchto ťažkých časoch hlavne veľa zdravia.

    • 43. ROČNÍK SOČ
     • 43. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

         opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

      Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

       

      Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch. 

       

      Riadenie súťaže

      Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.

      Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

      Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

      a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku

      b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce

      c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

       

         Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým  odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

         Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

         Prihlásenie do súťaže on-line: www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ – Prihlasovací formulár (podľa manuálu, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

         Metodiku práce nájdete na: http://siov.sk/wpcontent/uploads/2019/02/Metodika_SOC_2013.pdf.

       

      Vyhlásené súťažné odbory 43. ročníka súťaže SOČ v školskom roku 2020/2021:

       

      01 – Problematika voľného času*

      02 – Matematika, fyzika, štatistika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 – Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia, interiérový dizajn

      11 – Informatika

      12 – Elektronika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 – Ekonomika a riadenie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľnočasových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

       

         Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ (kabinet č. H02 – Mgr. Andrea Fučíková)

       

         Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

         Tak sa zapoj tým, že si vyberieš  jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátor SOČ

    • Nový školský časopis Gymzák!
     • Nový školský časopis Gymzák!

     • Ahoj,
         ak sa doma nudíš, si kreatívny, rád píšeš, kreslíš, chceš vyskúšať niečo nové alebo máš nápady, o ktoré sa chceš podeliť, neváhaj a pridaj sa k nám. Na našej škole totiž vzniká nový školský časopis Gymzák! Napíš nám na Instagram casopis_gymzak (kde nás môžeš aj sledovať) alebo na mail casopisgymzak@gymza.sk a objav v sebe talent...

     • Oznam pre záujemcov o štúdium na Stavebnej fakulte ŽU!

     •    Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sa 29. októbra od 11:00 do 16:00 uskutoční VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí.

         Toto veľmi zaujímavé podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore – prehliadka všetkých našich laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/ a online cez Facebook livestream budeme odpovedať na všetky otázky záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, ale aj ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k študentskému životu patria.

         Bližšie informácie nájdete na stránke Stavebnej fakulty http://svf.uniza.sk.

    • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020
     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020

     •    Ďakujeme všetkým, ktorí sa v dňoch 15. - 17. 10. 2020 zapojili do GYMZA #ERASMUSDAYS 2020. Podujatie na našej škole bolo jedným z 5022 podujatí oslavujúcich program ERASMUS+ po celom svete. V kvíze si hlavné ceny odnášajú Timotej Jambrich (1.B), Barbora Garguláková (1.A) a Jakub Šťastný (1.B), ktorým sa podarilo hneď v prvom pokuse nahrať množstvo bodov postačujúce na umiestnenie na prvých troch miestach. Gratulujeme! Nezabudli sme ani ostatných účastníkov kvízu, pre ktorých je pripravená malá pozornosť. Tajnú miestnosť s kolesom šťastia našlo tiež hneď niekoľko študentov a aj na nich čaká po návrate do škôl odmena. Zároveň držíme palce všetkým, ktorý chcú skúsiť šťastie v nových projektoch :).

         Veríme, že GYMZA #ERASMUSDAYS sa stanú tradičnou akciou našej školy.

     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020 SÚ TU!

     •    Nasledujúce tri dni (15. - 17. 10. 2020) budú v znamení online podujatia GYMZA #ERASMUSDAYS. Prinášame TI interaktívnu prezentáciu, v rámci ktorej sa dozvieš informácie o programe ERASMUS+, našich schválených a úspešne realizovaných projektoch. Ešte stále sa môžeš prihlásiť do nových projektov (do soboty 17. 10. 2020) a vyhrať zaujímavé ceny v kvíze (rozhoduje rýchlosť a vedomosti - všetky informácie nájdeš v prezentácii). A ak nájdeš tajnú miestnosť s kolesom šťastia, odmena ťa neminie :-) (nápoveda: Lebo naša škola je SUPER!) Klikaj a objavuj! https://bit.ly/3dDUgaR

     • OZNAM PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA HLINSKÁ 29 v ŽILINE

     •    Rozhodnutím ministra školstva sa realizuje na SŠ odo dňa 12. 10. 2020 dištančné vzdelávanie, ktoré je
      pre všetkých žiakov povinné až do odvolania.

         Viac informácií: TU

      V Žiline 12. 10. 2020                                                            Bc. Ing. Jarmila Turoňová

    • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+
     • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+

     •    Gymnázium Hlinská 29 v Žiline je dlhodobo úspešné vo viacerých oblastiach. Jednou z nich sú aj medzinárodné projekty ERASMUS+. Projekty ponúkajú učiteľom aj študentom nenahraditeľné skúsenosti v rámci medzinárodnej spolupráce, prehlbovania jazykových zručností a dlhodobé partnerstvá naprieč celou Európou. Tím učiteľov gymnázia pracoval s partnerskými školami na žiadostiach o schválenie projektov ešte na prelomoch rokov 2019 a 2020. Sme veľmi radi, že sme uspeli vo viacerých projektoch, čo svedčí o ich kvalite a kvalite samotného partnerstva.

         V školskom roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina spúšťajú dva medzinárodné projekty Erasmus+ KA2 - KA229. Projekty sú zamerané na výmenu osvedčených postupov a skúseností. Oba sú plánované v dĺžke dvoch rokov.

         Projekt "Digital Competence and eSafety" (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) sa týka veľmi aktuálnej témy. Za posledných pár mesiacov sme sa ocitli v online svete a potreba vzdelávania a prehlbovania zručností v tejto sfére je momentálne jednou z hlavných priorít v Európe. Koordinujúcou krajinou projektu je Grécko a partnermi sú Island, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko. Projekt sa bude venovať aj takým dôležitým témam ako sú nenávistné reči na internete, online šikanovanie, grooming, bezpečnosť na sociálnych sieťach a internete. V druhej línii sa bude venovať budovaniu digitálnych zručností pre budúcnosť.

         Projekt “European Students for sustainability” (Európski študenti za udržateľnosť) je projekt týkajúci sa ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Koordinujúcou krajinou je Švédsko a partnermi sú Grécko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Projekt je pokračovaním veľmi úspešného projektu “European Students' Climate Report” a okrem nových cieľov budeme pokračovať v overovaní praktického využitia príručky pre učiteľov, ktorá bola jedným z produktov ukončeného projektu. Následne sa budeme spoločne s partnermi a študentmi zapojenými do projektu snažiť nájsť európsky “recept” na trvalo udržateľnú školu.

         Aj keď momentálna situácia nedovoľuje realizovať mobility v rámci projektov, spolupráca partnerov sa už rozbehla naplno. Okrem výmeny informácií prostredníctvom e-mailov a zdieľania nápadov, sme absolvovali online stretnutia s partnermi a hlavná interaktívna časť projektovej práce sa bude nateraz odohrávať na platforme eTwinning.

         Veľmi sa tešíme z úspechu a schválenia projektov Erasmus+. Zo skúseností vieme, že účasť v nich zabezpečí našim študentom európsku dimenziu rozvoja komunikačných a odborných zručností. Pre učiteľov profesijný rast v projektových témach a medzinárodnej spolupráci. Ak máte záujem dozvedieť sa o projektoch a partnerských školách viac preklikajte sa infografikou schválených projektov https://bit.ly/34bK4BT.

         V prípade záujmu o zapojenie sa môžu študenti 1. a 2. ročníka hlásiť na účasť v projektoch prostredníctvom tohto formulára: https://forms.gle/F3ux5dNHpCq4g2EH9, učitelia prejavia svoj záujem na linku: https://forms.gle/7TBttxdP7wvPgmU58.

       

      Koordinátorky projektov Erasmus+ KA2

      Mgr. Patrícia Bajcsiová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Zvíťazili všetci čitatelia reportáží z vydavateľstva Absynt
     • Zvíťazili všetci čitatelia reportáží z vydavateľstva Absynt

     •    V školskom roku 2019/2020 prebiehal už tretí ročník čitateľskej súťaže ABSYNT, ktorú organizuje vydavateľstvo Absynt a kníhkupectvo Artforum. Žiaci zo zapojených gymnázií mali  aj v rámci  tohto ročníka za úlohu prečítať vybrané tituly vydavateľstva Absynt. A tak v priebehu niekoľkých mesiacov prežívali napätie na frontoch vietnamskej vojny v reportážnej knihe M. Herra Depeše, spoznávali život v Afganistane prostredníctvom zážitkov A. Seierstad v románe Kníhkupec z Kábulu, mrazilo ich pričítaní autobiografických zážitkov S.Batthyányho v knihe Čo to má spoločné so mnou alebo spoznávali nepoznané z nedávnej histórie na Balkáne v knihe reportáží od A. Bána Trochu oheň, trochu voda. 

         Všetci čitatelia hlasovali v kategórii REBríček za najlepšiu reportážnu knihu, ktorú zástupcovia jednotlivých škôl obhajovali v kategórii REČníctvo. Naša Martina Šefarová získala čestné uznanie za svoju REČ - diskusný príspevok, v ktorom obhajovala originálnu a pútavú knihu Trochu oheň, trochu voda.

         Záujemcovia spomedzi zapojených žiakov sa mohli zapojiť aj do súťažných kategórií REPortáž a RECenzia. Absolvent nášho gymnázia Ján Barčiak získal mimoriadnu cenu v kategórii REPortáž (pozri https://cca1.webnode.sk/rep-ortaz/).

         Zvíťazili však všetci čitatelia, pretože získali autentické informácie o historických udalostiach aj o súčasnom svete. Veríme, že v budúcom ročníku sa opäť stretneme pri čítaní originálnych reportáží.

      L. Štalmachová

    • Európsky deň jazykov na našej škole
     • Európsky deň jazykov na našej škole

     •    „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

         Aj tento rok si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

       

      Anglický jazyk:

      Mgr. Patrícia Bajcsiová:

         Skupiny žiakov z tried I.C a II.A sa na vyučovaní zamýšľali nad tým, prečo sa učia cudzie jazyky a akými rôznymi spôsobmi je možné naučiť sa ich. Žiaci svoje nápady preniesli na poster. Druháci si pripravili aj jazykový kvíz. Zaujímavé aktivity žiakov motivovali k ďalšej snahe a utvrdili ich v tom, že jazykové vzdelávanie je kľúčom k úspechu!

      Mgr. Art. Ilze Vlčeka:

         V skupinách tried I.C, II.B, II.C a III.A vyučujúca zrealizovala zaujímavú prezentáciu o Lotyšsku. V prezentácii porovnala základné údaje o Slovensku a Lotyšsku ako rozloha, obyvateľstvo a iné. Žiakov veľmi prekvapilo že len 1,7 miliónov obyvateľov hovorí po lotyšsky. Je to unikátny a úplne odlišný jazyk a patrí do baltskej jazykovej skupiny. Žiaci tiež pozerali krátke videá o jazyku a kultúre, sami si vyskúšali tradičný ľudový tanec, zaspievali lotyšskú pieseň sprevádzanú pohybovým úlohami a zoznámili sa s pozoruhodnými slovami ako bruňurupucis = korytnačka a bizbizmáríte = lienka, alus = pivo, lúdzu = prosím. Žiakom sa aktivity veľmi páčili.

       

      Mgr. Marek Zadňan:

         Vyučujúci so skupinou triedy II.A pripravil vyučovaciu hodinu zameranú na kultúru anglicky hovoriacej krajiny – Írska. Žiaci sa prostredníctvom videí a pracovného listu dozvedeli veľa zaujímavých faktov a obohatili si slovnú zásobu o slová, ktoré sú spojené s Írskom (štvorlístok, škriatok a mnohé iné). Žiaci si tematické vyučovanie veľmi užili.

       

      Francúzsky jazyk:

      Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva:

         Aktivity boli zrealizované v skupinách tried IV.B. a IV.C. Prvá aktivita: „Post-it s menom známej osobnosti z minulosti“. Žiaci v skupinkách po štyroch pomocou otázok s možnosťou odpovede „áno- nie“ hádali meno osobnosti, ktorú reprezentovali. Cieľom bolo precvičiť si minulý čas „imparfait“ a kladenie otázok. Druhá aktivita: „Diktát v behu“. Žiaci boli rozdelení do troch skupín po štyroch. Jeden žiak z každej skupiny prišiel k tabuli s pripravenými textami. Jeho úlohou bolo zapamätať si čo najviac a ponáhľať sa diktovať text svojej skupine, keďže každá skupina chcela napísať celý text najrýchlejšie. Žiaci danej skupiny sa v diktovaní striedali. Pripravené aktivity žiakov motivovali, aktivizovali a podnietili ich tvorivosť.

       

      Ruský jazyk:

      Mgr. Mária Kariakinová:

      Žiaci na hodine ruštiny tvorili vlajky s popisom a názvami európskych krajín. Pracovali s informáciami ako počet obyvateľov a jazyky, ktorými obyvatelia daných krajín hovoria. Na vyučovaní žiaci diskutovali o tom, ktoré jazyky sú v dnešnej dobe prestížne a potrebné. Žiaci pracovali s veľkým nadšením!

       

       

      Nemecký jazyk:

      PhDr. Zuzana Zajacová:

      So skupinami žiakov s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka tried II.A a III.A sme sa venovali zaujímavej a veľmi diskutovanej téme „DENGLISCH“, v znamení ktorej sa niesli i pripravené aktivity. Vyučovacia hodina bola realizovaná dvojjazyčne, a to v nemeckom a anglickom jazyku, ktoré sa neustále prelínali a žiakov tak nútili naplno využívať vedomosti a zručnosti z obidvoch jazykov súčasne. Anglicko-nemecké pracovné listy vystriedali úlohy zamerané na anglicizmy a ich infiltráciu do nemeckého jazyka, ktorú veľmi často sprevádza „ponemčovanie“ a s ním spojené ďalšie zaujímavé prvky. Zástancovia rýdzej nemčiny ohrozené nemecké slová ostro bránia: „Anglizismen sind ein absolutes NO-GO!“ Podarilo sa nám tiež vyvrátiť mýtus o precíznosti a neomylnosti Nemcov, a to vďaka krátkemu videu s názvom: „Obľúbené anglické slová, ktoré Nemci žiaľ používajú nesprávne.“ Video sme si pozreli v anglickom jazyku s nemeckými titulkami. Autori videa sa venovali výrazom: „HANDY, PUBLIC VIEWING, HOME OFFICE, WELLNESS, SHITSTORM“. Následne sme sa zabavili vďaka anglicko-nemeckému textu piesne „Denglisch“ od nemeckej skupiny „Wise Guys“. Pripravené úlohy k piesni žiakov pobavili a zaujali rovnako ako samotná hudba, ktorú ešte dlho nemohli dostať z hlavy!

       

       

      V Žiline 01.10.2020                                                                                                                          PhDr. Zuzana Zajacová

       

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 01. októbra 2020 (štvrtok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. – II. ročník je o 16:45 hod.,

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre III. – IV. ročník je o 17:15 hod.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

      Pri vstupe do budovy je potrebné si na tvár nasadiť ochranné rúško, resp. inú náhradu.

      V Žiline 24. septembra 2020

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

    • Všetci v bielom za Deň mieru
     • Všetci v bielom za Deň mieru

     • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   Včera 21. septembra sme prišli oblečení do školy v bielom, ako prejav súdržnosti pre symbol mieru, nevinnosti, čistoty, jemnosti a vzájomného pochopenia medzi ľuďmi navzájom. Spoločne sme sa odfotili a zdieľame s ostatnými, ktorí sa pridali a nielen s nimi. :-)

      #PeaceDay2020     #Roots&Shoots     #Slovakia

    • Stretnutie s VÝNIMOČNÝMI GYMZÁKMI
     • Stretnutie s VÝNIMOČNÝMI GYMZÁKMI

     •    Sme škola, ktorá sa môže pochváliť šikovnými, výnimočnými žiakmi, ktorí vnímajú Gymnázium Hlinská 29 ako SVOJU školu. Záleží im nielen na budove, okolí ale aj tímovom duchu, ktorý sa aj vďaka nim z roka na rok viac a viac stáva neoddeliteľnou súčasťou GYMZY.

         Spoločnými silami pridali ruku k dielu a neúnavne maľovali, búrali, vynášali sutiny, či kosili. A výsledok sa dostavil – máme nové logo, nový modernejší vstup do budovy školy, čistejšie a svetlejšie steny a mnoho iného.

         Nemôžeme ich snahu počas leta 2020 opomenúť a preto sme ich pozvali na spoločné stretnutie, ktoré iniciovala riaditeľka školy p. Jarmila Turoňová. Tá sa všetkým prítomným žiakom poďakovala – slovom ale aj malou, nielen sladkou odmenou a zaželala im do ďalšej práce veľa sily a hlavne chuti.

         Veríme, že v nasledujúcom období sa rad takýchto výnimočných mladých ľudí ešte rozrastie, aby škola naďalej prosperovala a všetci sme sa v nej cítili ako v druhom domove.

      Kitašová Katarína, ZRŠ

     • ONLINE-Sommerakademie na GYMZE zaujala!

     • ONLINE-Sommerakademie na GYMZE zaujala!

      SO:AK

      Zábavno-vzdelávací experiment v nemeckom jazyku: „ONLINE LETNÁ AKADÉMIA“

         V auguste 2020 odštartoval pilotný ročník nášho zábavno-vzdelávacieho experimentu v nemeckom jazyku „Online-Sommerakademie“, ktorý bol primárne určený budúcim žiakom druhého ročníka s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a realizovaný výlučne na báze dobrovoľnosti. Žiaci pod vedením vyučujúcej nemeckého jazyka absolvovali v mesiaci august každý týždeň jedno 120-minútové online-stretnutie, pričom každé online-stretnutie sa v danom týždni uskutočnilo v dvoch termínoch.

         Cieľom „Online-Sommerakademie“ bolo podporiť zážitkovú formu výučby a prehĺbiť záujem žiakovo nemecký jazyk. Efektívne rozširovanie vedomostí a rozvíjanie jazykových zručností korunoval fakt, že účastníci participovali na stretnutiach online, teda z pohodlia domova, respektíve sa prihlásili z aktuálnej prázdninovej lokality.

         Programu nesmela chýbať rozmanitosť. Spoločne sme sa venovali rôznym témam. Zaujali „Povolania a pracovné nástroje“ i „Bláznivý svet zvierat“. Pracovali sme s nahrávkou „Vyťažený otecko na materskej dovolenke“ a vďaka materiálu „Mark Zuckerberg a Facebook“ si žiaci vyskúšali, ako vyjadriť svoj názor a vedieť správne argumentovať, keďže tvorba a prezentovanie argumentov a protiargumentov je jednou z kľúčových kompetencií žiaka nevyhnutných na získanie Nemeckého jazykového diplomu II. stupňa.

         Komunikačnými aktivitami sa nám podarilo precvičiť a bravúrne zvládnuť i náročnejšie gramatické javy. Veľký úspech mali animované obrázky na kartičkách, ktoré nadnesene zobrazovali nositeľov konkrétnej vlastnosti/ľudí s určitou záľubou/typom správania a osoby v určitých situáciách. Cez vizuálny podnet sa žiaci naučili tvoriť vzťažné vety a charakterizovať seba i druhých, a to nielen opisne, ale aj výstižným pomenovaním. Veľkú mieru kreativity prejavili účastníci pri aktivite „Bláznivé výhovorky“, ktorými sa pokúsili vyargumentovať nepríjemnú situáciu, do ktorej sa dostali. Nemenej zaujímavé boli rečové zvraty a hovorové výrazy obľúbené medzi mladými ľuďmi v debatách na tému „Škola“.

         Súťaživosť podporil pracovný list „Úlohy pre Teba!!!“, ktorý obsahoval zadania typu: „Nájdi slová opačného významu!“, „Vypátraj slovíčka ukryté v tabuľke!“, „Doplň do dialógu chýbajúce výrazy!“, „Priraď zvieratku farbu!“, „Čo chýba? Pozri sa na to logicky!“, „Doplň vynechané písmenká v slove!“, „Definícia. Kto to je?“, „Rozhodni, ktoré činnosti vykonáva/nevykonáva človek v tomto povolaní!“ alebo „Označ, čo lieta/nelieta.“ Vďaka milému textu sme sa zas jedným „prekliknutím“ ocitli „Na návšteve u starej mamy“ a veľmi sme sa zabavili pri „Psychoteste“, keď sme zisťovali, či a ako veľmi nám záleží na našom výzore.

         Priestor dostalo i krátke spoločné testovanie vedomostí a zručností z nemeckého jazyka na úrovni A2. Žiacirovnako ocenili prácu s obrázkom a krátkym textom k nemu s názvom „Včera na našej hodine nemčiny“.Obrázok i text humorne zachytávajú hodinu nemčiny, na ktorej „každý robí/robil, čo chce/chcel“. Žiakom satiež páčila rozprávka „O Červenej čiapočke“ a následná aktivita s výpoveďami hlavných aktérova obrazovým materiálom. Veľmi dobre si účastníci poradili s tvorbou krátkych dialógov v rámci témy„Užitočné frázy v bežných situáciách“.

         Na záver musím spomenúť, že pre učiteľa je nesmierne motivujúce pracovať so žiakmi, ktorí majú záujem rozvíjať svoj potenciál a posúvať svoje hranice. Pilotný ročník zábavno-vzdelávacieho experimentu „Online-Sommerakademie“ je pre mňa osobnou skúsenosťou a dôkazom toho, že na našom gymnáziu takíto žiaci skutočne sú!

         Pridáte sa k nim budúci rok aj vy?

         Tešíme sa na vás!

         V Žiline 29. 08. 2020                                                                                                          PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Účastníci „Online-Sommerakademie“ odpovedali na nasledovné otázky:

      1. Prečo som sa rozhodol/rozhodla zapojiť sa do pilotného projektu „Online-Sommerakademie“?
      2. Naplnil projekt „Online-Sommerakademie“ moje očakávania? Áno/Nie. Prečo?
      3. Môj osobný názor na náš zábavno-vzdelávací experiment „Online-Sommerakademie“.

      Karin Kitašová:

      1. Bola to skvelá príležitosť dozvedieť sa viac z nemčiny a zopakovať si ju počas prázdnin a pre mňa aj spoznaťnových spolužiakov.
      2. Áno, naučila som sa veľa nových vecí, veľmi ma to bavilo.
      3. Mne sa veľmi páčil, na hodiny som sa vždy tešila a ešte viac podporil moje chcenie vedieť nemecky, taktiež oceňujem prístup pani učiteľky; veľmi sa mi páčili úlohy, ktoré si pre nás pripravila. Umožnili nám lepšie pochopiť jazyk. Bolo super, že na začiatku každej hodiny sme si zopakovali učivá z predchádzajúcich hodín.

      Barbora Badíková:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa zapojila preto, lebo som sa chcela viacej zdokonaliť v nemeckom jazyku a hlavne si preopakovať učivo.
      2. Áno, na online hodinách som sa naučila veľa nového a hodiny prebiehali zábavnou formou.
      3. Podľa mňa je to veľmi dobrá príležitosť sa niečo nové naučiť z nemeckého jazyka. Online hodiny sú podané zábavnou formou, takže žiaden stres nehrozí. Ak žiaci majú záujem sa zdokonaľovať v nemeckom jazyku, tak takáto príležitosť sa určite neodmieta.

      Juraj Kucka:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa zapojil, aby som si cez prázdniny preopakoval učivo z nemeckého jazyka.
      2. Áno.
      3. Online hodiny sa mi páčili, z každého učiva sa tam niečo našlo a celkovo hodnotím tieto hodiny pozitívne.

      Tamara Glajzová:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa prihlásila, aby som si zopakovala a naučila sa niečo nové z nemeckého jazyka.
      2. Áno, hodiny prebiehali zaujímavou formou a naučila som sa niečo navyše.
      3. Myslím si, že Online-Sommerakademie bol dobrý projekt, ktorý rozšíril našu znalosť nemčiny.

      Monika Vašková:

      1. Myslím, že jazyky sú v tejto dobe veľmi dôležité a prínosné a ja sa preto snažím využiť každú možnosť ako sa ich naučiť. Hlavne mi išlo o tú komunikáciu a naučiť sa prepnúť hlavu zo slovenčiny do nemčiny.
      2. Áno, naplnil. Každou hodinou pociťujem na sebe, že som v niečom lepšia ako predtým. Chce to len stálu konverzáciu, aby som rýchlejšie dokázala reagovať v bežnej komunikácii. Myslím, že to bol aj účel Sommer-Academie.
      3. Myslím, že nikomu tie dve hodinky z celého týždňa neublížia. Preopakuješ si to, čo si mal v predchádzajúcom ročníku a nadobudneš o niečo väčšie skúsenosti. Malo by sa to organizovať každoročne, vždy sa nájdu žiaci, ktorí budú mať záujem. A tí, čo záujem mať nebudú, sa doučia neskôr sami, ak budú veľmi chcieť. Cez prázdniny a hlavne doma je predsa len ťažké učiť sa.

      Michaela Kubíková:

      1. Pretože by som chcela čo najviac zlepšovať a zdokonaľovať svoje znalosti z nemeckého jazyka, verím, že to mi pomôže sa lepšie uplatniť v zamestnaní a aj v živote. Taktiež je potrebné mať záujem zlepšovať sa a hlavne stále komunikovať v jazyku, ktorý chcete plynule ovládať.
      2. Áno, projekt Online-Sommerakademie naplnil moje očakávanie, som veľmi rada, že som mala takúto príležitosť zapojiť sa do tohto projektu, pomohol mi nadobudnúť nové vedomosti a posunúť sa ďalej.
      3. Tento projekt mi dokázal, že aj učenie môže byť sprevádzané zábavnou formou. Bavili ma rôzne aktivity, ktoré sme na hodinách robili. Potešilo by ma, keby sa takéto zábavné aktivity viac praktizovali aj v škole. Myslím si, že je to dobrý štart do nového ročníka, keďže mám už veľa vecí zopakovaných. Je pravda, že niekedy som už ku koncu hodín nevládala, ale myslím si, že jazyk je v tejto dobe veľmi dôležitý a teší ma, že som mala poskytnuté takéto online stretnutia aj cez voľný čas.

      Terézia Mačeková:

      1. Zapojiť sa do tohto projektu som sa rozhodla preto, aby som sa zlepšila v nemčine, aby som si ju zopakovala a rozšírila si svoje vedomosti.
      2. Projekt naplnil moje očakávania, bolo to zábavnou formou a bavilo ma to.
      3. Tento projekt je podľa mňa dobrý, uvítala by som ho aj na budúci rok. Táto zábavná forma vzdelávania s rôznymi materiálmi a cvičeniami na opakovanie ma bavila.

      Emma Možutíková:

      1. Do pilotného projektu Online-Sommerakademie som sa rozhodla zapojiť z osobnej potreby získať viac nových vedomostí a byť lepšie pripravená na štart do začiatku školského roka.
      2. Projekt Online-Sommerakademie naplnil moje očakávania, pretože som sa dozvedela nové slová, frázy, výrazy v nemčine, rozšírila som si slovnú zásobu a zlepšila som sa v komunikácii.
      3. Zábavno-náučný experiment Online-Sommerakademie bol pre mňa veľmi poučný, ľahko dostupný, stretnutia sa uskutočňovali raz do týždňa v stanovenom čase a mohla som si vybrať termín, ktorý mi vyhovoval. Užila som si aj prázdniny, aj som sa niečo nové naučila.

      Viktória Kubove:

      1. Pretože som sa chcela zdokonaliť v nemčine a precvičiť si ju aj cez prázdniny, aby som bola na nový školský rok dobre pripravená.
      2. Áno, naplnil, rozšírila som si slovnú zásobu, zlepšila gramatiku a komunikáciu v nemčine.
      3. Projekt Sommerakademie hodnotím ako zaujímavý a náučný, ktorý pomáha v zdokonaľovaní v nemčine aj počas letných prázdnin. Témy, ktoré sme preberali boli jednoduché, ktoré sa využívajú v bežnom živote. Slovná zásoba a nové výrazy neboli zložité a keď som niečo nevedela, pani učiteľka vždy pomohla alebo povedala správnu odpoveď.

      Emma Berešíková:

      1. Rozhodla som sa zapojiť, lebo som chcela rozšíriť svoju slovnú zásobu a zlepšiť sa v nemeckej komunikácii.
      2. Áno, naplnil moje očakávania, hodiny boli tvorené zábavným a kreatívnym štýlom, čo ma bavilo.
      3. Mrzí ma, že som sa nemohla zapojiť do viacerých hodín kvôli zraneniu a letnej príprave nášho tímu. Myslím si, že takéto cvičenia na obohacovanie slovnej zásoby nikdy nie sú na škodu a mohli by sme si takéto cvičenia dávať niekedy aj v škole. Ďakujeme za Váš čas a ochotu robiť niečo takéto aj napriek tomu, že boli prázdniny.
     • Oznam o organizácii vyučovania

     •    V dňoch 2. 9. 2020 až 20. 9. 2020 dochádza k zmene organizácie vyučovania:

      1. hodina: 08:00 – 08:35
      2. hodina: 08:45 – 09:20
      3. hodina: 09:30 – 10:05
      4. hodina: 10:25 – 11:00
      5. hodina: 11:10 – 11:45
      6. hodina: 11:55 – 12:30
      7. hodina: 12:35 – 13:10
      8. hodina: 13:15 – 13:50

     • Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 v kmeňových triedach školy:

      ●   pre žiakov 1. ročníka o 8:00 hod.

      ●   pre žiakov 2. ročníka o 8:30 hod.

      ●   pre žiakov 3. ročníka o 9:00 hod.

      ●   pre žiakov 4. ročníka o 9:30 hod.

         V čase od 2. 9. 2020 do 18. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy. V budove školy žiaci dodržiavajú zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško).

         Každý žiak nosí do školy denne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

         Pred vstupom do budovy budú žiaci prechádzať cez ranný filter (vstup cez žiacky vchod podľa rozpisu, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, meranie teploty). Žiak je povinný pri 1. nástupe žiaka do školy predložiť vyplnené tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák. zástupcu, resp. plnoletého žiaka (tlačivo si je možné stiahnuť TU).

         Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka“ (tlačivo si je možné stiahnuť TU) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

         V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.  Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov budovy školy.

         Pri návrate žiaka zo zahraničia odporúčame nechať žiaka 5 dní doma a sledovať jeho zdravotný stav a riadiť sa aktuálnymi opatreniami stanovenými ÚVZ SR. Ďalšie dni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu a je upravená aj organizácia vyučovania – zaraďovanie aktivít v exteriéri.

      V Žiline dňa 27. 08. 2020                                                                                         Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.
      riaditeľka školy

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk